/

/

Postulaty przedsiębiorców dotyczące podatków i prawa podatkowego

Podatkowe postulaty pracodawców

Od wielu lat przedsiębiorcy oraz organizacje przedsiębiorców podkreślają, że prawo podatkowe w Polsce zmieniane jest w sposób doraźny, a zmiany najczęściej są wynikiem bieżących potrzeb finansowych państwa. Co istotne, wiele z wprowadzanych zmian jest dokonywanych szybko, bez namysłu oraz odpowiednio długiego vacatio legis, co utrudnia przygotowanie przedsiębiorstw do działania zgodnie z prawem. Podsumowujemy najważniejsze zmiany w podatkach i postulaty polskich przedsiębiorców.

Podatkowe postulaty pracodawców

Zmiany w podatkach

Konfederacja Lewiatan zrzeszająca pracodawców prywatnych w swoich publikacjach wymienia szereg zmian wprowadzonych w prawie podatkowym w ostatnich latach, które znacząco zmieniały zasady rozliczeń podatkowych. Wiele z tych zmian wprowadzane było na szybko, co znacząco utrudniało przygotowanie się przedsiębiorców do stosowania nowych przepisów. Wśród najważniejszych zmian, które pojawiły się w ostatnich latach można wymienić m.in.:

Postulaty podatkowe pracodawców

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan postulują szereg zmian w obszarze podatków, które znacząco mogłyby poprawić sytuację przedsiębiorców prywatnych w Polsce, a co za tym idzie korzystnie wpłynąć na rozwój gospodarczy, bezrobocie, stopę inwestycji, a w długim okresie również poziom dochodów państwa.

Jednym z takich postulatów jest wprowadzenie systemu oceny dotychczas obowiązujących rozwiązań z zakresu podatków, jako elementu, który w znaczny sposób mógłby podnieść jakość tworzonych przepisów. Pracodawcy postulują powołanie komisji bądź rady, której zadaniem byłoby regularne monitorowanie stosowania prawa podatkowego, przygotowywanie analiz i raportów dotyczących wpływu projektowanych przepisów na gospodarkę oraz przygotowywanie zmian w systemie podatkowym w co najmniej 4-letnim horyzoncie czasowym, co znacząco mogłoby obniżyć czynnik ryzyka w obszarze inwestycji prywatnych.

Kolejnym z postulatów jest ograniczenie negatywnego wpływu form opodatkowania i sposobu ustalania podstawy opodatkowania na inwestycje prywatne. Nie od dzisiaj wiadomo, ze polski system podatkowy należy do wyjątkowo skomplikowanych. Brak przejrzystości przepisów, niestabilność oraz brak jednolitej wykładni prawa podatkowego prowadzi do powstania znacznych ryzyk po stronie przedsiębiorców. Chociaż starają się oni sobie radzić poprzez aktywne szkolenia podatkowe, usługi prawne i konsultingowe z zakresu prawa podatkowego, to wiąże się to z kosztami oraz znaczącą komplikację prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele z przyjętych rozwiązań zniechęca również do inwestowania – jako znamienny przykład specjaliści Konfederacji Lewiatan wskazują 2% podatek od wartości nieruchomości. Powoduje on, że przedsiębiorcy nie są zainteresowani podnoszeniem wartości nowych budowli co ogranicza inwestycje i dochody państwa.

Jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis w przypadku zmian prawa podatkowego. Umożliwiłoby to odpowiednie przewidzenie wpływu nowych regulacji na koszty działalności oraz przygotowanie się do ich stosowania poprzez odpowiednie szkolenia, kursy czy inne formy inwestycji w wiedzę kadr.

Ostatnim z dużych podejmowanych zagadnień jest umożliwienie wcześniejszego odzyskania VAT (przynajmniej w części) w sytuacjach, gdy organ podatkowy nie kwestionuje zasadności odliczenia VAT w tej części. Obecnie obowiązujące przepisy o 60 dniowym terminie zwrotu, o ile doszło do zakończenia kontroli bądź weryfikacji, sprawiają że postępowania ciągną się przesadnie długo, a organy skarbowe zatrzymują pełną kwotę podatku VAT pomimo braku zastrzeżeń do jego dużej części. Powoduje to trudności z płatnościami, cash flow i finansowaniem inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *