/

/

Zmiany w rozliczaniu VAT od handlu unijnego

Pracownice biura w trakcie szkolenia

Po wejściu w życie Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 oraz rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe zasady obrotu towarowego z innymi krajami UE mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku – co pozwoli dostosować krajowe przepisy do ustandaryzowanych norm, które docelowo staną się obowiązkowymi na terenie Unii w 2023 roku. Jak będzie wyglądało rozliczanie VAT na nowych zasadach? Jakie szkolenia pomogą przygotować firmy do wprowadzanych zmian w prawie?

Najważniejsze zmiany w podatkach VAT od handlu na terenie UE od 2020 roku

Zmiany, które przygotowało Ministerstwo Finansów, mają na celu:

  • uproszczenie transakcji łańcuchowych

Chodzi o handel unijny, w którym uczestniczą więcej niż dwa podmioty z kilku krajów. Obecnie problematyczne jest ustalenie, jaki podatek VAT zastosować, gdy transport jest realizowany kilkakrotnie między państwami o różnych stawkach. Po zmianach transakcja ruchoma będzie automatycznie przypisana do pierwszej dostawy, które będzie realizowana na rzecz pośrednika.

  • uproszczenia dotyczące magazynów konsygnacyjnych

Magazyny typu call-off-stock są wykorzystywane, kiedy sprzedawca zamierza przenieść swoje zapasy do magazynu nabywcy na terenie innego kraju UE. Obowiązek uregulowania VAT powstaje dopiero wówczas, kiedy nabywca odbiera towar z takiego obiektu. Nowe regulacje ujednolicają ten mechanizm – tak, aby rozliczanie VAT następowało w taki sposób na terenie wszystkich państw członkowskich. Można się więc spodziewać, że magazyny konsygnacyjne zyskają na popularności. Warto poznać bliżej tą tematykę, polecamy szkolenia gospodarka magazynowa. Szkolenia tego typu mogą być dobrą okazją do poszerzenia wiedzy zespołu z zakresu funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych.

  • zaostrzenie przepisów związanych z dokumentowaniem przez przedsiębiorców WDT oraz 0% stawki podatku VAT

Po nowelizacji, aby móc skorzystać z 0% stawki VAT, firma będzie musiała posiadać ważny numer VAT. Konieczne będzie również ujęcie przez dostawcę transakcji WDT w podsumowującej VAT-UE. Jeśli przedsiębiorca nie dopełni tych obowiązków – nie ma prawa do zerowej stawki VAT. To zaostrzenie powoduje, że przedsiębiorcy bardziej wnikliwie niż do tej pory będą musieli badać ryzyka podatkowe związane z handlem unijnym. Może również pociągać za sobą konieczność wyższych inwestycji w doradztwo podatkowe oraz obsługę księgową.

Szkolenia podatek VAT

Najnowsze zmiany w podatku VAT obejmują szeroki zakres, dlatego tez warto rozważyć szkolenia i kursy przygotowujące zespoły księgowo-podatkowe do wprowadzanych zmian w prawie podatkowym. Szkolenia VAT można znaleźć między innymi w serwisie eventis.pl agregującym oferty szkoleniowe od ponad tysiąca firm szkoleniowych. Serwis umożliwia porównanie ofert od wielu organizatorów, a dzięki temu wybranie oferty najkorzystniejszej zarówno pod względem programu merytorycznego, jak i ceny.

Jedna odpowiedź do „Zmiany w rozliczaniu VAT od handlu unijnego”
  1. […] zadecydować o wybranej formie opodatkowania (np. PIT ogólny, podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa, VAT), […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *