Usługi

Sprawdź co robimy?


Szkolenia

Dostarczamy informacje o najlepszych szkoleniach rozwojowych.

Kursy

Recenzujemy dobre kursy, które pozwolą Ci się rozwijać.

Konferencje

Piszemy o konferencjach, na których zbudujesz kontakty.

Artykuły

Piszemy artykuły, które dostarczają sprawdzoną wiedzę.

Never Stop Learning!

Czym jest lifelong learning?


Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, w którym nigdy nie powinniśmy przestawać się uczyć, aby zapewnić sobie powodzenie zawodowe i osobiste.

Globalizacja i zmiany w gospodarce postępują tak szybko, że bez stałego podnoszenia poziomu wiedzy oraz naszych umiejętności szybko grozi nam wypadnięcie z tynku pracy.

Dlatego warto brać udział w szkoleniach, kursach czy konferencjach, które pozwalają na dostęp do sprawdzonej wiedzy, rozwijanie umiejętności osobistych, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz kontaktów biznesowych.

Idea uczenia się przez całe życie to właśnie „lifelong learning”.

+48 22 350 66 14

FAQ

Szkolenia, kursy i konferencje w pytaniach i odpowiedziach


Wielu pracodawców docenia pracowników, którzy dążą do podnoszenia swoich umiejętności osobistych i zawodowych nawet po zakończeniu studiów czy szkoły. Jest to zarówno potwierdzenie wysokiej motywacji osobistej, jak i świadomości, że wiedza zdobyta w trakcie studiów czy szkoły dezaktualizuje się szybko w szybko zmieniającym się świecie.


Przebyte szkolenia, kursy i konferencje mogą być również potwierdzeniem, że nasz poprzedni pracodawca doceniał nas i widział powody, aby inwestować w nasz rozwój. W sposób oczywisty szkolenia potwierdzają też, że nabyliśmy pewne umiejętności, więc dla potencjalnego pracodawcy jest to dodatkowy powód, aby wybrać naszą kandydaturę spośród wielu innych. Dzieje się tak zwłaszcza, jeśli ukończyliśmy szkolenia certyfikowane, w których do uzyskania certyfikatu konieczne jest przejście egzaminów czy całego cyklu szkoleń.

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko, a wyjątkowo cennymi dobrami są wiedza oraz kontakty. Udział w konferencjach biznesowych pozwala zdobywać zarówno wiedzę, w tym zapoznać się z aktualnymi trendami w danej dziedzinie czy branży, ale też zgłębić informacje o działaniach firm konkurencyjnych, ich pozycji rynkowej i ofercie produktowej, jak też nawiązywać i rozwijać kontakty zawodowe.

Internet jest pełen informacji o szkoleniach, kursach i konferencjach, ale przeglądanie każdej strony firmy szkoleniowej czy organizatora konferencji biznesowych jest w praktyce niemożliwe i bezcelowe. Zwłaszcza że stron internetowych firm szkoleniowych jest bardzo wiele – w Polsce działa ponad 16 tysięcy takich firm, nie licząc podmiotów organizujących szkolenia, kursy czy konferencje niejako przy okazji innej działalności.

Poszukując szkolenia, kursu czy konferencji warto skorzystać z wyspecjalizowanych serwisów, tzw. baz szkoleń, kursów i konferencji.

Wybierając szkolenie, w którym chcemy wziąć udział warto zacząć od zastanowienia się jakiego rodzaju wiedzy oraz umiejętności poszukujemy. Dopiero znając swoje potrzeby szkoleniowe jesteśmy w stanie dobrze wybrać szkolenie, kurs czy warsztat. Warto również zastanowić się czy szukamy szkolenia online, czy też zależy nam na kontakcie bezpośrednim z trenerem, osobami prowadzącymi i innymi uczestnikami szkolenia – wówczas zdecydowanie powinniśmy wybierać szkolenie otwarte w wersji stacjonarnej.

Kontakt

Sprawdź, co możemy zrobić razem?

Skontaktuj się z nami

aby poznać możliwości współpracy