/

/

Dlaczego warto zadbać o wellbeing pracowników?

Niemiła atmosfera w zespole, przewlekły stres, niejasny zakres obowiązków, brak systemu motywacyjnego i benefitów pozapłacowych to zaledwie kilka z wielu czynników, które przyczyniają się do wypalenia zawodowego i pogorszenia jakości wykonywanej pracy. Przekłada się to na gorsze wyniki finansowe firmy, a także wpływa negatywnie na jej wizerunek. Dlatego też tak ważne jest wdrożenie odpowiedniego programu wellbeingowego.

Wellbeing pracowników — co to takiego?

Wellbeing pracowników to troska o ich dobrostan. Mowa tutaj nie tylko o poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej, ale również możliwości samorealizacji w strukturach firmy. Celem działań wellbeingowych jest więc zaspokojenie wszystkich potrzeb osób zatrudnionych – zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Takie rozwiązanie przekłada się na wyższą wydajność zatrudnionych i odczuwanie większej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wellbeing ma na celu wzbudzenie u pracownika radości i ciekawości, które pomogą w nawiązywaniu nowych relacji w środowisku pracy i rzetelniejszym wykonywaniu powierzonych zadań.

Wellbeing w praktyce

Bardzo często wellbeing jest utożsamiany wyłącznie z benefitami w postaci bonów na posiłki, kart sportowych, owocowych czwartków, pakietów medycznych czy spotkań integracyjnych.

Warto jednak pamiętać, że wellbeing to coś więcej niż biurowe „umilacze”, które, owszem, mogą w danym momencie poprawić komfort pracy czy pomóc pracownikom w odstresowaniu się, ale, jeśli nie są elementem dobrze zaplanowanej strategii, nie przyniosą spodziewanych efektów w perspektywie długoterminowej.

Czym w takim razie jest wellbeing? To działania, które wspierają:

 • wzmocnienie odporności psychicznej zatrudnionych,
 • lepszą adaptację do zmian i szybszy powrót do równowagi emocjonalnej po stresujących wydarzeniach,
 • redukcję poziomu zmęczenia,
 • optymalizację stylu pracy w organizacji.

Więcej na temat wellbeingu pracowników dowiesz się na https://humanpower.pl/

Dlaczego warto wdrożyć program wellbeingowy w firmie?

Troska o dobre samopoczucie pracowników może przynieść firmie szereg korzyści. Działania wellbeingowe pozytywnie oddziałują na wskaźniki związane m.in. z:

 • rotacją zatrudnionych,
 • poziomem zaangażowania pracowników,
 • zwiększeniem wydajności pracy.

Zmotywowani pracownicy są bardziej efektywni i kreatywni. Chętniej biorą udział w różnego rodzaju projektach i zgłaszają własne inicjatywy. Wellbeing prowadzi też do wzrostu zaufania pomiędzy pracownikami, co pozytywnie wpływa na atmosferę w zespole. Pracownicy, którzy w ramach działań wellbeingowych mogą korzystać ze szkoleń pomagających rozwijać kompetencje miękkie, zdobywają nową wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy. Programy wellbeingowe mają realny wpływ na wyniki finansowe organizacji – pomagają obniżyć straty związane z absencją pracowników i sprawiają, że firma staje się bardziej konkurencyjna. Działania wspierające dobrostan zatrudnionych mają również duże znaczenie w procesie employer brandingu.

Coraz więcej firm ma świadomość, że troska o dobre samopoczucie pracowników jest w interesie całej firmy. Warto jednak pamiętać, że odpowiedni program wellbeingowy nie może zostać wprowadzony bez uprzedniej diagnozy potrzeb. Aby mieć pewność, żeobranastrategia przyniesie oczekiwane rezultaty, warto skorzystać z usług firm specjalizujących się w programach wellbeing i mental health.

Co to jest wellbeing?

„Wellbeing” to angielskie słowo, które można przetłumaczyć jako „dobrostan”. Dotyczy to ogólnego stanu zadowolenia, zdrowia, komfortu czy szczęścia osoby lub społeczności. Wellbeing może odnosić się do różnych aspektów życia, w tym:

 1. Fizyczny dobrostan: dotyczy zdrowia fizycznego, odżywiania, snu, aktywności fizycznej itp.
 2. Psychiczny/umysłowy dobrostan: odnosi się do zdrowia psychicznego, emocjonalnego zadowolenia i równowagi.
 3. Społeczny dobrostan: dotyczy relacji z innymi, poczucia przynależności i wsparcia społecznego.
 4. Duchowy dobrostan: odnosi się do duchowych przekonań, wartości, sensu życia itp.
 5. Ekonomiczny dobrostan: dotyczy stabilności finansowej, dostępu do zasobów itp.
 6. Dobrostan środowiskowy: dotyczy harmonii z otaczającym środowiskiem, dostępu do czystego powietrza, wody itp.

Koncepcja dobrostanu podkreśla, że dla pełnego zadowolenia i zdrowia ludzi nie wystarcza tylko brak choroby lub dolegliwości, ale także równowaga w wielu obszarach życia. Dążenie do dobrostanu może obejmować różne działania, takie jak zdrowe odżywianie, ćwiczenia, pielęgnacja relacji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i poszukiwanie sensu w życiu.

Dlaczego wellbeing pracowniczy jest ważny?

Dbanie o wellbeing pracowników stało się priorytetem dla wielu firm z różnych powodów.

 1. Wpływ na produktywność. Pracownicy, którzy są zdrowi zarówno fizycznie, jak i psychicznie, są bardziej produktywni. Dbanie o ich dobrostan może pomóc w zwiększeniu efektywności i jakości pracy.
 2. Zmniejszenie absencji. Dobrostan fizyczny i psychiczny może przyczynić się do zmniejszenia liczby dni nieobecności spowodowanych chorobami czy problemami zdrowotnymi.
 3. Wyższa lojalność pracowników. Firmy, które dbają o swoich pracowników, często doświadczają wyższej lojalności i niższego współczynnika rotacji personelu. To może prowadzić do oszczędności w kosztach rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
 4. Łatwiejsze pozyskiwanie talentów. Współczesne rynki pracy są bardzo konkurencyjne. Firmy, które oferują programy dbałości o dobrostan, mogą przyciągnąć bardziej kwalifikowanych kandydatów.
 5. Lepszy wizerunek firmy. Dbanie o dobrostan pracowników może poprawić wizerunek firmy w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej.
 6. Zmniejszenie kosztów zdrowotnych. Poprawa zdrowia pracowników może prowadzić do zmniejszenia wydatków na opiekę zdrowotną, co jest korzystne dla firm, które oferują ubezpieczenia zdrowotne dla swoich pracowników.
 7. Zwiększenie zaangażowania. Dobrostan psychiczny i emocjonalny może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników.
 8. Poprawa relacji w zespole: Programy dbałości o dobrostan często promują zdrowe relacje między pracownikami, co może prowadzić do lepszego współdziałania i atmosfery w miejscu pracy.
 9. Sprzyjanie innowacyjności. Dobrze wyszkoleni, zdrowi i zmotywowani pracownicy są bardziej skłonni do myślenia kreatywnego i wprowadzania innowacji.
 10. Odpowiedzialność społeczna. Dbanie o pracowników jest ważną częścią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co może przynieść korzyści w zakresie reputacji i zaufania społecznego.

Dbanie o wellbeing pracowników jest zatem nie tylko społecznym obowiązkiem pracodawcy, ale może także przynieść konkretne korzyści biznesowe. W obecnych czasach, gdy pracownicy są coraz bardziej świadomi swojego zdrowia i dobrostanu, firmy muszą dostosować się do tych potrzeb, aby pozostać konkurencyjne.

Co to jest program wellbeingowy?

Program wellbeingowy to inicjatywa lub zestaw działań mających na celu poprawę ogólnego samopoczucia i jakości życia pracowników w miejscu pracy. Skupia się na różnych obszarach, takich jak zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i społeczne pracowników.

Programy wellbeingowe, znane również jako programy dobrostanu lub programy zdrowotne, są inicjatywami organizacyjnymi skierowanymi na poprawę ogólnego dobrostanu pracowników w miejscu pracy. Celem tych programów jest wspieranie zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego pracowników, aby zwiększyć ich satysfakcję z pracy, zaangażowanie i efektywność.

Typowe elementy programów wellbeingowych mogą obejmować:

 1. Zdrowie fizyczne: Promocja aktywności fizycznej, zajęcia fitness, dostęp do siłowni, programy dietetyczne, badania zdrowotne.
 2. Zdrowie psychiczne: Warsztaty antystresowe, sesje mindfulness, dostęp do specjalistów ds. zdrowia psychicznego, szkolenia z zarządzania stresem.
 3. Równowaga praca-życie: Elastyczne godziny pracy, praca zdalna, programy opieki nad dziećmi, urlop macierzyński i ojcowski.
 4. Środowisko pracy: Tworzenie przyjaznego środowiska pracy, promowanie pozytywnych relacji między-pracowniczych, eliminowanie czynników stresu w miejscu pracy.
 5. Edukacja i rozwój osobisty: Szkolenia rozwojowe, programy mentorstwa, wsparcie w rozwoju kariery, dostęp do platform edukacyjnych.
 6. Dostęp do specjalistów: Programy ubezpieczeniowe zdrowotne, możliwość korzystania z porad lekarzy, psychologów czy coachów.

Poprzez wprowadzanie takich programów, organizacje dążą do zwiększenia zaangażowania pracowników, redukcji absencji z powodu chorób, poprawy efektywności pracy oraz tworzenia bardziej przyjaznego i zrównoważonego środowiska pracy. Programy wellbeingowe mogą przyczynić się do zminimalizowania negatywnych skutków stresu zawodowego i poprawy ogólnego doświadczenia pracy w danej firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *