Prawo budowlane – szkolenia i kursy

Prawo i przepisy

Jak realizować proces inwestycyjny zgodnie z prawem? Jakie obostrzenia obowiązują w zakresie gospodarki nieruchomościami? Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy tylko jej zgłoszenie? To tylko niektóre zagadnienia regulowane przez szeroko pojęte prawo budowlane. Jeśli prowadzisz działalność w branży powiązanej z budownictwem i nieruchomościami – musisz dobrze znać dotyczące Cię zapisy.

Kto i dlaczego powinien znać prawo budowlane?

Choć przepisy prawa osobom niezwiązanym ze światem legislacji wydają się trudne i skomplikowane, ich nieznajomość może być bardzo szkodliwa. To szczególnie istotne w kontekście biznesowym. Jeżeli prowadzisz np. działalność: budowlaną, związaną z projektowaniem obiektów przygotowywaniem dokumentacji technicznej, deweloperską, związaną z gospodarowaniem nieruchomościami, instalacjami OZE czy wyburzeniami budynków, musisz znać konkretne zapisy prawa regulujące sposób postępowania.

Nieznajomość przepisów oznacza:

  • wysokie ryzyko złamania zasad prawa budowlanego, a w konsekwencji wysokie kary finansowe i inne konsekwencje, które mogą doprowadzić nawet do upadku firmy,
  • mniejszą szansę na dorównanie konkurencji, która dopasowała swoją ofertę do aktualnych zapisów.

Jakie akty prawne warto znać i gdzie się przeszkolić w tym zakresie?

Kluczowym aktem prawnym, którego znajomość jest wymagana, jest Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. To w nim są zawarte wszystkie kluczowe zasady postępowania związane z budową, utrzymaniem oraz wyburzaniem wszelkich obiektów – mieszkalnych, przemysłowych czy użytku publicznego. Ale cała Ustawa to 107 stron i ponad 100 artykułów, które bardzo szczegółowo regulują zasady postępowania w trakcie budowy. Do tego warto pamiętać również o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. i innych aktach prawnych.

Dla osoby, która nie zajmuje się zawodowo prawem pracy, opanowanie wszystkich tych przepisów byłoby niezwykle trudne, a przy tym mało praktyczne – zwłaszcza, że zapisy często podlegają nowelizacji (zobacz jakie zmiany w prawie budowlanym weszły w życie w 2019 roku). Dlatego z perspektywy biznesowej ważne jest przełożenie reguł prawnych na praktykę działania. W związku z tym przedsiębiorcy, poza korzystaniem z konsultacji prawnych, uczęszczają na kursy i szkolenia z zakresu prawa budowlanego.

Takie szkolenia i kursy:

  • koncentrują się na konkretnych zagadnieniach prawa budowlanego, które są powiązane z przedmiotem działalności biznesowej,
  • przedstawiają nowe zasady postępowania w pragmatycznym ujęciu,
  • są szansą na przedyskutowanie problematycznych, budzących wątpliwości zagadnień – tak, aby wypracować prawidłowe procedury postępowania.

W związku z tym uczestnictwo w nich to inwestycja, która szybko się zwróci.

Jedna odpowiedź do „Prawo budowlane – szkolenia i kursy”
  1. Awatar bud
    bud

    czy teraz można stawiać już domek do 70 metrów bez pozwolenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *