/

/

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce

Bezrobocie

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2019 roku wyniosła 5,0 procent, po spadku o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do września. Tak niskiego bezrobocia w Polsce nie było od 1990 roku.

Bezrobocie

Rekord na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w Polsce od wielu lat jest bardzo dobra, a w październiku 2019 roku osiągnęła rekordową wartość. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku bez pracy pozostawało 840,5 tys. osób, czyli mniej o 10 700 osób.

Eksperci podkreślają, że mamy do czynienia ze zbliżaniem się do granicy bezrobocia naturalnego. Osoby, które pozostają bez pracy są de facto albo w procesie zmiany pracodawcy albo też w rzeczywistości nie chcą podjąć pracy na przykład w oczekiwaniu na lepszą ofertę.

Bezrobocie wg BAEL

BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności to alternatywna metoda pomiaru wielkości zjawiska bezrobocia. Wprowadzona została już w maju 1982 roku, ma formę badania panelowego, w którym rotacyjnie zmienia się jedną czwartą próby. Zaletą badania BAEL, które jest prowadzone zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy, jest porównywalność uzyskiwanych danych w skali międzynarodowej. W badaniu tym ustala się liczbę osób aktywnych zawodowo (do której zaliczane są osoby aktualnie pracujące i bezrobotne, czyli poszukujące pracy) oraz biernych zawodowo czyli takich, którzy de facto pracy nie poszukują.

Zgodnie z metodyką BAEL:

  • osoby pracujące to osoby, które w badanym tygodniu wykonywały pracę zarobkową (działalność gospodarcza, praca na podstawie stosunku pracy, pomoc w gospodarstwie domowym, osoby uczące się zawodu i otrzymujące wynagrodzenie) przez min. 1 godzinę;
  • osoby bezrobotne to osoby, które są w wieku 15-74 lata, nie pracowały w okresie badanego tygodnia, ale aktywnie poszukiwały pracy, pozostawały w gotowości do podjęcia pracy bądź oczekiwały na jej podjęcie.

Zgodnie z metodyką BAEL w Polsce:

  • stopa (wskaźnik) bezrobocia wyniosła w III kwartale 2019 r. 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w II kwartale 2019 r.
  • stopa (wskaźnik) aktywności zawodowej wyniósła w III kw. 2019 roku 56,7 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej,
  • stopa (wskaźnik) zatrudnienia wyniósł 54,9 proc. wobec 54,4 proc. w II kw. 2019 r.

Ekonomiści banku Pekao zwracają jednak uwagę, że przyrost liczby osób pracujących znacząco wyhamował.

Jedna odpowiedź do „Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce”
  1. Awatar Jacek
    Jacek

    Za chwilę będzie brakować rąk do pracy już w każdej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *