/

/

Zamówienia publiczne w biznesie

Szkolenia z prawa zamówień publicznych

Realizacja zamówień publicznych, a więc tych, których zleceniodawcami są m.in. jednostki samorządu terytorialnego bądź instytucje publiczne, jest niezwykle intratną opcją dla przedsiębiorstw z wielu branż. Jednak aby przystąpić do postępowania przetargowego lub konkursowego, firma musi spełnić wiele wymagań. Czego wymaga prawo zamówień publicznych i jak sprostać tym oczekiwaniom?

Szkolenia z prawa zamówień publicznych

Jak działają zamówienia publiczne?

Podmioty publiczne, a więc m.in. jednostki samorządowe oraz inne jednostki, które korzystają z państwowych finansów, są zobowiązane w większości sytuacji do wyłaniania wykonawców niezbędnych im usług jak i dostawców towarów na drodze postępowania publicznego. Celem wprowadzenia tych regulacji jest utrzymanie pełnej transparentności transakcji i zapobiegnięcie nieprawidłowościom podczas wyłaniania zleceniobiorców. Kwestie związane z tym zagadnieniem reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dostosowana również do wymogów prawa unijnego. Głównym organem państwowym zajmującym się tematyką PZP jest Urząd Zamówień Publicznych.

Zgodnie z zapisami prawa, postępowanie może się odbyć w jednym z kilku trybów. Są to przede wszystkim:

 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • zamówienie z wolnej ręki,
 • zapytanie o cenę,
 • licytacja elektroniczna.

Najczęściej wybierane są dwa pierwsze tryby, ponieważ wszystkie pozostałe wymagają zaistnienia szczególnych warunków. W każdej sytuacji jednak postępowanie odbywa się:

 • w sposób w pełny jawny – począwszy od ogłoszenia zamówienia, aż po wyłonienie wykonawcy,
 • z zachowaniem równego traktowania wszystkich wykonawców,
 • w zgodzie z zasadami obiektywizmu, jawności i uczciwej konkurencji,
 • w formie pisemnej.

Stąd wszystkie firmy, które chcą się ubiegać o wykonanie zamówienia publicznego, są zobowiązane do sporządzenia szczegółowej dokumentacji. Zasady jej sporządzania, najlepsze praktyki i przepisy dotyczące zamówień publicznych poznać można w trakcie szkoleń z prawa zamówień publicznych: https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne

Zamówienia publiczne a dokumentacja – jak sporządzić ją prawidłowo?

Sporządzenie dokumentacji przetargowej jest dla wielu przedsiębiorców największą przeszkodą w uczestnictwie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie wielostronicowych formularzy, w których konieczne jest przedstawienie bardzo szczegółowych kalkulacji, wymaga zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. Dlatego coraz popularniejsze są szkolenia z prawa zamówień publicznych, które pozwalają się lepiej przygotować do uczestnictwa w postępowaniu. Każdy przedsiębiorca, który rozważa perspektywę podjęcia współpracy z podmiotem publicznym, powinien zainwestować w edukację w tym zakresie. To zwiększa szansę na wygranie przetargu.

Jedna odpowiedź do „Zamówienia publiczne w biznesie”
 1. Awatar Sceptico
  Sceptico

  Wszyscy wiemy, że w Polsce nie tak łatwo o zamówienie publiczne. Przepisy są tak zrobione, że bez prawnika w przetargu ani rusz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *