Szkolenia dla branży TSL

Szkolenia dla transportu, spedycji, logistyki

Szkolenia są niezbędne w każdej branży. Jednak TSL, a więc transport, spedycja i logistyka, to dziedziny działalności, które rządzą się specyficznymi prawami i podlegają określonym regulacjom prawnym. Dlatego odpowiednie kursy są potrzebne zarówno kadrze menadżerskiej, jak i pracownikom wykonującym inne kluczowe zadania dla przedsiębiorstwa.

Szkolenia dla transportu, spedycji, logistyki

Jakie szkolenia są kluczowe dla branży TSL? Poza ogólnymi, związanymi np. z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem projektami czy efektywną komunikacją, istnieje szereg tematów, które dotyczą niemal wyłącznie firm realizujących działalność w obszarze transportu, spedycji i logistyki. O jakie chodzi?

Szkolenia z czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców podlega ścisłym restrykcjom – zarówno podczas poruszania się po drogach na terenie Polski, jak i za granicą. Choć zasady związane z tym zagadnieniem mogą wydawać się proste, gdy zagłębić się w szczegóły – związane np. z rozliczaniem limitów w ramach tygodnia, miesiąca czy dłuższych okresów pracy – pojawiają się liczne niuanse wymagające klarownego wyjaśnienia. Ważne jest również, aby każdy kierowca wiedział, w jaki sposób prowadzić dokumentację oraz jak reagować na trudne sytuacje, takie jak korki na drogach czy poważne opóźnienia.

Szkolenia z rozliczania podróży służbowych

Pracownik firmy transportowej, który realizuje przewóz na długiej, nawet liczącej kilka tysięcy kilometrów trasie, jest de facto w delegacji. Dlatego otrzymuje odpowiednią dietę, a jego każda podróż musi być odpowiednio rozliczana pod względem księgowym, jak i podatkowym. Dlatego niezbędne są również szkolenia. Rozliczanie podróży służbowej to zagadnienie, które powinni dogłębnie poznać zarówno sami kierowcy, jak i osoby zajmujące się księgowością.

Szkolenia z magazynowania materiałów niebezpiecznych

Zarówno magazynowanie materiałów niebezpiecznych, jak i ich przewóz to zadania, których wykonanie wymaga przestrzegania konkretnych procedur i przepisów prawa. Wystarczy wspomnieć o obowiązku rejestrowania każdego przewozu substancji niebezpiecznej i wysyłania raportu wraz z zapisem przebiegu trasy do odpowiedniego urzędu. Dlatego zarówno pracownicy magazynu logistycznego, jak i kierowcy oraz – co jeszcze ważniejsze – kadra menadżerska powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie.

Warto wspomnieć również o szkoleniach z zakresu zarządzania transportem, jak również zarządzania flotą pojazdów czy kursach dla kierowców zawodowych wymaganych do uzyskania uprawnień.

Czytaj też: Logistyka – jak zacząć karierę w logistyce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *