/

/

Jakie zmiany w Prawie Budowlanym w 2019 roku?

Prawo budowlane

Prawo Budowlane to jedna z najczęściej nowelizowanych dziedzin prawa w Polsce. Rok 2019 nie będzie w tej kwestii wyjątkiem, rządzący przygotowują szereg zmian, które dotkną przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane.

Prawo budowlane

Ustawa Prawo Budowlane

Aktualna Ustawa Prawo Budowlane pochodzi z 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) – reguluje ona wszelkie kwestie związane z budownictwem poczynając na projektowaniu, poprzez utrzymanie, aż po rozbiórką obiektów budowlanych. Paragrafy ustawy regulują też szereg zagadnień administracyjnych dotyczących uzyskiwania pozwoleń czy odbioru budynków.

Nowelizacja prawa budowlanego w 2019 roku

Ministerstwo zapowiadało kompleksową nowelizację prawa już w ubiegłym roku. W 2019 roku jest już pewne, że zmiany wejdą w życie, właśnie przechodzą proces konsultacji z partnerami społecznymi i branżowymi, a zakres proponowanych zmian w przepisach jest naprawdę spory. W dużej mierze koncentruje się wokoło tematów ograniczenia biurokracji, uelastycznienia postępowań administracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązać z zakresu legalizacji samowoli budowlanych, ale również wspieranie walki ze smogiem czy podnoszenie standardów ochrony przeciwpożarowej.

W projekcie zmian znalazła się m.in. propozycja, aby po upływie 5 lat od wydania pozwolenia na budowę nie można było już stwierdzić jej nieważności. Tego typu sytuacje zdarzają się aktualnie nawet w kilkanaście lat od wydania decyzji.

Proponowane jest również zalegalizowanie wszystkich obiektów i budowli, które zakończono wznosić ponad 20 lat temu i do tej pory nie wszczęto postępowania w sprawie samowoli budowlanej.

Nowe regulacje dotkną również przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem mediów do obiektów budowlanych, tzw. gestorów sieci. Firmy te objęte byłyby systemem kar administracyjnych, w przypadku gdyby opieszałość ich działania powodowała znaczące i nie uzasadnione opóźnienia w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci.

W celu przeciwdziałania smogowi zakłada się, że projektant budynku powinien w projekcie składać oświadczenie i projekt dotyczący możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Nie oznacza to automatycznej konieczności wyboru tego typu ogrzewania, ale bez wątpienia będzie stanowić ułatwienie dla inwestorów zainteresowanych takim rozwiązaniem.

Szeroki zakres proponowanych zmian będzie wymagał odbycia odpowiednich szkoleń i kursów, zwłaszcza przez pracowników przedsiębiorstw budowlanych, ale również przez kadry administracji publicznej, które często występują w kontraktach budowlanych jako zamawiający. Na szczęście na rynku dostępna jest szeroka oferta tego typu szkoleń i konferencji, warto jednak porównywać ich program i ceny w portalach szkoleniowych. Pozwala to wybrać ofertę dostosowaną do naszych potrzeb i jednocześnie atrakcyjną cenowo.

Dodatkowe regulacje

W 2019 roku i na początku 2020 roku na przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje budowlane czeka szereg innych zmian w prawie. Oprócz omawianego już prawa budowlanego zapowiedziane jest również uchwalenie zupełnie nowej ustawy dotyczącej prowadzenia zamówień publicznych, która szeroko dotyka tematu prowadzenia robót budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *