/

/

Zmiany w podatkach w 2020 roku: nadchodzi Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika

Prawo i przepisy

28 maja 2019 roku na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt Ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (RPP). Zgodnie z założeniami pomysłodawców Rzecznik Praw Podatnika ma się zająć ochroną praw podatników i podnosić standardy funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Częścią ustawy będzie Karta Praw Podatnika, która ma w przystępnej formie prezentować zakres praw płatników podatków.

Projekt ustawy został przedłożony przez Ministra Finansów Teresę Czerwińską. Zgodnie z uzasadnieniem projektu „Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich.”

Zadania Rzecznika Praw Podatnika

Rzecznik będzie mógł liczyć na wsparcie w powierzonych zadaniach Biura Rzecznika Praw Podatnika, w którym zatrudnienie znajdzie nie więcej niż 16 zastępców i 32 przedstawicieli terenowych. Jego kadencja będzie trwała 6 lat, a organy publiczne zostaną zobowiązane do współpracy z RPP. W zakresie ich uprawnień i zadań ustawowych znaleźć się mają między innymi:

  • Uprawnienie do przedstawiania instytucjom publicznym wniosków zmierzających do zapewnienia i poprawy ochrony praw podatników, w tym między innymi poprzez dbanie o spójność i zwięzłość prawa podatkowego, minimalizację procedur oraz wymogów formalnych oraz działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania organów podatkowych;
  • Przeprowadzanie analiz działania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze skarg i wniosków składanych podatników;
  • Formułowanie zaleceń i propozycji zmian w działaniu organów podatkowych i prawie podatkowym między innymi dzięki możliwości formułowania wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź nowelizację aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym również poprzez występowanie do Ministra Finansów o interpretacje podatkowe;
  • Udział w postępowaniach podatkowych i karno-skarbowych w roli mediatora;
  • Przeprowadzanie szkoleń i innej działalności edukacyjnej oraz  informacyjnej przyczyniających się do budowania znajomości praw i obowiązków podatnika.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców pozytywnie ustosunkowali się do projektu, jednakże zwracają uwagę, że umiejscowienie Rzecznika Praw Podatników w ramach organów podatkowych nie jest dobrą praktyką sprzyjającą transparentności i niezależności urzędu.

Jedna odpowiedź do „Zmiany w podatkach w 2020 roku: nadchodzi Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *