/

/

Podatkowy wrzesień: czas na dokumentację cen transferowych

Ceny transferowe

30 września to ostatni dzień, w którym podatnicy powinni złożyć deklarację CIT-TP, a więc przedłożyć oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Jeśli jeszcze nie przygotowałeś tego dokumentu, zobacz, jak powinna wyglądać poprawna dokumentacja cen transferowych w praktyce.

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to te, które stosuje się wówczas, kiedy podmioty realizujące transakcję są ze sobą powiązane – np. należą do jednej grupy kapitałowej. W takich sytuacjach mogłoby dochodzić do nadużyć, w wyniku których ceny realizowanych „wewnętrznie” usług mogłyby odbiegać znacząco od rynkowych, a w ten sposób przedsiębiorstwa mogłyby wpływać na wysokość płaconych podatków. Dlatego rozliczanie takich transakcji zostało objęte specjalnymi regulacjami, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że przy realizacji takich transakcji należy sporządzić specjalną dokumentację, co wynika m.in. z przepisów Ustawy o CIT, która implementuje rozwiązania z zakresu cen transferowych wypracowane przy OECD.

Dokumentacja cen transferowych dotyczy podmiotów, które:

  • prowadzą pełną księgowość,
  • osiągnęły za poprzedni rok przychody, które przekroczyły kwotę 2 mln euro netto (10 mln euro dla transakcji towarowych i finansowych netto),
  • dokonują z podmiotami powiązanymi transakcji, które miały istotny wpływ na dochody lub straty przedsiębiorstwa lub ujęły w księgach inne zdarzenia powiązane z wykorzystaniem cen transferowych.

Zadanie to spoczywa także na podmiotach, które w minionym roku podatkowym przeprowadziły transakcję o wartości powyżej 20 000 euro z podmiotem mającym siedzibę w kraju czy regionie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zawarły z nimi inną umowę.

Szkolenia z cen transferowych

Ze względu na złożoność przepisów dotyczących cen transferowych, a przede wszystkim nieustannie zmieniające się zasady sporządzania dokumentacji w tym zakresie, warto rozważyć szkolenia z cen transferowych jako sposób zapewniania odpowiedniej wiedzy pracownikom odpowiedzialnym za dokumentację księgowo-podatkową. Szkolenia z cen transferowych odbywają się w niemalże całej Polsce, a ich koszt nie przekracza z reguły kilkuset złotych za dzień szkoleniowy. Biorąc pod uwagę jak wysokie mogą być koszty karno-skarbowe w przypadku zakwestionowania dokumentacji warto rozważyć inwestycję w odpowiednie kursy i szkolenia.

Ceny transferowe szkolenia – gdzie ich szukać?

Szkolenia ceny transferowe, a także praktyczne kursy i warsztaty z cen transferowych i dokumentacji cen transferowych znajdziemy głównie w dużych miastach. Najwięcej ofert szkoleń z cen transferowych oferuje oczywiście Warszawa. Warsztaty poświęcone cenom transferowym znajdziemy jednak również w Poznaniu, Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu. Szukając szkolenia ceny transferowe warto skorzystać z wyspecjalizowanych portali agregujących oferty szkoleń, pozwalają one poznać program szkolenia, jego ceny i porównać ofertę z ofertą wielu innych firm szkoleniowych.

Jak wygląda dokumentacja cen transferowych?

Dokumentację cen transferowych należy przeprowadzić, sięgając po formularz CIT-TP. Aby to zrobić, należy:

  • zidentyfikować podmioty powiązane, z którymi realizowane były transakcje oparte o ceny transferowe,
  • stworzyć listę wszystkich transakcji wymagających ujęcia w dokumentacji, wliczając w to te kapitałowe, które mogły nie zostać ujęte w księgach,
  • wybrać sposób rozliczania cen transferowych (uproszczony lub standardowy),
  • przygotować dokumentację, kierując się wskazówkami z formularza oraz zawszeć w dokumentacji dodatkowo analizy porównawcze.

Warto przy okazji pamiętać, że 2018 był ostatnim rokiem podatkowym, w którym dokumentacja cen transferowych jest prowadzona przy pomocy formularza CIT-TP. To za rok 2019 i kolejne jest już przesyłana na nowym: TP-R. Warto zatem już teraz mieć tego świadomość i przygotować się na zmiany od przyszłego roku. Więcej informacji o podatkach można znaleźć na Portalu Podatkowym.

3 odpowiedzi na „Podatkowy wrzesień: czas na dokumentację cen transferowych”
  1. […] Jest stosowana w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, np. pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy kapitałowej. Zasady związane z cenami transferowymi zostały wprowadzone do polskiego prawa podatkowego w 2000 roku. Czytaj więcej o cenach transferowych. […]

  2. […] Podatkowy wrzesień: czas na dokumentację cen transferowych […]

  3. […] Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji cen transferowych […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *