/

/

COVID-19: wpływ epidemii na ceny transferowe

Ceny transferowe - szkolenie

Wprowadzenie bardzo licznych ograniczeń społecznych i gospodarczych w związku z epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia szybkości jej rozwoju spowodowały nagłe i nie obserwowane do tej pory zahamowanie światowej gospodarki. Powrót do normalnej działalności oraz odbudowanie potencjału biznesowego w wielu branżach i kategoriach zajmie dużo czasu i będzie wymagało specjalnych działań. Wiele z przedsiębiorstw realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi odnotuje pogorszenie wyników finansowych oraz znaczne zmiany w ich charakterze oraz stosowanych cenach, co będzie wymagało sporządzenia odpowiedniej dokumentacji cen transferowych.

Metoda benchmarkowa w dokumentacji cen transferowych

Jedną z najpopularniejszych metod dokumentowania cen transferowych jest tzw. analiza porównywalności tj. benchmarku, który pozwala określić, czy dana transakcja rozliczana w ramach grupy kapitałowej jest realizowana zgodnie z zasadą rynkowości (tzw. arm’s lenght), a więc potwierdzająca tym samym że prawidłowo ustalono podstawy do opodatkowania. W obecnej praktyce rynkowej oraz zgodnie z obowiązującą legislacją ciężar obrony rynkowości zastosowanych cen transferowych leży całkowicie po stronie podatnika, a metoda benchmarkowa jest obowiązkowym elementem sporządzanej dokumentacji cen transferowych. Jej istota polega na przygotowaniu dokumentacji pozwalającej organom skarbowym potwierdzić, że zastosowane do rozliczenia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ceny, są cenami rynkowymi i że gdyby zupełnie niezależne podmioty zawierały transakcję na podobnych warunkach i w podobnych okolicznościach, to zastosowałyby do niej jednakowe ceny.

Do podatnika należy wybór danych, których użyje do sporządzenia analizy porównawczej. Mogą to być dane wewnętrzne, ale również zewnętrzne, np. z rozmaitych komercyjnych baz danych, z transakcji udokumentowanych wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym itp.

Informacje na temat metod dokumentacji cen transferowych można pozyskać w trakcie specjalistycznych szkoleń z cen transferowych oraz kursów z cen transferowych online, które odbywają się zdalnie, przez Internet, w formule zajęć na żywo. Szkolenie ceny transferowe online pozwala zatem zadawać prowadzącemu pytania, wziąć udział w dyskusji i konsultować trudne przypadki z zakresu dokumentowania cen transferowych, pomimo że zajęcia odbywają się zdalnie.

Wpływ COVID-19 na dokumentację cen transferowych

Gwałtowna zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej spowodowana epidemią koronawirusa znacząco może utrudnić zastosowanie metody porównawczej w dokumentowaniu cen transferowych. Wiele z łańcuchów dostaw i transakcji w okresie epidemii zostało przerwanych, dostęp do nich znacząco został ograniczony bądź też zmieniły się zasady dokonywania tego typu transakcji. W związku z tak szybko zachodzącymi zmianami często niemożliwe będzie porównanie transakcji dokonywanych w trakcie bądź po ustaniu epidemii z transakcjami sprzed kilku bądź kilkunastu miesięcy, jak to miało miejsce do tej pory. Warunki dokonywania tego typu transakcji mogły w tym czasie ulec daleko idącym zmianom.

Sytuacja ta wymusi zmianę podejścia na podmiotach przygotowujących dokumentację cen transferowych – dotychczas stosowana polityka cen transferowych może się okazać niemożliwa do zastosowania przy rozliczeniu roku 2020.

Rozwiązaniem może być sięganie po dane historyczne i próba przeprowadzenia analizy w oparciu o dłuższy okres czasu bądź dokonanie stosowanych korekt, które pozwolą przełożyć sytuację z czasów prosperity gospodarczej na czasy kryzysu ekonomicznego.

Przeczytaj również:

Ceny transferowe – szkolenia i kursy z cen transferowych, doradztwo

Tradycyjnie już w okresie tak głębokich zmian na rynku dobrym rozwiązaniem może być sięgnięcie po wiedzę wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie rozliczania i dokumentowania cen transakcyjnych. Mogą to być zarówno firmy szkoleniowe przygotowujące rozmaite szkolenia ceny transferowe oraz z prawa podatkowego, jak też firmy doradcze, dysponujące m.in. rejestrami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które ułatwiają sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i zastosowanie metody porównawczej.

Szkolenia z cen transferowych cechują się zdecydowanie wyższą dostępnością cenową. Przeciętne szkolenie z cen transferowych obejmuje od 6 do 14 godzin zajęć merytorycznych, w trakcie których omawiane są zarówno podstawy prawne, jak i praktyka sporządzania dokumentacji. Koszt tego typu szkolenia czy kursu poświęconego cenom transferowym oscyluje z reguły pomiędzy 600 a 2 200 zł za szkolenie. Szkolenia online ceny transferowe charakteryzują się niższą ceną niż ich stacjonarne odpowiedniki, a też ich dostępność jest niezależna od miejsca położenia przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu z cen transferowych online nie wymaga też odbywania podróży służbowych i ponoszenia kosztów hotelu czy przejazdu, co znacznie zwiększa dostęp do sprawdzonej wiedzy dotyczącej dokumentacji cen transferowych.

Usługi firm doradczych wypadają na tym tle zdecydowanie kosztowniej, ale też inny jest zakres świadczonych usług i ich wartość dla podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *