/

/

Szkolenia BHP w czasie epidemii – czy można je organizować online?

Szkolenia BHP online

Epidemia koronawirusa zmieniła to jak pracujemy. Z biur przenieśliśmy się do pracy zdalnej wszędzie tam gdzie było to możliwe. Do Internetu w znacznej mierze przeniosły się również wszelkiego typu szkolenia, kursy i konferencje. Co jednak z obowiązkowymi szkoleniami BHP? Czy można je organizować online?

Szkolenia BHP online
Czy szkolenia BHP można organizować online?

Podstawy prawne i obowiązki w zakresie szkoleń BHP

Przepisy prawa regulujące szkolenia BHP to przede wszystkim art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy brzmiący  „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.” oraz art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

„Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzania szkoleń BHP zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami.”

mówi Anna Gajewska z portalu poświęconego szkoleniom Eventis.pl

Na podstawie wspomnianych przepisów przeprowadza się szkolenie wstępne, czyli tzw. instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zobowiązani są przejść wszyscy nowo-zatrudnieni pracownicy oraz studenci i uczniowie szkód zawodowych odbywający praktyki studenckie oraz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Głównym zadaniem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach prac oraz z wewnętrznymi regulacjami BPH obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Dodatkowo szkolenie wstępne zawiera przeszkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy jak sama nazwa wskazuje dotyczy przeszkolenia pod kątem wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy i również przeprowadza się go przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. W jego ramach zapoznaje się uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także dostępnymi sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Osobną kwestią są szkolenia okresowe, które są obowiązkowe dla pracowników:

 • na stanowiskach robotniczych, nie rzadziej niż raz na 3 lata,
 • na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku,
 • osoby będące pracodawcami oraz osoby kierujące pracownikami (zwłaszcza na stanowiskach technicznych) – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Każde szkolenie okresowe powinno kończyć się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy pracownika. Wszystkie szkolenia BHP potwierdzane są odpowiednim zaświadczeniem, którego wzór określają odrębne przepisy. Kopie zaświadczeń przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia BHP online?

Dla pracodawców chcących zorganizować szkolenie w formie zdalnej mamy złą i dobrą wiadomość jednocześnie. Ze względu na charakter i zakres szkolenia wstępnego obejmującego instruktaż ogólny oraz stanowiskowy niestety nie ma możliwości odbycia tego szkolenia zdalnie. Należy przy tym pamiętać, że szkolenie BHP pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Dobra wiadomość dotyczy natomiast okresowych szkoleń BHP, które jak najbardziej można zorganizować online czy to w postaci e-learningu czy też poprzez platformę do komunikacji i nauczania zdalnego, wideokonferencję itp., jednak również nie na każdym stanowisku. Możliwość odbycia szkolenia BHP online dotyczy m.in.:

 • kadry kierowniczej, w tym na stanowiskach takich jak manager, brygadzista, kierownik, mistrz itp.
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników służby BHP,
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których praca ma zbliżony charakter.

Szkolenia BHP online nie są jednak dopuszczalne w przypadku pracowników fizycznych.

2 odpowiedzi na „Szkolenia BHP w czasie epidemii – czy można je organizować online?”
 1. Awatar Pracodawca
  Pracodawca

  To jest generalnie duży problem w tej chwili, bo jak zatrudnić pracownika, gdy nie można mu zrobisz szkolenia BHP wstępnego?

 2. […] i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – dobrym przykładem będą tutaj szkolenia BHP, które są wymagane przez prawo pracy. Bez przejścia tego szkolenia nie jest możliwe podjęcie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *