VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe

VAT na szkolenia i kursy

Niemalże każde przedsiębiorstwo w Polsce ponosi wydatki na szkolenia i poprawę umiejętności pracowników. Często w takich sytuacjach pojawia się pytanie jaką stawką VAT objęte powinno być dane szkolenie, zwłaszcza że ustawodawca nieco skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych i kursów zawodowych. Sprawdzamy jakie szkolenia i kursy mogą być zwolnione z podatku VAT.

Zasadniczo w Polsce od 1 stycznia 2011 roku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) obowiązują stawki:

 • podstawowa: 23%
 • obniżone: 8%, 5% i 0%
 • tzw. stawka zwolniona, która jest umownym terminem obejmującym grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych od podatku VAT.

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

Lektura ustawy o podatku VAT zwłaszcza art. 43 ust. 1 pozwala ustalić kiedy mamy do czynienia z prawem do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych. I tak z podatku VAT zwolnione są m.in.:

 • usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty, czyli kształcenie i wychowanie (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, czyli kształcenie wyższe (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • usługi prywatnego nauczania (szkoleniowe) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27),
 • przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28),
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29).

Aby szkolenia realizowane na podstawie pkt 29 były zwolnione z podatku VAT powinny spełniać warunek pierwszy spośród wymienionych poniżej oraz jeden z warunków wymienionych w punktach od 2 do 4:

 1. Usługa szkoleniowa musi być związana z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem – ważne jest zatem, aby szkolenie obejmowało nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z daną branżą lub zawodem oraz pozwalało na rozpoczęcie pracy zarobkowej (czyli, aby w trakcie szkolenia uczestnik nabywał umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w danym zawodzie).
 2. Szkolenie powinno być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – dobrym przykładem będą tutaj szkolenia BHP, które są wymagane przez prawo pracy. Bez przejścia tego szkolenia nie jest możliwe podjęcie pracy zarobkowej.
 3. Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – co prawda przepisy nie precyzują dokładnie jaka to powinna być akredytacja, ale praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że akredytacje dla usług szkoleniowych wydaje zasadniczo Ministerstwo Oświaty.
 4. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych oraz usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych. W takiej sytuacji niezbędne jest często złożenie przez osobę uczestniczącą w szkoleniu bądź pracodawcę płacącego za szkolenie oświadczenia o pokrywaniu kosztów szkolenia ze środków publicznych.

Może Cię zainteresować także: szkolenia VAT – baza szkoleń z podatku VAT.

Cieszy zwolnienie z podatku VAT niektórych usług szkoleniowych przez ustawodawcę, chociaż pewien niedosyt pozostawia fakt, że duża część kursów i szkoleń dla wysokiej klasy specjalistów w biznesie niestety nie może zostać zwolnieniem objęta. Wydarzenia te są najczęściej głównym sposobem dzielenia się przez firmy wiedzą i podnoszenia kompetencji swoich pracowników.

Artykuł powstał na podstawie: Jaka stawka VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe?

34 odpowiedzi na „VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe”
 1. Awatar Anna
  Anna

  Czy jeśli pracuję w urzędzie wojewódzkim to szkolenie takie powinno być objęte 23% VAT czy zwolnione z VAT w ogóle?

  1. Awatar Sebastian Nowak
   Sebastian Nowak

   Anno, urząd wojewódzki jest elementem systemu administracji centralnej (publicznej), dlatego będzie zwolniony z podatku VAT w przypadku szkoleń, kursów itp. Wystarczy, że złożysz oświadczenie u organizatora szkolenia, że udział finansowany jest ze środków publicznych, a wystawiona faktura będzie zawierała stawkę 0% VAT. Pozdrawiam!

 2. Awatar Bhp
  Bhp

  Dziękuje bardzo za ten artykuł. Pani w firmie od szkoleń nie potrafiła mi powiedzieć czy mamy płacić VAT od zewnętrznych szkoleń bhp. Uratowaliście nam kilkaset złotych podatku!

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dziękujemy za słowa uznania!

 3. Awatar Grazka P
  Grazka P

  Czy jako Indywidualna Praktyka Pielęgniarska prowadząc szkolenie z zakresu pierwszej pomocy powinnam wystawić rachunek na 23% czy mogę być zwolniona. Dodam iż posiadam kwalifikacje nauczyciela i jako osoba fizyczna nauczam w szkole.

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry, dziękujemy za pytanie. O tym czy będzie Pani wystawiać fakturę VAT zależne jest od tego czy jest Pani zarejestrowana jako czynny płatnik VAT. Z doświadczenia wiemy że większości przypadków osoby prowadzące Indywidualną Praktykę Pielęgniarską nie rejestrują się jako płatnicy VAT. Wówczas wystawia Pani rachunek bez VAT z tytułu organizowanych przez Panią szkoleń.

 4. Awatar Magda
  Magda

  Dzień Dobry, czy osoba prywatna która chce iść na szkolenie musi płacić VAT? Szkolenie bedzie jej potrzebne w pracy ktora rozpoczyna w pazdzierniku, jednak obecnie jest na urlopie macierzynskim i szkolenie odbywa sie jeszcze w trakcie trwania urlopu.

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry Pani Mado, to zależy czy szkolenie jest absolutnie niezbędne do uzyskania zatrudnienia na danym stanowisku. Jeśli jest to szkolenie pozwalające uzyskać dopuszczenie do wykonywania zawodu itp. to jak najbardziej możliwe jest wystawienie faktury ze stawką zw. z VAT.

 5. Awatar MM
  MM

  Dzień dobry! Jestem psychologiem, prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zwolniona z VAT ( prowadzę terapię, wsparcie psychologiczne i warsztaty). Zostałam jednak poproszona o przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje- dla innych terapeutów- czy obowiązuje mnie VAT? ( w Internecie znalazłam kilka interpretacji- ale były sprzeczne). Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry!
   Jeśli korzysta Pani ze zwolnienia podmiotowego VAT (np. z tytułu przychodów poniżej 200 tys. zł rocznie) to wystawia Pani fakturę bez VAT.
   Pozdrawiamy.

   1. Awatar Piotr
    Piotr

    Dzień dobry,
    Pani Joanno a w identycznej sytuacji ale jest się VATowce. Wtedy stawka 23%?

    1. Awatar Joanna Nawrot
     Joanna Nawrot

     Dzień dobry,
     jeśli jesteśmy VATowcem,
     szkolenie spełnia kryteria kształcenia zawodowego,
     ale podmiot świadczący usługę szkolenia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas należy wystawić fakturę VAT ze stawką 23%.

 6. Awatar Waldemar Miłek
  Waldemar Miłek

  Witam. Prowadzę działalność gospidarcza. Jestem mistrzem zduńskim.,mam uprawnienia pedagogiczne, chce prowadzić szkolenia z zakresu zdunstwa i obróbki kamienia.
  Jaka stawkę VAT maja zapłacić uczestnicy szkolenia ?
  Jaka stawkę wpisujeja gdy prowadzę szkolenie na rzecz innej firmy ?

  1. Awatar Admin
   Admin

   Dzień dobry,
   Stawka podatku VAT będzie zależna od tego czy uczestnik jest przyuczany do zawodu – jeśli szkolenie służy uzyskaniu uprawień niezbędnych do wykonywania zawodu zduna lub kamieniarza, a Pan zarejestrował działalność w MEN w rejestrze instytucji szkoleniowych to możliwe będzie zastosowanie stawki zwolnionej.
   Świadcząc usługi szkoleniowe na rzecz innych firm będzie Pan z reguły wystawiał fakturę z 23% VAT, chyba że szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych, wówczas stawka zwolniona.

 7. Awatar Wiola
  Wiola

  Dzień dobry,
  prowadzę działalność w zakresie architektury, nie jestem czynnym podatnikiem VAT, chcę prowadzić działalność szkoleniową dotyczącą architektury. Czy jestem zobligowana do rejestracji w VAT?

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Pani Wiolu, może Pani skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie ustawy o VAT. Aby móc skorzystać z tego przywileju, musi Pani spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1, zgodnie z którym zwolniona z podatku VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży (netto, czyli bez podatku VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł. Zakładając więc działalność szkoleniową będzie Pani uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z VAT.

 8. Awatar Gosia
  Gosia

  Witam
  Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych i musiałam odbyć szkolenie branżowe u pracodawcy.
  Szkolenie finansuje szkoła, pracodawca, który mnie szkolił nie jest firma szkoleniowa i nie ma w pkd wykazanych szkoleń. Czy wystawiając mi FV, może wpisać VAT zw? Czy będzie tu gtu12?

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry,
   Jeśli szkoła finansowała szkolenie w min. 70% ze środków publicznych to jak najbardziej można skorzystać z VAT zwolnionego.

 9. Awatar Anna
  Anna

  Dzień dobry. Dwa miesiące temu założyliśmy spółkę o profilu księgowym. Oprócz księgowości moja wspólniczka zajmuje się szkoleniami dla firm. Uczy w wyższej szkole ale nie jest nauczycielem mianowanym. Od października spółka jest na VAT. Czy w związku z tym wystawiając fakturę VAT firmom, które zamawiają szkolenia możemy korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 ?

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry, z opisanej sytuacji wynika że nie mogą Państwo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1. Nie są Państwo ujęci w żadnym z punktów od 26 do 28, a zwolnienie z tytułu pkt 29 przysługuje w zależności od sytuacji istniejącej po stronie zamawiającego usługę szkoleniową, a nie świadczącego usługę. O ile więc zamawiający nie złoży oświadczenia o finansowaniu usługi ze środków publicznych, to nie mogą Państwo wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną.

   1. Awatar Anna
    Anna

    Bardzo dziękuję za informację.

 10. Awatar Piotrek
  Piotrek

  Witam

  Prowadzę firmę budowlaną, której przychody ze sprzedaży przekraczają 200 000 zł netto. Jestem czynnym podatnikiem vat. W tej firmie prowadzę również szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego osób wykluczonych w celu przywrócenia na rynek pracy. Szkolenie finansowane jest ze środków unijnych. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować wystawiając fakturę za szkolenie? Pozdrawiam

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Jeśli uczestnicy finansują udział w szkoleniu w min. 70% ze środków publicznych i złożą Panu takie oświadczenie może Pan wystawić fakturę VAT ze stawką zw.

 11. Awatar Dorota
  Dorota

  Dzień dobry.
  Jako wykładowca prowadzę zajęcia (wykłady, kursy, szkolenia) w ramach działalności jednoosobowej dla jednostek, które mają status jednostek objętych systemem oświaty.
  Czy moja aktywność może korzystać zw zwolnienia z art. 43 ust.1 26) usługi świadczone przez:
  a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
  b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty
  badawcze, w zakresie kształcenia
  – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
  Jako świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
  Z góry dziękuję za pomoc

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry, dziękujemy za kontakt.
   Z opisanej przez Pani sytuacji wynika, że nie może Pani skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust.1. Zwolnienie to dotyczy jednostek oświaty, uczelni, jednostek PAN… Pani świadczy swoje usługi w ramach działalności gospodarczej.
   Może Pani wystawić tym podmiotom fakturę ze stawką zwolnioną pod warunkiem, że złożą oświadczenie o finansowaniu udziału w szkoleniach i kursach w min. 70% ze środków publicznych. Z racji tego, że są to podmioty finansowane ze środków publicznych nie powinno to stanowić problemu.

   Pozdrawiamy
   Redakcja

 12. Awatar Anna
  Anna

  Dzień dobry.
  Prowadzę działalność gospodarczą, pracuję jako lektor języka obcego. Chciałabym prowadzić kursy online dla lektorów i nauczycieli języka. Szkolenia miałaby im pomóc w rozwoju swoich kompetencji. Czy mogę liczyć na zwolnienie z VAtu?
  Pozdrawiam

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry. Jest to możliwe pod warunkiem spełnienia przesłanek opisanych w przepisach. W Pani przypadku będą to:
   – przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28)
   – ważne jest jednak również uzyskanie akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, np. poprzez uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

 13. Awatar Dariusz
  Dariusz

  Dzień dobry,

  Jestem dietetykiem i psychodietetykiem. Prowadzę konsultacje indywidualne, które są zwolnione z vat. Zostałem poproszony o prowadzenie prelekcji dla różnych grup. Czy w przypadku takich wystąpień muszę zapłacić podatek vat?

  Pozdrawiam.

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry, jeśli jest Pan aktywnym płatnikiem VAT to tak. Zwolnienie z VAT z tytułu szkolenia wymaga, aby uczestnicy finansowali udział w prowadzonym przez Pana szkoleniu ze środków publicznych, wówczas po złożeniu przez nich stosownego oświadczenia może Pan zastosować stawkę zw. z VAT.

 14. Awatar AleksandraK
  AleksandraK

  Witam
  Prowadzę działalność gospodarczą (czynny podatnik vat)
  Mam kwalifikacje dot. Zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.
  Mam przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracowników jednej firmy. Czy mogę zastosować stawkę zw wystawiając fakturę za te usługi?

 15. Awatar Gabriela
  Gabriela

  Dzień Dobry,
  Mąz prowadzi firmę, kt. Wystawia fv VAT. Dołożył do PKD usługi szkoleniowe z zakresu edukacji, kt. Prowadzę. Czy fv za szkolenia powinny być z Vatem? Przedszkole dla.kt. fv została wystawiona nie zaplaci bo nie są płatnikiem vatu. Proszę o wsparcie.

  1. Awatar Joanna Nawrot
   Joanna Nawrot

   Dzień dobry,
   Przedszkole, jeśli jest przedszkolem publicznym i finansowanym ze środków publicznych, powinno złożyć oświadczenie że szkolenie będzie całkowicie finansowane ze środków publicznych i wnosi o wystawienie faktury VAT ze stawką zwolnioną. Wówczas możliwe będzie wystawienie takiej faktury.

   Pozdrawiamy.

 16. Awatar Monika
  Monika

  Dobry wieczor,
  Prowadzę szkolenia z video ( uczę osoby jak nagrywać rolki na insta, tik tok) czy jeśli dodaje do szkolenia materiały w formie elektronicznej na mail mogę mieć VAT 5%?

  1. Awatar Admin
   Admin

   Pani Moniko, z krótkiego opisu wynika, że sednem Pani usługi jest szkolenie, powinna więc ona być opodatkowana stawką 23%. Pozdrawiamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *