VAT na szkolenia i kursy

VAT na szkolenia, kursy i usługi szkoleniowe

Niemalże każde przedsiębiorstwo w Polsce ponosi wydatki na szkolenia i poprawę umiejętności pracowników. Często w takich sytuacjach pojawia się pytanie jaką stawką VAT objęte powinno być dane szkolenie, zwłaszcza że ustawodawca nieco skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych i kursów zawodowych. Sprawdzamy jakie szkolenia i kursy mogą być zwolnione z podatku VAT.

Zasadniczo w Polsce od 1 stycznia 2011 roku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) obowiązują stawki:

 • podstawowa: 23%
 • obniżone: 8%, 5% i 0%
 • tzw. stawka zwolniona, która jest umownym terminem obejmującym grupę towarów i usług ustawowo zwolnionych od podatku VAT.

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

Lektura ustawy o podatku VAT zwłaszcza art. 43 ust. 1 pozwala ustalić kiedy mamy do czynienia z prawem do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych. I tak z podatku VAT zwolnione są m.in.:

 • usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty, czyli kształcenie i wychowanie (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, czyli kształcenie wyższe (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • usługi prywatnego nauczania (szkoleniowe) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27),
 • przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28),
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29).

Aby szkolenia realizowane na podstawie pkt 29 były zwolnione z podatku VAT powinny spełniać warunek pierwszy spośród wymienionych poniżej oraz jeden z warunków wymienionych w punktach od 2 do 4:

 1. Usługa szkoleniowa musi być związana z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem – ważne jest zatem, aby szkolenie obejmowało nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z daną branżą lub zawodem oraz pozwalało na rozpoczęcie pracy zarobkowej (czyli, aby w trakcie szkolenia uczestnik nabywał umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w danym zawodzie).
 2. Szkolenie powinno być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – dobrym przykładem będą tutaj szkolenia BHP, które są wymagane przez prawo pracy. Bez przejścia tego szkolenia nie jest możliwe podjęcie pracy zarobkowej.
 3. Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – co prawda przepisy nie precyzują dokładnie jaka to powinna być akredytacja, ale praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że akredytacje dla usług szkoleniowych wydaje zasadniczo Ministerstwo Oświaty.
 4. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych oraz usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych. W takiej sytuacji niezbędne jest często złożenie przez osobę uczestniczącą w szkoleniu bądź pracodawcę płacącego za szkolenie oświadczenia o pokrywaniu kosztów szkolenia ze środków publicznych.

Może Cię zainteresować także: szkolenia VAT – baza szkoleń z podatku VAT.

Cieszy zwolnienie z podatku VAT niektórych usług szkoleniowych przez ustawodawcę, chociaż pewien niedosyt pozostawia fakt, że duża część kursów i szkoleń dla wysokiej klasy specjalistów w biznesie niestety nie może zostać zwolnieniem objęta. Wydarzenia te są najczęściej głównym sposobem dzielenia się przez firmy wiedzą i podnoszenia kompetencji swoich pracowników.

3 komentarze

 1. Czy jeśli pracuję w urzędzie wojewódzkim to szkolenie takie powinno być objęte 23% VAT czy zwolnione z VAT w ogóle?

  1. Anno, urząd wojewódzki jest elementem systemu administracji centralnej (publicznej), dlatego będzie zwolniony z podatku VAT w przypadku szkoleń, kursów itp. Wystarczy, że złożysz oświadczenie u organizatora szkolenia, że udział finansowany jest ze środków publicznych, a wystawiona faktura będzie zawierała stawkę 0% VAT. Pozdrawiam!

 2. Dziękuje bardzo za ten artykuł. Pani w firmie od szkoleń nie potrafiła mi powiedzieć czy mamy płacić VAT od zewnętrznych szkoleń bhp. Uratowaliście nam kilkaset złotych podatku!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *