/

/

Szkolenia farmaceutów

Szkolenia farmaceutów

Od farmaceutów wymaga się ciągłego aktualizowania i uzupełniania wiedzy i jest to uregulowane przez przepisy prawa. Zestandaryzowane szkolenia farmaceutów dotyczą każdego przedstawiciela tego zawodu, który pracuje w aptece lub hurtowni farmaceutycznej. Przyglądamy się im z bliska, sprawdzając, z czego i w jakim celu szkolą się aptekarze.

Szkolenia dla farmacji – punkty

Ważnym elementem obowiązkowych szkoleń dla farmacji (o których mówią: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenie z 20 lutego 2018 roku dotyczące ciągłych szkoleń farmaceutów, którzy zatrudnieni są w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych) jest system punktowy. Farmaceuta może brać udział w wybranych formach kształcenia ciągłego, jednak w taki sposób, by w danym okresie edukacyjnym trwającym 5 lat zdobyć:

  • przynajmniej 100 punktów edukacyjnych,
  • w tym 50 punktów „twardych” – tzn. przyznawanych po ukończeniu szkoleń prowadzonych w formie wykładów, seminariów lub ćwiczeń, kończących się testem sprawdzającym przekazywany zakres wiedzy lub za udział w kursach, które odbywają się w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

W szczególnych przypadkach okres edukacyjny można przedłużyć (o maksymalnie 24 miesiące) na wniosek farmaceuty. System punktowy jest przejrzysty – ilość punktów przyznawanych za konkretne działania w ramach kształcenia ciągłego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia dotyczącego ciągłych szkoleń farmaceutów, którzy zatrudnieni są w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499).

Czego dotyczą szkolenia farmaceutów i w jakim celu są prowadzone?

Przepisy określają też zakres tematyczny, jakiego mogą dotyczyć szkolenia dla farmacji. Są one prowadzone w ramach 6 głównych obszarów pracy farmaceuty. To:

  • opieka farmaceutyczna – zagadnienia związane z zapewnianiem pacjentom właściwego przebiegu leczenia farmakologicznego;
  • postępy nauk farmaceutycznych – czyli: farmakoterapii, farmakologii, farmacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej, leków roślinnych, technologii postaci leków, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki oraz zdrowia publicznego;
  • homeopatia – leki zwierzęce, roślinne i mineralne;
  • przepisy prawne regulujące zasady wykonywania zawodu farmaceuty;
  • metody zarządzania miejscem pracy farmaceuty (apteką lub hurtownią farmaceutyczną) zgodnie z najnowszymi tendencjami;
  • podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia farmaceutów prowadzone są przede wszystkim w celu uzupełniania wiedzy specjalistów tej dziedziny zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Uregulowanie tych kwestii w formie przepisów to zaś sposób na upewnienie się, że każdy farmaceuta pracujący w aptece lub hurtowni ma aktualne informacje związane z wykonywanymi zadaniami.

W branży farmaceutycznej stosuje się szereg standardów i norm, których zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa tworzonych leków i środków leczniczych. Warto zapoznać się ze szkoleniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Higienicznej czy Dobrej Praktyki Produkcyjnej czy też innymi specjalistycznymi szkoleniami, kursami i konferencjami dla farmacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *