/

/

Zmiany w pliku JPK_VAT: szkolenia z podatków i podatku VAT

Prawo i przepisy

Podatnicy VAT w Polsce już od kilku lat muszą regularnie sporządzać i przekazywać Urzędowi Skarbowemu Jednolity Plik Kontrolny. Dokładne regulacje i wymagania w tym zakresie jednak dość często się zmieniają. W 2020 roku weszła w życie najnowsza wersja przepisów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i podatnikiem VAT, sprawdź koniecznie, co trzeba wiedzieć na temat JPK! Jakie szkolenia z podatku VAT oraz kursy i warsztaty VAT mogą pomóc Ci być na bieżąco ze zmianami w VAT.

Czym jest JPK_VAT?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to rodzaj podsumowania dokonanych przez przedsiębiorcę transakcji handlowych za dany okres. Obowiązek jego sporządzania ustanowiono w celu uszczelnienia systemu podatkowego oraz ułatwienia komunikacji z Urzędem Skarbowym. To narzędzie kontroli w postaci raportu. Jednolity Plik Kontrolny może być traktowany również do monitorowania wewnętrznego, np. w zakresie pracy zespołu odpowiedzialnego za księgowość.

Do składania pliku JPK_VAT zobowiązani są wszyscy czynni podatnicy VAT, niezależnie od typu i rozmiaru działalności. W zrozumieniu obowiązków podatników w zakresie pliku JPK_VAT pomóc mogą specjalistyczne szkolenia podatkowe dotyczące podatku VAT, a także kursy i warsztaty podatkowe dotyczące zmian w podatkach.

Nowe prawo podatkowe – zmiana struktury JPK_VAT

Obowiązujące do niedawna przepisy podatkowe głosiły, że każdy czynny podatnik VAT jest zobowiązany do wysyłania organowi skarbowemu deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT o określonej strukturze. Obowiązujące obecnie prawo podatkowe uchyla jednak ten obowiązek i zastępuje go koniecznością sporządzania i przesyłania jednego z dwóch plików kontrolnych:

 • JPK_V7M – w przypadku rozliczeń miesięcznych,
 • JPK_V7K – w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego łączy wiele stosowanych dotychczas deklaracji w jedną całość. Wymienione wyżej deklaracje składają się z elementów zastępujących:

 • deklaracje VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
 • plik JPK_VAT obowiązujący do października 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
 • deklarację VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym),
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku),
 • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)
 • inne wnioski dołączane dotychczas jako osobne dokumenty do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Celem wprowadzenia opisanych wyżej zmian w prawie podatkowym było uproszczenie dotychczas stosowanego systemu raportowania. Połączenie JPK_VAT, deklaracji VAT i innych dokumentów w jedno ma ułatwić ich składanie oraz usprawnić kontrolę podatników. Szczegółowe informacje o zmianach w plikach JPK_VAT przekazywane są w trakcie szkoleń i kursów dla biznesu dotyczących JPK_VAT, prawa podatkowego i podatków dla przedsiębiorstw. Dostępne są one zarówno stacjonarnie, jak też jako szkolenia podatkowe online.

Z czego składa się nowy plik JPK_VAT?

Nowe Jednolite Pliki Kontrolne składają się z dwóch podstawowych części:

 • deklaracyjnej – która zastępuje obowiązującą poprzednio deklarację VAT i zawiera dane podatnika oraz wszelkie informacje o transakcjach za dany okres;
 • informacyjnej – która zastępuje „stary” plik JPK_VAT i zawiera informacje dotyczące m.in. wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokości podatku należnego.

Zobacz też przegląd pojęć z prawa podatkowego oraz listę zmian w podatku VAT.

Od kiedy obowiązuje nowe prawo podatkowe?

Początkowo nowe przepisy podatkowe mały zacząć obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Z uwagi na pandemię COVID-19 datę ich wejścia w życie przeniesiono na 1 października 2020 roku.

Nowy JPK można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Potwierdzenie poprawnego przesłania pliku stanowi UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Do jego złożenia potrzeby jest elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Można też posłużyć się danymi autoryzującymi.

Kiedy składać JPK – najważniejsze terminy

Dokładne terminy składania JPK zależą od trybu rozliczenia (miesięczne lub kwartalne). Podatnicy rozliczający się w cyklu comiesięcznym muszą dostarczyć w pełni wypełniony plik JPK_V7M do 25 dnia każdego miesiąca (za poprzedni okres rozliczeniowy). Podatnicy rozliczający się co kwartał są zobowiązani do przekazania części ewidencyjnej pliku JPK_V7K do 25 dnia każdego miesiąca, natomiast w ostatnim miesiącu kwartału zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej. Pierwszy plik zgodny z nowymi regulacjami należało więc złożyć do 25 listopada 2020 roku (za miesiąc październik).

Co więcej, należy pamiętać, że niestosowanie się do obowiązujących terminów może powodować nałożenie na podatnika sankcji karno-skarbowych. Przedsiębiorcy, którzy nie dostarczą pliku JPK w terminie, są narażeni na karę grzywny. W zależności od tego, czy czyn ten zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, czy też przestępstwo skarbowe, kara może wynosić odpowiednio do 42.000 lub 21.160.000 zł.

Szkolenia podatkowe, kursy podatkowe – sposób na zmiany w podatku VAT

Sprawdzonym sposobem na zmiany w podatkach, zapoznawanie się ze zmianami w przepisach podatkowych oraz wymogami w zakresie np. podatku VAT oraz pliku JPK_VAT są specjalistyczne szkolenia podatkowe organizowane w całej Polsce. Szkolenia i kursy podatkowe stacjonarne to domena przede wszystkim dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź czy Kraków. Coraz więcej szkoleń podatkowych realizowanych jest jednak również online – zaletą szkoleń podatkowych online jest nie tylko ich wysoka dostępność, ale też fakt, że szkolenia online najczęściej oferowane są w niższej cenie niż stacjonarne szkolenia i kursy podatkowe.

Koszt szkoleń i kursów z podatków zaczyna się już od kilkuset złotych za dzień szkolenia, chociaż zaawansowane i obejmujące wiele zjazdów i sesji kursy podatkowe mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Popularne są również szkolenia podatkowe wyjazdowe – organizuje się je w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, takich jak Zakopane, Międzyzdroje czy Karpacz. Szkolenie podatkowe w formie wyjazdowej pozwala w pełni zanurzyć się w temacie podatków, zmian w podatkach i oczywiście wymogą co do podatku VAT i pliku JPK_VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *