/

/

Problem Solving: co to jest Problem Solving?

Problem Solving

Problemy występują w każdej organizacji oraz obszarze jej działania. Osiągnięcie stanu idealnego, w którym nie występują żadne problemy, nie jest możliwe. Można jednak do takiego stanu dążyć i minimalizować ich pojawianie się. Podejście takie jest nieodzowną częścią DNA organizacji opierających swoją kulturę na filozofii ciągłego doskonalenia. Dowiedz się co to jest Problem Solving i jak metody kreatywnego rozwiązywania problemów mogą pomóc twojej firmie?

Definicja problemu 

W większości firm problem definiowany jest jako niekorzystna czy trudna sytuacja, z której należy znaleźć wyjście. W organizacjach działających zgodnie z filozofią Lean (zobacz czym jest Lean Management) problem jest najczęściej efektem dążenia do ciągłego doskonalenia i obszarem, w którym przedsiębiorstwo szuka możliwości poprawienia funkcjonowania i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jest to zatem istotna zmiana myślenia, która doczekała się nawet własnej nazwy, czyli Lean Thinking (Szczupłe Myślenie).

Co to jest Problem Solving?

Do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach Lean używa się całego szeregu narzędzi występujących pod wspólną nazwą Problem Solving. I chociaż metody twórczego rozwiązywania problemów mogą być częścią kompleksowych metodologii zapewnienia jakości i poprawy efektywności, to równie często korzysta się z nich samodzielnie. Zastosowanie metod Problem Solving pozwala na zorganizowane, logiczne i spójne poszukiwania rozwiązania problemu i tak właśnie powinniśmy definiować pojęcie Problem Solving. Problem Solving to wszystkie czynności podejmowane w celu zdefiniowania problemu, ustalenia jego przyczyny, zidentyfikowania alternatywnych rozwiązań i ich oceny, a następnie wdrożenia wybranego rozwiązania. Działania te składają się na proces rozwiązywania problemów.

Metody Problem Solving, metody rozwiązywania problemów

Jedną z popularnych metod rozwiązywania problemów jest metoda 8D, czyli osiem dyscyplin – jest to metoda stosowana powszechnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kosmicznej. Etapy tej metody to:

 • 1D, czyli stworzenie zespołu lub grupy roboczej pracującej nad rozwiązaniem problemu;
 • 2D, czyli zdefiniowanie problemu z użyciem narzędzi wspomagających takich jak 5W2;
 • 3D, czyli podjęcie natychmiastowych działań oddalających klienta od problemu;
 • 4D, czyli ustalenie przyczyn problemu z użyciem metod takich jak 5xWHY, Diagram Ishihawy;
 • 5D, czyli etap opracowania działań naprawczych;
 • 6D, czyli analiza efektów i wdrożenie działań korygujących;
 • 7D, czyli zapobieganie wystąpienia problemu w przyszłości;
 • 8D, czyli raportowanie i świętowanie rozwiązania i osiągniętych efektów.

Problem Solving: szkolenia z rozwiązywania problemów

Przedsiębiorstwa chcące wdrożyć metody Problem Solving powinny rozważyć specjalistyczne szkolenia poświęcone metodom ciągłego doskonalenia, rozwiązywania problemów i narzędziom i metodom Problem Solving. Poznanie metod rozwiązywania problemów może przynieść zarówno firmie, jak i pracownikom szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • pokazanie pracownikom, że błędy należy poprawiać, ustalać ich przyczyny i rozwiązywać, a nie ukrywać i unikać odpowiedzialności;
 • przedstawienie pracownikom najlepszych metod i narzędzi Problem Solving, które mogą wpływać na jakość i efektywność funkcjonowania,
 • zapoznanie z metodologią 8D, która pozwala rozwiązywać problemy, które przerastały możliwości zespołu i wpływały na jego morale,
 • pokazanie korzyści wynikających z rzetelnego raportowania 8D i dzięki temu stworzyć kulturę osiągania wysokich wyników i świętowania sukcesów,
 • uświadomienie członków zespołu jakie korzyści wynikają z ciągłego doskonalenia i zespołowego rozwiązywania problemów, wpływu tej metodyki na atmosferę pracy i współpracy.

Program szkolenia Problem Solving

W programie szkolenia Effective Problem Solving czy kursu z metod Problem Solving znajdziemy zagadnienia takie jak:

 • Wprowadzenie do Problem Solving: poszukiwanie przyczyn, określanie problemu, analiza i wybór przyczyn problemu, narzędzia (5W2H, myślenie lateralne, metoda dedukcyjna i indukcyjna, kreatywność), działania korygujące, standaryzacja…
 • Metoda 8D: praktyczne zastosowanie, etapy metody 8D, raport 8D, PDCA (Plan-Do-Check-Act)…
 • Narzędzia w Problem Solving: 5xWHY (5xDlaczego?), diagram Ishikawy, burza muzgów, histogram, drzwo usterek, diagram Pareto, metoda ABCD…
 • Team Problem Solving (TPS): członkowie zespołu, budowanie zespołu, role i odpowiedzialności, zasady współpracy i komunikacja…
Jedna odpowiedź do „Problem Solving: co to jest Problem Solving?”
 1. Awatar Adi
  Adi

  dzięki, fajny artykuł!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *