Lean management – przegląd popularnych metodyk.

Lean management czyli szczupłe zarządzanie

Kiedy w latach 80-tych XX wieku grupa badaczy z MIT zaczęła zastanawiać się, z czego wynika różnica między efektywnością pracy europejskich i amerykańskich zakładów motoryzacyjnych a efektywnością prezentowaną przez japońskich producentów, nikt nie spodziewał się, jak fundamentalne będzie dokonane odkrycie. Okazało się, że siła sukcesu Japończyków tkwi w lean managemencie, a więc „szczupłym zarządzaniu”. Zobacz, na czym polega lean management, jakie są główne jego nurty i gdzie szkolić zespół ze szczupłych metod zarządzania.

Lean management czyli szczupłe zarządzanie

Lean management to termin, który obecnie jest niczym mantra powtarzany przez producentów na całym świecie. U jego podstaw leży zapobieganie marnotrawstwu oraz nastawienie na ciągłe zwiększanie produktywności procesu wytwórczego. Po raz pierwszy techniki z tego obszaru zostały wprowadzone przez fabrykę Toyoty. Dziś metod, które można wykorzystać z myślą o minimalizacji kosztów i maksymalizacji efektywności, jest znacznie więcej, podbiły one nie tylko przemysł motoryzacyjny, ale również lotniczy, elektromaszynowy, elektroniczny i wiele innych.

Co to jest lean management?

Lean management to podejście zarządzania oparte na filozofii Lean, znanej również jako Lean Manufacturing lub Lean Thinking. Jest to metoda organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, która skupia się na minimalizacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Podstawowym celem lean management jest dostarczenie wartości klientowi, eliminując wszelkie czynności i procesy, które nie przynoszą bezpośrednich korzyści. Skupia się na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstwa i poprawie efektywności operacyjnej. Lean management opiera się na zasadach takich jak:

 1. Wartość dla klienta. Koncentracja na dostarczaniu wartości, którą klient jest gotów zapłacić.
 2. Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Usuwanie wszelkich niepotrzebnych czynności, operacji, zasobów lub czasu, które nie dodają wartości.
 3. Ciągły przepływ. Tworzenie procesów, które są płynne i umożliwiają bezprzeszkodowy przepływ pracy, surowców i informacji.
 4. Pull (popyt). Tworzenie systemu produkcyjnego opartego na sygnale od klienta, aby produkcja była realizowana w oparciu o bieżące zapotrzebowanie.
 5. Ciągłe doskonalenie. Stałe dążenie do doskonałości poprzez cykliczne analizowanie i doskonalenie procesów.

Lean management może być stosowany w różnych branżach i organizacjach, nie tylko w produkcji. Może być z powodzeniem zastosowany w usługach, opiece zdrowotnej, logistyce, IT i wielu innych obszarach, gdzie istnieje potrzeba poprawy efektywności i eliminacji marnotrawstwa.

Metody stosowane w ramach lean management

Lean management niejedno ma imię. Metod, które są stosowane w tym obszarze, jest bardzo dużo. Dzięki temu każda firma może wybrać optymalną dla siebie strategię działania. Najpopularniejsze z nich to:

 • 5S – nakierowana na stworzenie ergonomicznego, uporządkowanego miejsca pracy, bardzo często jest to wstęp do wdrożenia szczupłego zarządzania ze względu na możliwość szerokiego i łatwego zastosowania – to niejako fundament do wdrażania bardziej zaawansowanych metod zarządzania. Przejdź do: szkolenia 5S.
 • Kanban – podstawowe narzędzie dla wdrożenia i utrzymania „systemu ssącego” (z ang. pull), oparte o przejrzyste przekazywanie sygnałów dotyczących procesów, najczęściej w formie tabliczek. Przejdź do: szkolenia Kanban.
 • TPM – strategia nakierowana na niezawodne utrzymanie ruchu i wyeliminowania awarii, które mogłyby doprowadzić do przestojów i spadku efektywności produkcji. Przejdź do: szkolenia TPM.
 • SMED – narzędzie utrzymania ruchu, które pozwala na skrócenie czasu przezbrojeń maszyn i linii produkcyjnych do „jednocyfrowej liczby minut”, pozwalające dużo efektywniej wykorzystywać park maszynowy i przez to osiągać wyższą wydajność produkcji. Przejdź do: szkolenia SMED.
 • Six Sigma – technologia dążąca do optymalizacji procesów, oparta na nieustannym zbieraniu i analizowaniu mierzalnych danych o nich oraz stałym, stopniowym podnoszeniu jakości i efektywności produkcji. Przejdź do: szkolenia Six Sigma.
 • Warto wspomnieć również o filozofii Kaizen (przejdź do: szkolenia Kaizen) nastawionej na ewolucyjne, nieustanne usprawnianie procedur metodą małych kroków – tak, aby zbliżyć się do stanu perfekcyjnej jakości.

Lean Management opanował świat biznesu

Choć większość spośród wymienionych metod ma swoje źródła na Dalekim Wschodzie, dziś z łatwością przekłada się je na zachodnią kulturę pracy. Połączenie tego, co najlepsze we wschodniej i zachodniej filozofii działania, sprawia, że lean management (poznaj wszystkie szkolenia lean management) to dziś najbardziej efektywna strategia prowadzenia produkcji, ale nie tylko produkcji. Sektory usługowe działać mogą o tzw. lean service – powszechnie stosowany w bankowości i usługach finansowych, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych, ale też w hotelach, restauracjach oraz przewozach lotniczych. Kolejna odmiana to lean healthcare stosowana w szeroko pojętej służbie zdrowia czyli szpitalach, przychodniach i ośrodkach spokojnej starości; w logistyce stosuje się lean Logistics, a w branży TSL lean supply chain. W budownictwie szerokie zastosowanie znalazła strategii lean construction, a w dziedzinie informatyki lean IT, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania oprogramowania w oparciu o zasady lean software development.

Zalety lean

Wprowadzenie różnych metodologii związanych z Lean Management do firmy może przynieść wiele korzyści. Oto kilka głównych zalet:

 1. Eliminacja marnotrawstwa. Metodyki Lean Management pomagają zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo w procesach biznesowych. Mogą to być niepotrzebne ruchy, opóźnienia, nadprodukcja, nadmiar zapasów, defekty itp. Eliminacja tych form marnotrawstwa prowadzi do oszczędności czasu, zasobów i kosztów.
 2. Zwiększenie efektywności operacyjnej. Poprzez usprawnianie procesów, eliminację czynności nieprzynoszących wartości i optymalizację przepływu pracy, Lean Management przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności operacyjnej firmy.
 3. Poprawa jakości. Metodyki Lean Management kładą duży nacisk na jakość. Poprzez eliminację defektów, standaryzację procesów i zaangażowanie pracowników w doskonalenie jakości, firmy mogą osiągnąć wyższą jakość produktów lub usług, co prowadzi do zadowolenia klienta.
 4. Zaangażowanie pracowników. Lean Management angażuje pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Wprowadza kulturę ciągłego doskonalenia i zachęca do udziału w procesach podejmowania decyzji. Pracownicy są zachęcani do zgłaszania problemów, proponowania ulepszeń i uczestniczenia w realizacji celów organizacji.
 5. Skrócenie czasu cyklu. Poprzez eliminację opóźnień, czekania i niepotrzebnych operacji, metodyki Lean Management pomagają skrócić czas cyklu produkcji lub dostarczania usług. To z kolei prowadzi do szybszego reagowania na zmiany na rynku i zwiększonej konkurencyjności.

Jak wdrażać Lean?

Wdrożenie Lean Management można rozpocząć od kilku kroków:

 1. Edukacja i szkolenia. Zrozumienie zasad i technik Lean Management jest kluczowe dla skutecznego wdrażania. Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenia i wsparcie w zdobywaniu wiedzy na temat Lean.
 2. Analiza procesów. Dokładnie przeanalizuj istniejące procesy biznesowe w celu zidentyfikowania obszarów marnotrawstwa i możliwości usprawnienia. Skoncentruj się na wartości dla klienta i eliminacji niepotrzebnych czynności.
 3. Wdrażanie metodyk. Wybierz odpowiednie narzędzia i techniki Lean, takie jak 5S, Kaizen, Kanban, Value Stream Mapping itp., i zacznij je wprowadzać w praktykę. Pamiętaj, że sukces wymaga zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników na wszystkich poziomach.
 4. Ciągłe doskonalenie. Lean Management to proces ciągłego doskonalenia. Zachęcaj pracowników do zgłaszania pomysłów i udziału w inicjatywach doskonalenia. Regularnie monitoruj postępy i dostosowuj strategię wdrażania Lean w oparciu o uzyskane wyniki.

Wdrożenie Lean Management to długotrwały proces, ale jeśli jest odpowiednio zarządzany i zrealizowany, może przynieść znaczące korzyści w zakresie efektywności, jakości i konkurencyjności firmy.

Gdzie znaleźć kursy i szkolenia Lean?

Zawsze kiedy szukamy szkoleń, kursów i warsztatów stajemy przed dylematem jak znaleźć te najatrakcyjniejsze, dopasowane do naszych potrzeb oraz w dobrej cenie. Znalezienie szkolenia w dobrej cenie nie jest proste, bo zróżnicowanie cen szkoleń Lean i innych jest bardzo duże. To samo szkolenie lub kurs Lean, albo o bardzo podobnym temacie i zakresie, a nawet czasie trwania, może różnić się ceną o kilkaset procent w zależności od organizatora i firmy szkoleniowej. Jak więc szukać szkoleń z Lean, kursów i warsztatów Kanban, SMED, szkoleń z Six Sigma i Kaizen żeby nie przepłacić?

Z pomocą przychodzą bazy szkoleń. Ich głównym zadaniem jest zebrać jak najwięcej szkoleń o danej tematyce w jednym miejscu. Dzięki temu zyskujemy możliwość zapoznania się np. z kilkudziesięcioma szkoleniami i kursami Lean Management w jednym miejscu. Pozwala to porównać oferty, zarówno pod względem programu szkolenia czy kursu, dowiedzieć się jak najwięcej o organizatorze szkolenia, trenerach prowadzących zajęcia oraz oczywiście sprawdzić ceny szkoleń. Co więcej, rejestracji na szkolenie dokonamy z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji udostępnionego w bazie szkoleń.

Jedna odpowiedź do „Lean management – przegląd popularnych metodyk.”
 1. […] w Japonii. Jednak z uwagi na wysoką efektywność dziś jest jedną z podstaw nowoczesnego lean management na całym […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *