Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zapasami

Sprawne zaspokajanie potrzeb odbiorców, a także płynność i efektywność produkcji w znacznej mierze zależą od działań nazywanych zbiorczo gospodarką magazynową oraz zarządzaniem zapasami. Ich zadaniem jest minimalizowanie kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości – dlatego są tak ważne w każdej firmie zajmującej się produkcją lub dystrybucją dóbr. Sprawdź na czym polega zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie zapasami

Każda firma, bez względu na profil prowadzonej działalności, potrzebuje określonych zasobów, aby sprawnie funkcjonować. Bez odpowiednich surowców, narzędzi, akcesoriów i tym podobnych nie jest możliwe bieżące realizowanie założonych procesów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa zarządzanie zapasami. Czym jest zarzadzanie zapasami?

Czym jest zarządzanie zapasami?

Gospodarka zapasami jest określana mianem jednego z kluczowych elementów procesu logistycznego organizacji. Optymalne i efektywne zaopatrzenie jest szczególnie ważne w przypadku działalności, która polega na:

 • produkcji – niedobory surowców mogłyby doprowadzić do niezwykle kosztownych przestojów czasowych,
 • dystrybucji dóbr – zwłaszcza na szeroką skalę. Wystarczy wyobrazić sobie sklep, na którego półkach nagle zabrakło jakiegoś towaru, a jego najbliższa dostawa byłaby możliwa np. za kilka tygodni.

Sam proces polega na sprawnym planowaniu zapasów, organizacji ich dostaw, redystrybucji oraz kontrolowaniem tego, jak przebiega zaopatrzenie.

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami – podobieństwa i różnice

Pojęcie gospodarki magazynowej można najprościej wyjaśnić jako działalność przedsiębiorstwa, której celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych w sposób, który pozwala zabezpieczyć jego funkcjonowanie. Innymi słowy, jej zadaniem jest zapewnianie ciągłego zaopatrywania produkcji w materiały, a także sprawnej wysyłki gotowych wyrobów.

Zarządzanie zapasami można uznać za część procesu nazywanego gospodarką magazynową. To czynność, która polega na sprawnym planowaniu zapasów, organizacji ich dostaw i redystrybucji, a także kontroli nad przebiegiem zaopatrzenia.

Cele gospodarki magazynowej

Odpowiednie zarządzanie magazynem niesie za sobą wiele korzyści. Dlatego obecnie coraz więcej firm inwestuje w nowoczesne systemy w celu:

 • wyeliminowania błędów,
 • wzrostu wydajności pracy magazynu i całego wewnętrznego systemu logistyki,
 • podniesienia jakości obsługi klienta poprzez szybsze kompletowanie zamówień,
 • płynnego zaspokajania potrzeb produkcji,
 • redukcji wewnętrznych kosztów logistycznych,
 • lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej,
 • poprawy kontroli produkcji oraz efektywności działań pracowników,
 • podniesienia jakości pracy.

Strategie zarządzania zapasami

Zarządzanie zapasami może być prowadzone na różne sposoby, ale zawsze powinno przebiegać według ustalonego planu i kierunku działania. W tej kategorii wyróżnia się trzy podstawowe strategie:

 • defensywną – traktującą zapasy w postaci materiałów i wyrobów gotowych jako część majątku firmy i nakierowaną na ich gromadzenie,
 • ofensywną – bazującą na dostawach zaspokajających bieżące potrzeby produkcji i niegromadzeniu zapasów,
 • umiarkowaną – pośrednią.

Która z nich jest najskuteczniejsza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Strategia zarządzania zapasami powinna być bowiem dostosowywana do specyfiki organizacji, jej wielkości czy też branży, w której działa.

Optymalizacja zapasów: dlaczego to takie ważne?

Na pozór zarządzanie zapasami wydaje się bardzo proste. Ot, w końcu wystarczy zadbać o to, aby kluczowe towary były zawsze na magazynie. A zatem w teorii wystarczy zgromadzić ich dużą ilość, aby to, co niezbędne, było zawsze pod ręką. Trzeba jednak pamiętać o kilku ograniczeniach, jakie mogłyby się wiązać z przyjęciem takiej polityki zarządzania zapasami. Jakimi?

 • Limit przestrzeni – nawet, jeżeli Twoja firma dysponuje szerokim zapleczem magazynowym, nie ma ono nieograniczonej przestrzeni. Na dużej hali możesz rozmieścić tylko określoną liczbę palet z towarem – pamiętając również o ograniczeniach związanych z nośnością posadzki czy bezpieczeństwem składowania.
 • Ryzyko strat – wiele surowców ma ograniczony termin przydatności do wykorzystania. Chodzi nie tylko o te stricte spożywcze, ale także o wiele materiałów budowlanych, kosmetyków, leków, środków chemicznych i innych.
 • „Zamrożenie” kapitału – wypełniając magazyny po brzegi, tak naprawdę lokuje się w zaopatrzenie ogromne środki finansowe, które przecież w zamian mogłyby być wykorzystane do bieżącego obrotu.
 • Problemy organizacyjne – duże nadwyżki zapasów wymagają intensywniejszej kontroli stanu zgromadzonych materiałów, a co za tym idzie – inwestycji czasu pracy i zasobów pracowniczych.
 • Ryzyko kradzieży – choć kradzieże w magazynach zdarzają się rzadko, istnieje takie ryzyko. Im więcej towaru w nich czeka, na tym wyższe straty się narażasz.

Właśnie dlatego zrównoważona gospodarka zapasami to fundament działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa. Sprawne działanie przedsiębiorstwa zależne jest między innymi od dostępności materiałów i komponentów używanych w trakcie produkcji, jak też zapasów wyrobów gotowych i towarów handlowych, które są przedmiotem sprzedaży. Zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami stanowi bardzo ważny element łańcucha dostaw, a koszty utrzymania zapasów (w tym koszty kapitału zamrożonego w zapasach) mogą wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Chcąc podnieść wiedzę i umiejętności pracowników działów zaopatrzenia, zakupów i zapewnienia zapasów warto zastanowić się nad inwestycją w profesjonalne warsztaty i szkolenia z zarządzania zapasami i organizacji łańcucha dostaw.

Dostawy just-in-time: dlaczego warto?

Dziś coraz więcej przedsiębiorstw stawia na dostawy just-in-time, a więc realizowane w taki sposób, aby gromadzić minimalne zasoby na terenie zakładu produkcyjnego, a jednocześnie mieć pewność, że żadnego wartościowego surowca nie zabraknie. Skąd popularność tego rozwiązania? Głównym powodem jest oczywiście optymalizacja finansowa i kosztowa – ta metoda zarządzania zapasami poznala zoptymalizować koszty własnego magazynu, powierzchni, obsługi itp. Popularna stałą się między innymi z uwagi na możliwość automatyzacji składania zamówień, jaką daje nowoczesne oprogramowanie magazynowe. Korzystają z niego zarówno zakłady produkcyjne, jak i firmy o profilu dystrybucyjnym i wielu innych. Warto, ponieważ wykorzystanie możliwości komunikacyjnych, jakie daje zaawansowana technologia, sprawia, że optymalizacja zasobów staje się prostsza niż kiedykolwiek. Stąd też przewiduje się, że popularność tego rozwiązania będzie wzrastać.

Szkolenia z zarządzania zapasami, szkolenia gospodarka magazynowa

Tematykę zarządzania zapasami i optymalizacji łańcucha dostaw oraz gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie można zgłębiać na szeregu kursów i szkoleń dedykowanych zarówno branży TSL, jak i produkcji i przemysłowi, dla których efektywne zarządzanie zapasami ma zasadnicze znaczenie i może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Szkolenia takie mogą być dobrym sposobem na stosunkowo szybkie i niedrogie podniesienie świadomości kadry pracowniczej czym jest nowoczesne zarządzanie zapasami, jakie są cele zarządzania zapasami, a także zapoznania pracowników z popularnymi metodami zarządzania zapasami i sterowaniem zapasami.

Zarządzanie zapasami

Szkolenie z zarządzania zapasami – metodyka zajęć, program szkolenia

Szkolenia, kursy i warsztaty z zarządzania zapasami mają postać praktycznych ćwiczeń, gier symulacyjnych i studiów przypadków, co pozwala nie tylko przekazywać teorię, ale też rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zapasami i efektywnej gospodarki materiałowej. W programie znacznej części szkoleń dotyczących zarządzania zapasami omawiane są zagadnienia takie jak:

 • Podstawy zarządzania zapasami: procesy w łańcuchu dostaw, przepływ materiałów, cele utrzymania zapasów, rodzaje zapasów, alokacja zapasów, polityka utrzymania zapasów…
 • Klasyfikacja zapasów: analiza zużycia i klasyfikacja do grup asortymentowych, analiza kosztów zapasów…
 • Analiza popytu i prognozowanie: analiza popytu, planowanie zapasów na podstawie popytu, metody i narzędzia prognozowania (horyzont czasowy, błąd prognozowania, nieliniowe i liniowe algorytmy prognozowania, adaptacyjne metody prognozowania)…
 • Metody zarządzania zapasami: kryteria zarządzania zapasami, określanie poziomu zamówienia, ekonomiczna wielkość i częstość zamawiania, zmienność zużycia, czas realizacji zamówienia, zapas bezpieczeństwa, punkt uzupełnienia zapasu, ciągłe i okresowe przeglądy zapasów…
 • Organizacja systemu sterowania zapasami: analiza rozmieszczenia zapasów, systemy wspierające zarządzanie zapasami, controlling zarządzania zapasami…
 • Organizacja procesów: operacje magazynowe, przepływ ładunku, gospodarka magazynowa, kontrola procesów…

 

 

 

3 odpowiedzi na „Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie”
 1. Awatar Arek
  Arek

  Dobry artykuł. Właśnie pracujemy nad strategia zapasów w naszym sklepie internetowym, bo przechowywanie produktów staje się coraz większym wyzwaniem i wolelibyśmy żeby ich czas przechowywania w magazynie był jak najkrótszy. To sugeruje dostawy just-in-time, pytanie tylko jak połączyć taki system zaopatrzenia z systemie e-commerce żeby się one dobrze komunikowały. ktoś może polecić jakieś rozwiązania? comarch? coś innego?

  1. Awatar Michał
   Michał

   możesz oczywiście skorzystać z Comarch ERP XL, ale to raczej rozwiązanie dla naprawdę dużych podmiotów. Niektóre systemy e-commerce mają już wbudowane moduły do gospodarki magazynowej, np. Idosell ma taki moduł i do podstawowych zastosowań jest ok.

 2. […] Czytaj też: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *