/

/

Kompendium wiedzy o podatku CIT

Znane przysłowie mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. To drugie dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale również firm. Terminowe płacenie i rozliczanie podatków jest obowiązkiem każdej firmy. Jest to niestety również obowiązek skomplikowany, bo zmiany w prawie podatkowym są wyjątkowo częste, a ich przeoczenie albo błędne zastosowanie może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe i prawne. Dlatego każda firma powinna posiadać wiedzę, czym jest podatek CIT, jakie są terminy jego rozliczania oraz jak go rozliczyć.

Szkolenia z podatku CIT

Podatek CIT

Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek bezpośredni, którym obciążane są dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Po raz pierwszy został wprowadzony ustawą  z dnia 31 stycznia 1989 r., a aktualnym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane z podatkiem CIT, jest Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w odpowiednich rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Finansów.

Kto podlega podatkowi CIT?

Zgodnie z prawem podatkowym podatkowi CIT podlegają:

  • osoby prawne — jednostki uznawane za odrębny podmiot, czyli przedsiębiorstwa, spółdzielnie, a także fundacje, stowarzyszenia, banki i spółki kapitałowe (SA, sp. zo.o. itp.),
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wyjątkiem od tej zasady są spółki  osobowe. Zatem podatnikami CIT w tej grupie są spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podatkowi CIT nie podlegają:

  • spółki osobowe;
  • spółki niemające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie.

CIT – terminy

Podatek CIT jest podatkiem opartym o model zaliczkowy, co oznacza że powinien być rozliczany cyklicznie i opłacany do Urzędu skarbowego w zdefiniowanych przepisami terminach. Funkcjonują dwa schematy rozliczania i opłacania CIT:

  • miesięcznie — do 20 dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc;
  • kwartalnie — do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Wyliczenie podatku CIT i złożenie zeznania podatkowego

W podatku CIT obowiązuje termin 3 miesięcy od końca roku podatkowego na rozliczenie podatku za dany rok. Rozliczenie powinno być złożone w Urzędzie Skarbowym do 31 marca na formularzu CIT-8. Wskazuje się w nim wysokość dochodu lub straty podatnika, co stanowi podstawę do wypłaty podatku należnego od wykazanego dochodu oraz sumy zaliczek należnych.

Zmiany w prawie podatkowym

Zmiany w przepisach dotyczących podatku CIT pojawiają się bardzo często – de facto od 1989 roku nie zdarzył się ani jeden rok kalendarzowy, w którym w przepisach nie zaszłyby mniejsze bądź większe zmiany. Dlatego kadry przedsiębiorstw i innych osób prawnych podlegających temu podatkowi powinny być przygotowane na stałe zdobywanie wiedzy o wprowadzanych zmianach, sposobach ich implementacji i wpływie na działanie podmiotu. Warto zbudować stałą i konsekwentną politykę szkoleniową, która pozwoli utrzymać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zawodowego służb podatkowo-księgowych. Na szczęście lista szkoleń i kursów z rozliczania podatków jest bardzo bogata. Wybierając konkretne szkolenie czy kurs warto poświęcić odrobinę czasu na analizę poszczególnych ofert, programu, sylwetek osób prowadzących oraz cen – tak aby wybrać ofertę dopasowaną do naszych potrzeb oraz nie przepłacić. Pomocą w tym obszarze mogą służyć portale agregujące oferty firm szkoleniowych.

2 odpowiedzi na „Kompendium wiedzy o podatku CIT”
  1. […] To podatek dochodowy od osób prawnych. Jest podatkiem bezpośrednim opłacanym przez wszystkie osoby prawne, jak również spółki kapitałowe oraz spółki kapitałowo-akcyjne. Płatnikami mogą być także organizacje niemające osobowości prawnej. Jego podstawowa stawka wynosi aktualnie 19%. W Polsce obowiązuje na mocy ustawy z 1991 roku. Przeczytaj też nasze kompendium wiedzy o podatku CIT. […]

  2. […] Czytaj też: Kompendium wiedzy o podatku CIT. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *