/

/

Gospodarka odpadami BDO – kompendium wiedzy

Szkolenia BDO

We współczesnym, wysoko rozwiniętym świecie, gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie. Przedsiębiorcy w Polsce są w znacznej większości zobowiązani do rejestracji w systemie BDO i przestrzegania zasad sprawozdawczości oraz realizacji innych obowiązków związanych z produkowanymi śmieciami. Dowiedz się więcej o BDO i jej wymaganiach, sprawdź jakie szkolenia i kursy BDO pomogą Ci dopełnić obowiązków związanych z przetwarzaniem odpadów.

Czym jest BDO?

BDO to skrót oznaczający Bazę Danych Odpadowych. Jest to system powołany na mocy Ustawy o odpadach z 2012 roku i zawierający informacje dotyczące kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami. Jego powstanie jest wynikiem potrzeby usystematyzowania działania tego sektora oraz przechowywania informacji na temat firm produkujących odpady. Jego częścią jest m.in. elektroniczny rejestr BDO, czyli spis firm, które zajmują się gospodarką odpadami lub też wprowadzają na rynek produkty czy produkty w opakowaniach.

Dowiedz się jak sprawdzić numer BDO?

Kogo dotyczy BDO?

BDO dotyczy wszystkich tych firm, które:

  • produkują odpady i prowadzą ich ewidencję (w tym ewidencję uproszczoną),
  • wprowadzają na terenie Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny,
  • produkują lub importują opakowania na terenie UE,
  • dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę.

W praktyce więc obowiązek wpisania się do rejestru i przestrzegania zasad związanych z gospodarką odpadami obejmuje znaczną większość firm operujących na terenie kraju. Warto przy tym zauważyć, że rozmiar firmy nie ma znaczenia, nie obowiązują więc wyjątki dla mikroprzedsiębiorstw czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Więcej informacji dotyczących zasad funkcjonowania BDO można zdobyć podczas kursów BDO online oraz szkoleń BDO stacjonarnych organizowanych głównie w dużych miastach w całym kraju. Prym w szkoleniach BDO wiodą Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Szczecin, Lublin, Olsztyn oraz Toruń.

BDO – obowiązki przedsiębiorcy

Wszyscy przedsiębiorcy spełniający przynajmniej jedno z podanych wyżej kryteriów mają obowiązek wpisania się do rejestru BDO. Ponadto wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadów oraz prowadzenie i archiwizowanie związanej z tym stosownej dokumentacji. Dotychczas ewidencje prowadzono w formie papierowej, jednak od 2020 roku jest ona prowadzona elektronicznie. W związku z pandemią przejście na tryb elektroniczny jest możliwe do końca 2020 roku, choć pierwotnie miało być wymagane wcześniej. Ponadto każdy podmiot zarejestrowany w BDO musi składać coroczne sprawozdanie odpadowe (również elektronicznie).

Za niedokonanie wpisu do rejestru BDO albo brak złożonego sprawozdania pomimo występowania takiego obowiązku na przedsiębiorcę może być nałożona kara pieniężna wynosząca od 100 do nawet ponad miliona złotych lub też kara aresztu.

Szkolenia BDO

Ze względu na przewidziane w prawie sankcje finansowe oraz karne związane z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu gospodarki odpadami warto wdrożyć w firmie stałe procesy śledzenia zmian prawnych w powyższym zakresie. Warto zacząć od wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie przewidzianych przepisami sprawozdań odpadowych. Jeśli firma nie posiada doświadczeń powyższym zakresie warto zacząć od odpowiednich szkoleń i kursów dotyczących BDO. Szkolenia BDO możliwe są do odbycia zarówno w trybie stacjonarnym, jak też online. Listę szkoleń i kursów z BDO można znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/bdo. Już krótka analiza ofert dostępnych w serwisie wskazuje, że warto porównywać program i ceny poszczególnych organizatorów, co pozwala i dobrze dobrać program szkolenia do swoich potrzeb, jak też efektywnie alokować budżet szkoleniowy.

Jedna odpowiedź do „Gospodarka odpadami BDO – kompendium wiedzy”
  1. Awatar AnyPIS
    AnyPIS

    Polska gospodarka odpadami to wywieźć za miasto i podpalić 😛 Za czasu PIS staliśmy się wysypiskiem dla Europy. Całe ciężarówki z Niemiec jadą wypchane odpadami, po czym jakiś pisowski cwaniak podpala to nocą. Skąd takie zanieczyszczenia? Skąd historia z Odrą? Cwaniaki z PIS wiedza jak zrobić hajsy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *