/

/

Zmiany w podatkach wprowadzone w związku z koronawirusem

Prawo i przepisy

Pandemia koronawirusa niesamowicie skomplikowała sytuację wielu obywateli, dlatego konieczne stało się wprowadzenie przez rząd pakietów pomocowych znanych pod wspólną nazwą Tarczy Antykryzysowej. W ramach szczególnych przepisów zaproponowano pomoc finansową oraz szereg ulg i odroczenia podatkowe mające na celu pomoc przedsiębiorcom i ochronę miejsc pracy. Sprawdzamy, w jaki sposób wpłynęły one na podatki.

Koronawirus a podatki

Nie da się ukryć, że zobowiązania podatkowe należą do największych obciążeń budżetowych przedsiębiorców. Dlatego ulgi i odroczenia w tym zakresie wydają się dobrym pomysłem w sytuacji, gdy wiele firm stoi w obliczu poważnych problemów finansowych. Uchwalone zmiany w prawie związane z pandemią i kryzysem uwzględniły podatki CIT, PIT i VAT, proponując odliczenia, specjalne procedury i ulgi związane z niektórymi obowiązkami podatników. Ich szczegółowe omówienie w artykule nie jest możliwe, dlatego zawsze warto rozważyć odpowiednie szkolenia podatkowe, które pozwalają od praktycznej strony zrozumieć wprowadzane zmiany w prawie podatkowym. Co ważne, wiele szkoleń podatkowych jest obecnie organizowane w postaci spotkań zdalnych, co znacząco zwiększa ich dostępność – nie jesteśmy już skazani na ofertę lokalnych firm szkoleniowych czy też wyjazdy szkoleniowe, które w obecnej sytuacji zdrowotnej mogą być niemożliwe bądź wiązać się z ryzykiem.

Świadczenia otrzymane w związku z pandemią koronawirusa i zwolnienie z podatku

Pakiet pomocy finansowej dla firm i instytucji ogłoszono już wraz z pierwszą Tarczą Antykryzysową. Maiła ona obejmować dofinansowanie części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią. Jednocześnie uchwalono przepis, który zwolnił wszystkie tego typu świadczenia z podatku dochodowego.

Przedłużenie terminów złożenia zeznań podatkowych i wpłat podatkowych

Przedłużono też terminy składania zeznań podatkowych CIT-8 oraz PIT do 31 maja 2020 roku. Osoby prawne uzyskały też odroczenie wpłaty z tytułu CIT-8. Do 1 czerwca odroczono z kolei termin zapłaty zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. (z pewnymi wyjątkami) od podatników, którzy odczuli negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii. Wydłużono również termin zapłaty podatku od przychodów z wynajmu za okres od marca do maja 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (z wyjątkami).

Raportowanie i sprawozdawczość

Zmianie uległy również pewne kwestie związane ze sprawozdawczością i raportowaniem. Terminy sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań finansowych zostały przesunięte o 3 miesiące (dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o 2 miesiące). Termin złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., przedłużono do 30 września 2019 r. Ponadto zawieszono konieczność raportowania schematów podatkowych (MDR) do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *