/

/

Odroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego – kompendium wiedzy

Podatki, zmiany w podatkach, prawo podatkowe

Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej podatnikom umożliwiono m.in. późniejsze złożenie zeznania podatkowego PIT i CIT. Na czym dokładnie polega i z czym się wiąże odroczenie terminu na złożenie deklaracji? Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Wyjaśniamy!

Na czym polega odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego?

Zwyczajowo podatnicy są zobowiązani złożyć swoje deklaracje PIT do 30 kwietnia. Jeśli nie zrobią tego w terminie, narażają się na konsekwencje karno-skarbowe. W związku z sytuacją epidemiologiczną rząd zdecydował jednak o wydłużeniu tego terminu w roku 2020 do 31 maja. W praktyce ustawa dotycząca Tarczy Antykryzysowej ustanawia jednak, że złożenie zeznania podatkowego w maju jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. To tzw. czynny żal, dzięki któremu podatnika nie obejmują sankcje za nieprzestrzeganie terminu złożenia deklaracji.

Podatek dochodowy wpłacony w maju a odsetki

Jednocześnie jednak w ustawie nie znalazły się żadne regulacje dotyczące odsetek od podatku zapłaconego po 30 kwietnia, co powoduje, że złożenie zeznania w tym terminie może mieć pewne konsekwencje dla podatnika. Dotyczą one osób, których podatek dochodowy wyliczony i wykazany na deklaracji będzie wyższy niż suma pobranych zaliczek. W takiej sytuacji konieczne jest uregulowanie owej różnicy wpłatą na rzecz urzędu skarbowego wraz ze złożeniem zeznania. Jeżeli zostanie ono złożone przed 30 kwietnia, nie powoduje to żadnych komplikacji. Jeśli jednak podatnik zechce skorzystać z wydłużonego terminu na składanie deklaracji, będzie musiał wraz z należnym podatkiem zapłacić odsetki. Warto przy tym pamiętać, że zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wyliczone odsetki nie przekraczają kwoty 8,70 zł.

Zmiany w podatkach dla płatników CIT

Osobne rozporządzenie Ministra Finansów uregulowało też kwestie składania deklaracji CIT. W 2020 roku można tego dokonać do końca piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane. Reguła ta dotyczy jednak tylko podatników, którzy w normalnych warunkach musieliby złożyć zeznanie pomiędzy 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W praktyce oznacza to, że mogą z niego skorzystać wszyscy ci przedsiębiorcy, których rok obrotowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Na złożenie deklaracji do 31 lipca mają zaś czas podatnicy CIT, którzy osiągnęli wyłącznie dochody przedmiotowo zwolnione z opodatkowania CIT lub których przychody w co najmniej 80% pochodzą z działalności pożytku publicznego. Wraz z tymi terminami zostały również przedłużone terminy wpłaty należnego podatku, co oznacza zwolnienie z odsetek.

Tradycyjnie już polecamy Państwu szkolenia oraz kursy podatkowe jako efektywny sposób zapoznania się ze zmianami w prawie podatkowym, a także praktycznego przećwiczenia jak zmiany te wpływają na rozliczenia, sprawozdania czy ewidencję podatkową. Szkolenia podatkowe w dobie epidemii organizowane są coraz częściej online, więc ich dostępność jest na wysokim poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *