/

/

Zamówienia publiczne – zmiany w prawie

Zmiany w PZP

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 roku! Zmian wobec dotychczasowych regulacji jest naprawdę dużo, dlatego warto zawczasu się z nimi zapoznać. Szykuje się niemała rewolucja w zakresie ogłaszania i realizowania przetargów czy też konkursów. Sprawdź, jakie zmiany przepisach są najważniejsze.

Nowe prawo zamówień publicznych – sposób na dotychczasowe problemy?

Obowiązująca do końca 2020 roku ustawa Prawo zamówień publicznych często była nazywana niespójną i dość problematyczną. Trudno się dziwić, skoro została uchwalona w zupełnie innych realiach (obowiązywała od 2004 roku) i od tej pory była wielokrotnie modyfikowana. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy zwracali uwagę na szereg nieścisłości i po prostu źle sformułowanych przepisów, które zniechęcały do uczestniczenia w procedurach zamówieniowych. Za najważniejsze bolączki dotychczasowych realiów uważano m.in.:

 • brak przejrzystości ustawy,
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w zakresie zamówień publicznych,
 • zmniejszające się zainteresowanie rynkiem zamówień publicznych ze strony wykonawców,
 • nieadekwatny proces selekcji ofert – wybieranie wyłącznie na podstawie kryterium cenowego,
 • dominacja przetargów nieograniczonych i wolnej ręki nad pozostałymi formami zamówień.

W założeniu nowe przepisy mają zniwelować te problemy i sprawić, że zamówienia publiczne znowu staną się atrakcyjne dla wykonawców oraz będą realizowane według udoskonalonych procedur.

Zamówienia publiczne – najważniejsze nowe regulacje

Nowa ustawa wprowadza dużo zmian. Pojawiają się w niej m.in.:

 • nowe definicje – np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia,
 • próg tzw. zamówień bagatelnych na poziomie 30 tys. euro (ok. 130 tys. złotych),
 • obowiązek przeprowadzania analizy potrzeb zamawiającego przed ogłoszeniem zamówienia publicznego i zasady jej sporządzania,
 • prawo do przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
 • katalog klauzul niedozwolonych w umowach w sprawie zamówień publicznych,
 • możliwość zgłaszania zastrzeżeń lub wniesienia odwołania przez wykonawcę w związku z procedurą zamówieniową
 • konieczność sporządzania raportu z przebiegu zamówienia, jeśli wystąpią określone nieprawidłowości lub odchylenia od terminów czy cen ofertowych.

Zamówienia publiczne – szkolenia i kursy

Czas pokaże, czy nowe prawo przyniesie oczekiwane rezultaty. Jeśli jednak jesteś zamawiającym lub wykonawcą, musisz się przygotować na dość poważne zmiany. Warto dokładnie przyjrzeć się ustawie już teraz. Warto zarówno śledzić pojawiające się zmiany, ale również w praktyce przeanalizować jak wpłyną one na postępowania przetargowe. Dobrą okazją do tego mogą być szkolenia z PZP i zamówień publicznych. Od czasu epidemii koronawirusa wiele kursów i szkoleń z zamówień publicznych dostępnych jest w formie szkoleń online. W 2021 oferta tego typu kursów na pewno ulegnie poszerzeniu, co pozwoli zwiększyć dostępność do wiedzy, a także zoptymalizować koszt związany z inwestycją w umiejętności naszych pracowników. Tradycyjnie już polecamy sprawdzenie informacji o nadchodzących terminach warsztatów dotyczących zamówień publicznych na stronie naszego partnera, serwisu Eventis.pl, który prowadzi bazę szkoleń, kursów i warsztatów z zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *