/

/

Mentoring jako metoda szkolenia i rozwoju pracowników

Mentoring

W sprawnie działającej, skutecznej firmie kładzie się duży nacisk na stały rozwój wiedzy i umiejętności pracowników. Powinno się to odbywać zarówno poprzez szkolenia, jak i dzielenie się wiedzą wewnątrz organizacji – np. poprzez tzw. mentoring. W praktyce jednak w niewielu organizacjach tego typu systemy działają wystarczająco sprawnie i skutecznie. Dowiedz się, w jaki sposób mentoring wpływa na rozwój pracowników i całej firmy.

Mentoring – na czym to polega?

W praktyce mentoring może wyglądać bardzo różnie. Istotą tego pojęcia jest jednak przekazywanie swojej wiedzy młodszym i mniej doświadczonym pracownikom. Może się to odbywać w formie doradztwa i przewodnictwa lub też innego rodzaju systemu opartego jednak o relację mentor – uczeń. Mentoring może mieć ogromne znaczenie w firmie – nie tylko ze względu na przekazywanie najważniejszych informacji i umiejętności. Odpowiednio wdrożony i realizowany wpływa również na łatwiejsze wdrażanie się nowych pracowników i budowanie ich lojalności. Jednocześnie wspiera również tych starszych i bardziej doświadczonych, dając im motywację do dalszego rozwoju i pozostania w firmie.

Skuteczny mentoring – jak to zrobić?

Może się wydawać, że zaangażowanie bardziej doświadczonych pracowników do pomocy tym młodszym to nic trudnego. W praktyce jednak wiele organizacji spotyka się z niechęcią do mentoringu. Dlaczego? Wiele zależy od kultury organizacyjnej. Zespół musi być nakierowany na współpracę. Należy unikać kreowania rywalizacji, ponieważ wówczas jego członkowie traktują swoją wiedzę jako kartę przetargową i coś, co daje im przewagę nad innymi.

Nie można też zaniedbywać barier natury osobistej. Niektórzy z ekspertów nie wiedzą, w jaki sposób być mentorem i jak przekazywać swoją wiedzę. Innym brakuje pewności siebie lub nie są w stanie wczuć się w rolę nowego pracownika i zrozumieć, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje. Jeszcze inni po prostu boją się zbyt wielu obowiązków, szczególnie jeśli nie mają pewności, czy większa odpowiedzialność przełoży się na odpowiednią gratyfikację.

Chcąc więc, by w firmie funkcjonował skuteczny mentoring, należy rozpocząć od wykształcenia odpowiedniej kultury organizacyjnej. Pracownikom wyższego szczebla należy zapewnić szkolenia podnoszące wiedzę przedmiotową oraz umożliwiające zdobycie umiejętności związanych z jej przekazywaniem. Trzeba również koniecznie zadbać o pewność siebie i motywację personelu. Dzięki temu pozyskanie mentorów będzie znacznie łatwiejsze, podobnie jak zatrzymanie najlepszych pracowników w firmie.