/

/

,

4 Dyrektywa AML – kompendium wiedzy dla przedsiębiorców

Szkolenia z AML

13 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokument znany pod nazwą 4 Dyrektywa AML dokładnie określa, jakie podmioty należą do grupy tzw. instytucji obowiązanych i precyzuje, jakich zasad muszą przestrzegać w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy. Wprowadził również pewne zmiany wobec poprzedniej wersji. Jakie? Sprawdź!

Nowe podmioty obowiązane

Podmioty obowiązane to wszystkie instytucje, które muszą przestrzegać wszelkich przepisów zawartych w Dyrektywie. Począwszy od 13 lipca 2018 r. dotyczy to dodatkowo przedsiębiorców działających w sektorze kryptowalut i świadczących usługi na rzecz spółek czy trustów. Domy aukcyjne, antykwariaty, komisy, handlujący metalami i kamieniami zostają za to wyłączone z kręgu podmiotów obowiązanych, chyba że przekroczą próg raportowania. Ten został obniżony do 10 tys. EUR (z 15 tys.). Dotyczy on transakcji gotówkowych i obowiązuje każdego przedsiębiorcę przyjmującego lub dokonującego płatności za towary w gotówce.

Zmiana definicji PEP

W nowej Dyrektywie zmieniono kilka definicji, m.in. tę dotyczącą eksponowanych stanowisk politycznych (PEP). Obecnie PEP może być nie tylko osobą zamieszkałą poza terytorium Polski. Definicja została rozszerzona na wszystkie osoby spełniające wskazane kryteria, bez względu na miejsce zamieszkania. Oznacza to, że jako PEP będą kwalifikowani m.in. Prezydent RP, członkowie Rządu, posłowie itp. W związku z tym konieczne będzie szczegółowe monitorowanie transakcji z tymi klientami oraz wykonywanych przez nich transakcji.

Podwyższenie kar za naruszenie obowiązków

Powyższe reguły to tylko kilka nowości dla podmiotów obowiązanych. Więcej na temat AML można się dowiedzieć np., na szkoleniach – to polecana forma przyswajania informacji w tym zakresie, odpowiednia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Warto dobrze zapoznać się z przepisami, ponieważ zmianie uległy również kary za ich niestosowanie – podwyższono je z 750 tys. PLN do maksymalnie 5 mln EUR lub 10% obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Dodatkowo wprowadzono nowe rodzaje kar administracyjnych, polegające np. na opublikowaniu informacji o naruszeniu przez instytucję obowiązaną konkretnych przepisów ustawy AML.

Szkolenia z AML

Ze względu na konieczność dostosowania się do wymogów prawnych i zapewnienia zgodności z procedurami warto, aby wybrani pracownicy przedsiębiorstwa przeszli odpowiednie szkolenia z tematyki AML. Szkolenia AML organizowane są w coraz większej liczbie miast w Polsce, a od niedawna dostępne są również kursy online poświęcone tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i wdrożenia przepisów AML w przedsiębiorstwie. Znacznie podnosi to dostępność szkoleń i kursów o tej tematyce, a co ważne, szkolenia AML online z reguły są również przystępniejsze cenowo od tradycyjnych stacjonarnych szkoleń czy warsztatów.

Szkolenia i kursy AML powinni przejść obowiązkowo przedsiębiorcy i pracownicy takich podmiotów jak:

 • banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pożyczkowe,
 • biura usług płatniczych i agencje rozliczeniowe,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach rynków regulowanych,
 • przedsiębiorstwa prowadzące kantory wymiany walut,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • adwokaci, radcowie prawni,
 • notariusze,
 • doradcy podatkowi,
 • biegli rewidenci,
 • operatorzy pocztowi,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych i hazardowych,
 • przedsiębiorcy oferujący usługi wirtualnego biura.

Koszt szkoleń AML w 2021 roku kształtuje się już od 400 zł za szkolenia omawiające podstawowe obowiązki AML i przygotowujące do wdrożenia procedur obowiązkowych. Droższe są kursy i szkolenia dla AML Managerów czy też specjalistyczne warsztaty z AML. Podstawowe szkolenie AML obejmuje około 6 godzin zajęć, a wiele z nich dostępnych jest online.

Jedna odpowiedź do „4 Dyrektywa AML – kompendium wiedzy dla przedsiębiorców”
 1. […] rynku szkoleń z compliance oraz kursów dla Compliance Managerów, AML Managerów (przeczytaj czym jest Dyrektywa AML) itp. Pozwalają ona na efektywne zapoznanie specjalistów z zadaniami na tym stanowisku, […]