/

/

Compliance Officer – obowiązki, system compliance, szkolenia dla Compliance Officer’ów

Szkolenia Compliance

Compliance Officer to stanowisko, które w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu – szczególnie w instytucjach finansowych i dużych przedsiębiorstwach. Zadaniem zajmującej je osoby jest pilnowanie zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami, zaleceniami, kodeksem etycznym itp. Czym tak dokładnie zajmuje się Compliance Officer, jak wdrożyć compliance w firmie i dlaczego jest to takie ważne?

Compliance Officer – na straży zgodności

Żadna firma nie działa w próżni, dlatego musi przestrzegać różnych zasad. Najważniejsze są przepisy prawa lokalnego i międzynarodowego, ale to nie wszystko. Wiele firm podlega również przepisom branżowym, a ponadto kieruje się regulacjami i standardami wewnętrznymi czy też zasadami etyki. Mniej więcej tym zajmuje się dziedzina compliance (z ang. zgodności). Compliance Officer to osoba, której pracę definiuje się jednak częściej jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności z przepisami, regulacjami, standardami oraz normami. W tym celu wykorzystuje się szereg procedur polegających na kontroli, uporządkowaniu i przewidywaniu tego ryzyka.

Compliance Officer – główne obowiązki

Compliance Officer łączy w swojej pracy zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania, ryzyka oraz controllingu. Zajmuje się m.in.:

  • dbaniem o ochronę danych osobowych, informacji poufnych
  • unikaniem występowania konfliktu interesów,
  • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • nadzorowaniem zgodności z prawem zawieranych umów i innych działań firmy,
  • przekazywaniem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej: Compliance Officer

Jak zbudować system compliance w firmie?

Znaczenie zawodu Compliance Officera wciąż rośnie, a efektywny system zgodności jest potrzebny w coraz większej liczbie firm. Należy jednak pamiętać, że jego organizacja musi być przemyślana – w szczególności zaś dopasowana do specyfiki firmy i zasięgu jej działania. Nowoczesny compliance powinien pamiętać o:

  • ustaleniu odpowiedniej struktury działania,
  • zdefiniowaniu uprawnień i obowiązków członków organizacji,
  • wyposażeniu w odpowiednie uprawnienia i narzędzia Compliance Officera oraz zapewnienie mu niezależności,
  • wprowadzeniu efektywnych i praktycznych rozwiązań, mających zastosowanie w danej organizacji,
  • ustanowieniu (i podtrzymywaniu) takiej kultury organizacyjnej, która sprzyja przestrzeganiu przepisów, norm i innych zasad.

Warto pomyśleć o ustanowieniu działu compliance w firmie już teraz – jest to jednostka która przydaje się nie tylko w sektorze finansowym i największych firmach!

Szkolenia i kursy Compliance Officer: https://eventis.pl/szkolenia/compliance

Wzrostowi popularności tematyki Compliance towarzyszy również rozwój rynku szkoleń z compliance oraz kursów dla Compliance Managerów, AML Managerów (przeczytaj czym jest Dyrektywa AML) itp. Pozwalają ona na efektywne zapoznanie specjalistów z zadaniami na tym stanowisku, oczekiwaniami i rolą w przedsiębiorstwie, a także zapoznają pracowników z zasadami przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie.

Przeciętne szkolenie dla Compliance Officera trwa około 14h zajęć merytorycznych rozłożonych na dwa dni szkoleniowe. Cena tego typu szkoleń to przeciętnie od 1200 do 1800 zł za osobę. Na rynku dostępne są jednak również kursy online charakteryzujące się przystępniejszymi cenami niż szkolenia stacjonarne, które organizowane są głównie w dużych miastach. Prym w tym zakresie wiodą Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice i Poznań.