/

/

Szkolenia dla branży nieruchomości

Szkolenia nieruchomości

Polski rynek nieruchomości od kilkunastu już lat rozwija się niezwykle dynamicznie. Wraz z tym rozwojem rośnie zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wysokiej klasy specjalistów i wiedzę z dziedziny inwestowania w nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, prawa i podatków w obrocie nieruchomościami oraz tym podobnych tematów. Budowaniu tej wiedzy służą coraz liczniejsze szkolenia i kursy dedykowane dla branży nieruchomości.

Jakie szkolenia z obszaru nieruchomości cieszą się największą popularnością?

Rynek szkoleń, warsztatów czy kursów dla pracowników działających w sektorze nieruchomości rośnie od wielu lat wraz z rozwojem tej dziedziny gospodarki. Na jego rozwój wpływają również liczne zmiany w prawie oraz podatkach, a także postęp w zakresie zarządzania jakością oraz rozwój nowoczesnych metod pośrednictwa w nieruchomościach. Najpopularniejsze tematy szkoleń i kursów w tej kategorii to między innymi:

  • prawo w obrocie nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, weryfikacja ksiąg wieczystych, prawo budowlane, badanie stanu prawnego nieruchomości…
  • podatki a nieruchomości, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, księgowość w zarządzaniu nieruchomościami oraz księgowość dla wspólnot mieszkaniowych,
  • kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym dotyczące technik sprzedażowych, obsługi klienta, telemarketingu i pozyskiwania klientów,
  • inwestowanie w nieruchomości dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych, wycena nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych,
  • zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie najmem komercyjnym, kurs zarządcy nieruchomości,
  • kursy deweloperskie dotyczące przygotowania i realizacji procesów deweloperskich, zarządzanie budowlanymi projektami inwestycyjnymi.

Listę szkoleń, kursów i konferencji dla branży nieruchomości znajdziesz w bazie szkoleń Eventis.pl.

Nieruchomości: szkolenia online czy stacjonarne?

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu znacząca większość szkoleń oraz kurów dla branży nieruchomości realizowana była w postaci typowych szkoleń stacjonarnych. Odbywały się one głównie w największych miastach w kraju, w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi czy Gdańsku, a więc największych rynkach nieruchomości w Polsce. Od czasu epidemii koronawirusa większość kursów i szkoleń przeniosła się jednak do Internetu – obecnie szkolenia online stanowią blisko dwie trzecie ofert kursów skierowanych do sektora nieruchomości. Co ważne, jakość tych szkoleń najczęściej nie odbiega znacząco od swych stacjonarnych odpowiedników, zwłaszcza jeśli tematyk dotyczy omówienia wielu aspektów teoretycznych. Szkolenia realizowane online cechuje też większa przystępność cenowa – organizatorzy nie ponoszą kosztów wynajmu sali szkoleniowej, sprzętu do prowadzenia prezentacji czy też wyżywienia uczestników szkolenia, kursu czy konferencji, co pozwala obniżyć cenę końcową tego typu wydarzeń.

Konferencje dla branży nieruchomości – czy warto w nich uczestniczyć?

Wiedza niezbędna do sprawnego funkcjonowania w branży to nie tylko teoria, przepisy czy zwyczaje, ale także sieć kontaktów, śledzenie trendów oraz poszukiwanie inspiracji. Konferencje branżowe czy biznesowe skierowane do danego sektora mogą być doskonałą okazją nawiązywania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów biznesowych i zdobywania wiedzy o podstawach funkcjonowania danej kategorii. Z tego powodu warto przeznaczyć część budżetu szkoleniowego na udział w wydarzeniach takich jak konferencje, kongresy, seminaria czy nawet targi branżowe.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z nadchodzącymi szkoleniami, kursami i konferencjami dotyczącymi budownictwa – branż, które są ściśle powiązane z nieruchomościami.