/

/

Co to jest webinar i dlaczego warto w nich uczestniczyć?

webinar

Webinary to popularna w ostatnich latach forma przekazywania informacji i zdobywania wiedzy. Dowiedz się co to jest webinar, jak przebiega, jakie są jego wady i zalety?

Co to jest webinar?

Webinar to rodzaj spotkania online, które może być transmitowane na żywo lub odtwarzane w późniejszym czasie. Słowo „webinar” jest połączeniem dwóch słów: „web” (globalna sieć) i „seminarium” (spotkanie edukacyjne). Podczas webinaru uczestnicy mogą wziąć udział z dowolnego miejsca na świecie, wymagając jedynie dostępu do internetu i odpowiedniego oprogramowania lub przeglądarki internetowej.

Webinary są często wykorzystywane do prezentowania treści edukacyjnych, takich jak wykłady, szkolenia lub warsztaty. Mogą być również używane do spotkań biznesowych, takich jak konferencje, narady czy zebrania zespołu.

Webinar czy webinarium? Która forma jest poprawna i dlaczego?

Oba słowa są poprawne i mogą być używane zamiennie w odniesieniu do rodzaju spotkania online, które opisaliśmy powyżej. Słowo „webinar”, które jest połączeniem słów: „web” oraz „seminarium” jest bardziej powszechnie używane w odniesieniu do tego rodzaju spotkań. Słowo „webinarium” również odnosi się do tego samego rodzaju spotkania online, ale jest mniej powszechne i rzadziej używane. Oba słowa są poprawnymi określeniami dla tego rodzaju spotkań online i mogą być stosowane zamiennie.

Gdzie znaleźć webinary i webinaria?

Katalog nadchodzących webinarów i webinariów o charakterze merytorycznym znajdziemy na https://eventis.pl/webinary. Warte podkreślenia jest, że katalog zawiera webinary merytoryczne, a więc takie, które służą zdobywaniu cennych informacji, wiedzy bądź wymianie doświadczeń w danym temacie. Pozwala nam to uniknąć brania udziału w webinarze marketingowym czy promocyjnym, których celem jest zaprezentowanie i sprzedanie przez organizatora webinaru jakiegoś produktu lub usługi.

Listę zbliżających się webinarów znajdziemy na stronie https://eventis.pl/webinary

Katalog zawiera tytułu webinarów wraz z informacją o terminie ich realizacji, programie webinaru, a także warunkach uczestnictwa. Znajdziemy w nim również informacje do kogo skierowane jest dane webinarium.

Jak działa webinar?

Webinar działa poprzez wykorzystanie specjalnego oprogramowania lub platformy, która pozwala na transmitowanie treści w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie ich w późniejszym czasie. Aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą mieć dostęp do Internetu i odpowiedniego oprogramowania lub przeglądarki internetowej.

Najczęściej webinary są transmitowane za pomocą kamerki internetowej i mikrofonu, co pozwala na prezentację treści wizualnych i dźwiękowych. Uczestnicy mogą zadawać pytania za pośrednictwem czatu lub poprzez głosowanie, a prelegent może odpowiadać na nie bezpośrednio lub za pośrednictwem prezentacji.

Po zakończeniu webinaru nagranie może być udostępnione uczestnikom w celu późniejszego odtworzenia lub powtórzenia treści.

Co jest potrzebne do webinaru?

Jeśli chcemy zorganizować lub wziąć udział w webinarze, potrzebne będą następujące elementy:

 • Dostęp do internetu: uczestnicy webinaru muszą mieć dostęp do sieci, aby móc uczestniczyć w spotkaniu online.
 • Odpowiednie oprogramowanie lub przeglądarka internetowa: aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą mieć odpowiednie oprogramowanie lub przeglądarkę internetową, która umożliwi im oglądanie treści w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrania webinaru.
 • Kamerka internetowa i mikrofon: aby prelegent mógł prezentować treści wizualne i dźwiękowe podczas webinaru, potrzebna będzie kamerka internetowa i mikrofon.
 • Link do webinaru: aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą otrzymać od organizatora link, który pozwoli im się zalogować i uzyskać dostęp do spotkania online.
 • Oprogramowanie do prowadzenia webinaru: organizator webinaru może skorzystać z specjalnego oprogramowania, takiego jak Zoom, Google Meet lub Skype, które umożliwi mu prowadzenie spotkania online i zarządzanie uczestnikami.
 • Plan spotkania: organizator webinaru powinien przygotować plan spotkania, w którym zawarte będą informacje o tematach, które zostaną poruszone podczas webinaru oraz o sposobie zadawania pytań przez uczestników.

Dowiedz się też jak organizować kursy i szkolenia przez Internet?

Co jeszcze warto wiedzieć o działaniu i przebiegu webinaru?

 • Uczestnicy często pytają czy na webinarze mnie słychac i widać? Uczestnicy nie zawsze muszą pokazywać się na kamerce, często w trakcie webinariu widzimy tylko osoby prowadzące, gdy uczestnicy mają wyłączone kamery bądź włączają je tylko w trakcie zabierania głosu. Jak przebiega webinar, z włączonymi lub wyłączonymi kamerami, ustalane jest z organizatorami webinaru, ale organizator nie ma możliwości włączenia samodzielnie naszej kamery, musimy to zrobić zawsze samodzielnie.
 • Podobnie dzieje się z mikrofonami uczestników. Z reguły pozostają one wyłączone, chyba że uczestnik chce zabrać głos, np. zadać pytanie prowadzącym, wówczas do dobrych praktyk należy podniesienie wirtualnej ręki bądź poproszenie o głos na czacie towarzyszącym webinarowi, a następnie włączenie mikrofony, gdy osoba prowadząca udzieli nam głosu.
 • Nie każdy webinar musi być nagrywany, co więcej webinary nie powinny być nagrywane bez wiedzy i zgody uczestników. W najgorszym wypadku po rozpoczęciu webinariu, ale przed rozpoczęciem jego nagrywania, prowadzący powinien uprzedzić uczestników, że webinar będzie nagrywany. Uczestnicy mają możliwość opuszczenia go i/lub wyłączenia swoich kamer, jeśli nie godzą się na bycie nagrywanymi.
 • Wiele osób pyta ile trwają webinary? Nie ma na to pytanie jednej poprawnej odpowiedzi. Większość webinarów to spotkania krótkie, do kilkunastu minut do maksymalnie kilku godzin. Informacja ile będzie trwał webinar znajduje się z reguły w zaproszeniu na webinar.
 • Czym się różni LIVE od webinaru? Słowo „LIVE” oznacza „na żywo” lub „w czasie rzeczywistym”. Webinar może być transmitowany na żywo, co oznacza, że jest dostępny do oglądania w czasie rzeczywistym podczas jego trwania, ale może również być odtwarzany w późniejszym czasie, co oznacza, że uczestnicy mogą oglądać nagranie webinaru w dowolnym momencie po jego zakończeniu.

Zalety webinarów

Webinar, jak każde spotkanie, ma swoje zalety oraz pewne mankamenty. Najważniejsze zalety webinariów to między innymi:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy: webinary pozwalają na uczestnictwo w spotkaniach bez konieczności wyjeżdżania na miejsce realizacji spotkania, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na podróże.
 • Dostępność: webinary są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, co oznacza, że mogą brać w nich udział osoby z różnych miejsc na świecie.
 • Elastyczność: webinary mogą być transmitowane na żywo lub odtwarzane w późniejszym czasie, co pozwala uczestnikom na dostosowanie swojego udziału do własnych potrzeb i możliwości.
 • Możliwość zapisu: wiele webinarów jest nagrywanych i udostępnianych w formie nagrania, co pozwala uczestnikom na późniejsze powtórzenie lub przypomnienie sobie treści.

Wady webinarów

Zalety webinaru są bezsprzeczne, każdy webinar ma jednak również pewne maknamenty. Jakie są najczęściej wymieniane wady webinariów:

 • Brak bezpośredniej interakcji: podczas webinaru uczestnicy nie mogą bezpośrednio porozmawiać z prelegentem lub innymi uczestnikami, co może być utrudniać rozmowę z prelegentem lub innymi uczestnikami, co może być utrudnieniem dla niektórych osób.
 • Możliwość rozproszenia uwagi: podczas uczestnictwa w webinarze istnieje ryzyko, że uczestnicy będą rozpraszać się innymi czynnościami, takimi jak przeglądanie sieci lub odpisywanie na maile, co może osłabić skuteczność webinaru.
 • Możliwość pojawienia się problemów technicznych: podczas webinaru mogą wystąpić problemy z dźwiękiem lub obrazem, co może utrudnić uczestnictwo w spotkaniu.
 • Kwestie bezpieczeństwa: podczas uczestnictwa w webinarze należy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, takich jak ochrona danych osobowych i unikanie podawania poufnych informacji.

Pomimo występujących wad, webinary stają się coraz popularniejszym narzędziem do prowadzenia spotkań i szkoleń online. Dzięki swojej elastyczności i dostępności są szczególnie przydatne w dobie pandemii, kiedy ograniczenia w podróżowaniu i konieczność zachowania dystansu społecznego sprawiają, że tradycyjne formy spotkań stają się trudne do zorganizowania.

Czy warto uczestniczyć w bezpłatnych webinarach? Czy darmowe webinary są dobrze przygotowane pod względem jakości?

Warto uczestniczyć w bezpłatnych webinarach, ponieważ mogą one dostarczyć wartościowej wiedzy i umożliwić rozwój zawodowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jakość bezpłatnych webinarów może się różnić, dlatego warto zachować ostrożność i podejść do nich z odpowiednim podejściem.

Oto kilka punktów, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie jakości bezpłatnych webinarów:

 1. Prowadzący. Sprawdź informacje na temat prowadzącego. Czy posiada doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie? Przejrzyj jego kwalifikacje, referencje lub opinie innych osób. Jeśli prowadzący ma dobre zaplecze wiedzy i ekspertyzy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że webinar, nawet darmowy, będzie wartościowy.
 2. Temat i zawartość. Zwróć uwagę na temat bezpłatnego webinaru i opis. Czy jest zgodny z twoimi potrzebami i oczekiwaniami? Sprawdź, czy temat jest aktualny i czy treść będzie dla ciebie wartościowa. Możesz również poszukać informacji zwrotnych od osób, które wcześniej uczestniczyły w webinarze, aby ocenić jakość zawartości.
 3. Interakcja i jakość prezentacji. Dobrze zorganizowane webinaria, zarówno bezpłatne, jak i płatne, powinny zapewniać interakcję z uczestnikami oraz wysoką jakość prezentacji. Sprawdź, czy webinar oferuje możliwość zadawania pytań prowadzącemu i czy prezentacja jest klarowna, zrozumiała i interesująca. Jakość dźwięku i obrazu również wpływa na ogólną jakość webinaru.
 4. Materiały dodatkowe. Czasami bezpłatne webinaria mogą oferować dostęp do materiałów dodatkowych, takich jak nagrania, prezentacje lub notatki. Przyjrzyj się, czy takie materiały są dostępne i czy mogą być przydatne w przyszłości do powtórzenia lub pogłębienia omawianych tematów.
 5. Reputacja organizatora. Jeśli darmowy webinar jest organizowany przez renomowaną firmę, instytucję edukacyjną lub eksperta z uznaniem w danej dziedzinie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że jakość webinaru będzie odpowiednia. Sprawdź reputację organizatora i zastanów się, czy jest godny zaufania.

Warto pamiętać, że nie zawsze wyższa cena równa się wyższej jakości. Niektóre płatne webinaria mogą być rozczarowujące, podczas gdy niektóre bezpłatne webinaria mogą dostarczyć wartościowej wiedzy. Ważne jest, aby dokładnie ocenić poszczególne webinaria na podstawie ich zawartości, prowadzącego i opinii innych uczestników, niezależnie od tego, czy są płatne, czy bezpłatne.

Pomysły na webinar wewnętrzny

Ze względu na swoją atrakcyjność forma webinariu jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy do przekazywania całego szeregu informacji pracownikom. Jakie pomysły warto rozważyć zastanawiając się nad organizacją webinarium dla prcowników?

 1. Szkolenie wewnętrzne: zorganizuj webinar, który dostarczy pracownikom wiedzy na temat istotnych procesów, narzędzi, zasad lub strategii związanych z pracą w firmie. Może to być szkolenie dotyczące korzystania z nowego oprogramowania, procedur bezpieczeństwa, skutecznej komunikacji w zespole itp.
 2. Prezentacja nowych produktów lub usług: jeśli firma wprowadza na rynek nowe produkty lub usługi, webinar może być doskonałą okazją do zaprezentowania ich pracownikom. Dzięki temu pracownicy będą dobrze poinformowani i będą mogli skutecznie komunikować się z klientami.
 3. Spotkanie z zarządem: zorganizuj webinar, w którym członkowie zarządu mogą bezpośrednio skontaktować się z pracownikami. Może to być okazja do przedstawienia aktualnych celów firmy, omówienia strategii rozwoju, odpowiadania na pytania lub zbierania opinii i pomysłów od pracowników.
 4. Webinar dotyczący rozwoju zawodowego: zaproponuj webinar, który pomoże pracownikom rozwijać umiejętności i zdobywać nową wiedzę w swojej dziedzinie. Może to być prezentacja eksperta zewnętrznego lub pracownika firmy, który podzieli się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami.
 5. Webinar motywacyjny: zorganizuj webinarium, które dostarczy pracownikom inspiracji i motywacji do osiągania sukcesów. Może to być wystąpienie gościa zewnętrznego, który podzieli się swoją historią sukcesu lub motywującymi historiami z życia zawodowego.
 6. Webinar zespołowy: zintegruj zespół poprzez zorganizowanie webinaru zorientowanego na budowanie relacji i współpracę. Może to być interaktywna sesja, podczas której pracownicy będą mieli okazję lepiej się poznać, rozwijać umiejętności komunikacyjne i rozwiązywać problemy grupowo.
 7. Webinarium na temat równowagi pracy i życia prywatnego: wspieraj zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, organizując webinar, który dotyczy znalezienia równowagi między pracą a życiem osobistym. Tematy takie jak zarządzanie stresem, techniki relaksacyjne czy zdrowe nawyki mogą być poruszane.
 8. Webinar na temat różnorodności i inkluzji: promuj wartości różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, organizując webinar, który podnosi świadomość na temat tych zagadnień. Może to być prezentacja eksperta, dyskusja panelowa lub warsztaty na temat budowania równości i szanowania różnic.
 9. Webinar na temat trendów branżowych: utrzymuj pracowników na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w branży poprzez webinar, w którym omawiane będą aktualne wydarzenia, trendy i przyszłość rynku.
 10. Webinar dotyczący zdrowia i dobrostanu: skup się na zdrowiu i dobrostanie pracowników, organizując webinar na temat zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, prawidłowej ergonomii w miejscu pracy czy technik zarządzania stresem.

Pamiętaj, że tematy webinarów powinny być dostosowane do potrzeb i celów firmy oraz uwzględniać zainteresowania pracowników. Dobrze jest również uwzględnić opinie pracowników i pozwolić im proponować tematy, które są dla nich istotne i interesujące.

Jedna odpowiedź do „Co to jest webinar i dlaczego warto w nich uczestniczyć?”
 1. Awatar InternetGeek
  InternetGeek

  webinary mogą być super, problem w tym, że na 5 webinarów tylko 1 jest naprawdę wybitny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *