Kategorie
Artykuły

Co to jest webinar i dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Webinary to popularna forma przekazywania informacji i zdobywania wiedzy. Dowiedz się co to jest webinar, jak przebiega, jakie są jego wady i zalety?

Webinary to popularna w ostatnich latach forma przekazywania informacji i zdobywania wiedzy. Dowiedz się co to jest webinar, jak przebiega, jakie są jego wady i zalety?

Co to jest webinar?

Webinar to rodzaj spotkania online, które może być transmitowane na żywo lub odtwarzane w późniejszym czasie. Słowo „webinar” jest połączeniem dwóch słów: „web” (globalna sieć) i „seminarium” (spotkanie edukacyjne). Podczas webinaru uczestnicy mogą wziąć udział z dowolnego miejsca na świecie, wymagając jedynie dostępu do internetu i odpowiedniego oprogramowania lub przeglądarki internetowej.

Webinary są często wykorzystywane do prezentowania treści edukacyjnych, takich jak wykłady, szkolenia lub warsztaty. Mogą być również używane do spotkań biznesowych, takich jak konferencje, narady czy zebrania zespołu.

Webinar czy webinarium? Która forma jest poprawna i dlaczego?

Oba słowa są poprawne i mogą być używane zamiennie w odniesieniu do rodzaju spotkania online, które opisaliśmy powyżej. Słowo „webinar”, które jest połączeniem słów: „web” oraz „seminarium” jest bardziej powszechnie używane w odniesieniu do tego rodzaju spotkań. Słowo „webinarium” również odnosi się do tego samego rodzaju spotkania online, ale jest mniej powszechne i rzadziej używane. Oba słowa są poprawnymi określeniami dla tego rodzaju spotkań online i mogą być stosowane zamiennie.

Gdzie znaleźć webinary i webinaria?

Katalog nadchodzących webinarów i webinariów o charakterze merytorycznym znajdziemy na https://eventis.pl/webinary. Warte podkreślenia jest, że katalog zawiera webinary merytoryczne, a więc takie, które służą zdobywaniu cennych informacji, wiedzy bądź wymianie doświadczeń w danym temacie. Pozwala nam to uniknąć brania udziału w webinarze marketingowym czy promocyjnym, których celem jest zaprezentowanie i sprzedanie przez organizatora webinaru jakiegoś produktu lub usługi.

Katalog zawiera tytułu webinarów wraz z informacją o terminie ich realizacji, programie webinaru, a także warunkach uczestnictwa. Znajdziemy w nim również informacje do kogo skierowane jest dane webinarium.

Jak działa webinar?

Webinar działa poprzez wykorzystanie specjalnego oprogramowania lub platformy, która pozwala na transmitowanie treści w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie ich w późniejszym czasie. Aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą mieć dostęp do Internetu i odpowiedniego oprogramowania lub przeglądarki internetowej.

Najczęściej webinary są transmitowane za pomocą kamerki internetowej i mikrofonu, co pozwala na prezentację treści wizualnych i dźwiękowych. Uczestnicy mogą zadawać pytania za pośrednictwem czatu lub poprzez głosowanie, a prelegent może odpowiadać na nie bezpośrednio lub za pośrednictwem prezentacji.

Po zakończeniu webinaru nagranie może być udostępnione uczestnikom w celu późniejszego odtworzenia lub powtórzenia treści.

Co jest potrzebne do webinaru?

Jeśli chcemy zorganizować lub wziąć udział w webinarze, potrzebne będą następujące elementy:

 • Dostęp do internetu: uczestnicy webinaru muszą mieć dostęp do sieci, aby móc uczestniczyć w spotkaniu online.
 • Odpowiednie oprogramowanie lub przeglądarka internetowa: aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą mieć odpowiednie oprogramowanie lub przeglądarkę internetową, która umożliwi im oglądanie treści w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrania webinaru.
 • Kamerka internetowa i mikrofon: aby prelegent mógł prezentować treści wizualne i dźwiękowe podczas webinaru, potrzebna będzie kamerka internetowa i mikrofon.
 • Link do webinaru: aby wziąć udział w webinarze, uczestnicy muszą otrzymać od organizatora link, który pozwoli im się zalogować i uzyskać dostęp do spotkania online.
 • Oprogramowanie do prowadzenia webinaru: organizator webinaru może skorzystać z specjalnego oprogramowania, takiego jak Zoom, Google Meet lub Skype, które umożliwi mu prowadzenie spotkania online i zarządzanie uczestnikami.
 • Plan spotkania: organizator webinaru powinien przygotować plan spotkania, w którym zawarte będą informacje o tematach, które zostaną poruszone podczas webinaru oraz o sposobie zadawania pytań przez uczestników.

Dowiedz się też jak organizować kursy i szkolenia przez Internet?

Co jeszcze warto wiedzieć o działaniu i przebiegu webinaru?

 • Uczestnicy często pytają czy na webinarze mnie słychac i widać? Uczestnicy nie zawsze muszą pokazywać się na kamerce, często w trakcie webinariu widzimy tylko osoby prowadzące, gdy uczestnicy mają wyłączone kamery bądź włączają je tylko w trakcie zabierania głosu. Jak przebiega webinar, z włączonymi lub wyłączonymi kamerami, ustalane jest z organizatorami webinaru, ale organizator nie ma możliwości włączenia samodzielnie naszej kamery, musimy to zrobić zawsze samodzielnie.
 • Podobnie dzieje się z mikrofonami uczestników. Z reguły pozostają one wyłączone, chyba że uczestnik chce zabrać głos, np. zadać pytanie prowadzącym, wówczas do dobrych praktyk należy podniesienie wirtualnej ręki bądź poproszenie o głos na czacie towarzyszącym webinarowi, a następnie włączenie mikrofony, gdy osoba prowadząca udzieli nam głosu.
 • Nie każdy webinar musi być nagrywany, co więcej webinary nie powinny być nagrywane bez wiedzy i zgody uczestników. W najgorszym wypadku po rozpoczęciu webinariu, ale przed rozpoczęciem jego nagrywania, prowadzący powinien uprzedzić uczestników, że webinar będzie nagrywany. Uczestnicy mają możliwość opuszczenia go i/lub wyłączenia swoich kamer, jeśli nie godzą się na bycie nagrywanymi.
 • Wiele osób pyta ile trwają webinary? Nie ma na to pytanie jednej poprawnej odpowiedzi. Większość webinarów to spotkania krótkie, do kilkunastu minut do maksymalnie kilku godzin. Informacja ile będzie trwał webinar znajduje się z reguły w zaproszeniu na webinar.
 • Czym się różni LIVE od webinaru? Słowo „LIVE” oznacza „na żywo” lub „w czasie rzeczywistym”. Webinar może być transmitowany na żywo, co oznacza, że jest dostępny do oglądania w czasie rzeczywistym podczas jego trwania, ale może również być odtwarzany w późniejszym czasie, co oznacza, że uczestnicy mogą oglądać nagranie webinaru w dowolnym momencie po jego zakończeniu.

Zalety webinarów

Webinar, jak każde spotkanie, ma swoje zalety oraz pewne mankamenty. Najważniejsze zalety webinariów to między innymi:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy: webinary pozwalają na uczestnictwo w spotkaniach bez konieczności wyjeżdżania na miejsce realizacji spotkania, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na podróże.
 • Dostępność: webinary są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, co oznacza, że mogą brać w nich udział osoby z różnych miejsc na świecie.
 • Elastyczność: webinary mogą być transmitowane na żywo lub odtwarzane w późniejszym czasie, co pozwala uczestnikom na dostosowanie swojego udziału do własnych potrzeb i możliwości.
 • Możliwość zapisu: wiele webinarów jest nagrywanych i udostępnianych w formie nagrania, co pozwala uczestnikom na późniejsze powtórzenie lub przypomnienie sobie treści.

Wady webinarów

Zalety webinaru są bezsprzeczne, każdy webinar ma jednak również pewne maknamenty. Jakie są najczęściej wymieniane wady webinariów:

 • Brak bezpośredniej interakcji: podczas webinaru uczestnicy nie mogą bezpośrednio porozmawiać z prelegentem lub innymi uczestnikami, co może być utrudniać rozmowę z prelegentem lub innymi uczestnikami, co może być utrudnieniem dla niektórych osób.
 • Możliwość rozproszenia uwagi: podczas uczestnictwa w webinarze istnieje ryzyko, że uczestnicy będą rozpraszać się innymi czynnościami, takimi jak przeglądanie sieci lub odpisywanie na maile, co może osłabić skuteczność webinaru.
 • Możliwość problemów technicznych: podczas webinaru mogą wystąpić problemy z dźwiękiem lub obrazem, co może utrudnić uczestnictwo w spotkaniu.
 • Kwestie bezpieczeństwa: podczas uczestnictwa w webinarze należy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, takich jak ochrona danych osobowych i unikanie podawania poufnych informacji.

Pomimo występujących wad, webinary stają się coraz popularniejszym narzędziem do prowadzenia spotkań i szkoleń online. Dzięki swojej elastyczności i dostępności są szczególnie przydatne w dobie pandemii, kiedy ograniczenia w podróżowaniu i konieczność zachowania dystansu społecznego sprawiają, że tradycyjne formy spotkań stają się trudne do zorganizowania.

W odpowiedzi na “Co to jest webinar i dlaczego warto w nich uczestniczyć?”

webinary mogą być super, problem w tym, że na 5 webinarów tylko 1 jest naprawdę wybitny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *