/

/

Wszystko co chcecie wiedzieć o Problem Solving!

Problem solving

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym artykułem, który jest poświęcony metodom Problem Solving. Pomoże Ci one poznać różne metody i techniki użyteczne w trakcie rozwiązywania złożonych problemów.

Co to jest Problem Solving?

Metoda Problem Solving (ang. Problem Solving Method) to podejście do rozwiązywania problemów, które skupia się na poszukiwaniu rozwiązań za pomocą logicznego i systematycznego podejścia. Metoda ta jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, w tym w biznesie, naukach społecznych, informatyce i inżynierii.

Historia powstania metody Problem Solving jest trudna do określenia, ponieważ wiele metod i podejść związanych z problemami i ich rozwiązywaniem rozwijano przez wieki. Jednakże, wiele wczesnych teorii i metod skupiało się na zdolnościach myślenia abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów, w tym na ideach takich jak logika i dedukcja.

Wraz z rozwojem nauki i technologii w XX wieku, pojawiła się potrzeba bardziej systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów, co doprowadziło do powstania różnych metod problem solvingu. Jednym z kluczowych wkładów w rozwój metody Problem Solving był wkład matematyki w rozwiązywanie problemów. Matematyka zapewniła narzędzia i techniki, które umożliwiają formułowanie problemów w sposób matematyczny i rozwiązywanie ich za pomocą logicznych kroków.

Metoda Problem Solving rozwijana była także w ramach dziedzin takich jak sztuczna inteligencja i psychologia poznawcza, które skupiają się na procesach myślowych i sposobach, w jakie ludzie rozwiązują problemy. W dzisiejszych czasach metoda Problem Solving jest stosowana w różnych kontekstach, a naukowcy i praktycy ciągle poszukują nowych sposobów na doskonalenie tej metody.

Czytaj więcej czym jest problem solving?

Kroki Problem Solving

Rozwiązywanie problemów zgodnie z podejściem Probleb Solving obejmuje systematyczne podejście do identyfikacji, analizy i rozwiązania problemu. Oto etapy procesu rozwiązywania problemów:

 1. Zdefiniuj problem. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów jest jasne zdefiniowanie problemu. Wymaga to zrozumienia, na czym polega problem i jaki jest pożądany rezultat.
 2. Zbierz informacje. Po zdefiniowaniu problemu zbierz jak najwięcej informacji o problemie. Może to obejmować prowadzenie badań, konsultacje z ekspertami i gromadzenie danych.
 3. Analizuj informacje. Po zebraniu informacji przeanalizuj je, aby określić pierwotną przyczynę problemu. Może to obejmować identyfikację wzorców, badanie relacji i ocenę dostępnych opcji.
 4. Opracuj rozwiązania. Na podstawie analizy opracuj potencjalne rozwiązania problemu. Rozważ kilka opcji i rozważ zalety i wady każdej z nich.
 5. Wybierz rozwiązanie. Po dokonaniu oceny potencjalnych rozwiązań wybierz najlepsze, które usuwa podstawową przyczynę problemu i zapewnia pożądany wynik.
 6. Zaimplementuj rozwiązanie. Po wybraniu rozwiązania wprowadź je w życie. Może to obejmować stworzenie planu działania, przypisanie obowiązków i ustalenie ram czasowych.
 7. Monitoruj postęp. Monitoruj postęp rozwiązania, aby upewnić się, że jest skuteczne. W razie potrzeby wprowadź poprawki lub modyfikacje rozwiązania, aby zapewnić jego powodzenie.
 8. Oceń wyniki. Na koniec oceń wyniki rozwiązania, aby określić, czy osiągnęło ono pożądany wynik. Jeśli rozwiązanie nie powiodło się, wróć do kroku 1 i powtórz proces.

Jakie są popularne metody rozwiązywania problemów, czyli Problem Solving?

Istnieje wiele metod rozwiązywania problemów, a wybór odpowiedniej metody zależy od charakteru problemu oraz preferencji osoby rozwiązującej problem. Oto kilka popularnych metod rozwiązywania problemów:

 • Metoda prób i błędów – polega na wypróbowywaniu różnych sposobów rozwiązania problemu aż do znalezienia skutecznego rozwiązania. Ta metoda jest szczególnie przydatna w przypadku prostych problemów.
 • Analiza SWOT – to metoda, która pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście rozwiązywania problemów.
 • Diagram Ishikawy (także znany jako diagram „człowiek-środowisko” lub „diagram ryby”) – to metoda służąca do identyfikowania przyczyn problemu poprzez wizualizację ich związków przyczynowo-skutkowych.
 • Metoda 5 WHY – polega na zadawaniu pytań „dlaczego?” w celu zidentyfikowania przyczyn problemu, aż do osiągnięcia głębszego zrozumienia problemu i jego podstawowych przyczyn.
 • Heurystyki – to metoda, która polega na stosowaniu reguł empirycznych lub doświadczalnych, które pomagają znaleźć skuteczne rozwiązania problemów.
 • Projektowanie eksperymentów – to metoda polegająca na planowaniu eksperymentów, które pomagają zrozumieć i zweryfikować hipotezy dotyczące przyczyn problemu i potencjalnych rozwiązań.
 • Metoda kreatywnego myślenia – polega na wykorzystaniu różnych technik kreatywnego myślenia, takich jak brainstorming, mind mapping, tworzenie scenariuszy, aby wygenerować pomysły i rozwiązania problemów.

Wszystkie powyższe metody mogą być skuteczne w rozwiązywaniu problemów, a wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki problemu i osobistych preferencji.

Jedna odpowiedź do „Wszystko co chcecie wiedzieć o Problem Solving!”
 1. Awatar Inżynier
  Inżynier

  Szukam szkoleń z TRIZ, ktoś coś może polecić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *