Poznaj 4P, 4C, Marketing Mix, STP, RBM i buzz marketing.

Marketing

Poznanie rozmaitych koncepcji marketingowych pozwala lepiej rozumieć wszystkie składowe, które decydują o sukcesie komercyjnym danego produktu, usługi, a często całego przedsięwzięcia. Sprawdź jakie koncepcje marketingowe przetrwały próbę czasu i uchodzą za najskuteczniejsze w środowisku profesjonalnych marketerów.

Popularne koncepcje marketingowe

Marketing jest ciągle rozwijającą się dziedziną, ale istnieją pewne podstawowe koncepcje, które przetrwały próbę czasu i uważa się, że wciąż doskonale sprawdzają się do opisywania marketingowej rzeczywistości i przygotowania strategii działań. Najbardziej znane z nich to 4P marketingu, 4C marketingu, marketing mix, RBM (marketing relacji) oraz STP (segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie) i buzz marketing.

W skrócie najbardziej znane i powszechnie używane koncepcje marketingowe to:

 • Marketing 4P – ta koncepcja skupia się na czterech głównych składowych marketingu: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji.
 • Marketing 4C – to odświeżona i zmodyfikowana koncepcja marketingu, która obejmuje klienta, koszt, wygodę i komunikację.
 • Marketing mix – ta koncepcja jest podobna do 4P i 4C, często postrzegana jest jako kombinacja tych elementów, ale dodatkowo zwraca uwagę na elementy takie jak ludzie, procesy i fizyczne składniki produktu.
 • RBM (relacje, lojalność, zaangażowanie) – ta koncepcja skupia się na budowaniu trwałych relacji z klientami poprzez zaangażowanie oraz ich utrzymywanie, czyli budowanie lojalności.
 • Segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie (STP) – ta koncepcja polega na dzieleniu rynku na mniejsze grupy o podobnych potrzebach i preferencjach, a następnie skupieniu się na jednej z tych grup (targetowaniu) i tworzeniu specjalnej oferty dla niej (pozycjonowaniu).
 • Marketing szeptany (buzz marketing) – ta koncepcja polega na stworzeniu „szumu” wokół produktu lub marki poprzez rozpowszechnianie informacji o nich w naturalny sposób, zwykle za pośrednictwem zadowolonych klientów.

Koncepcje te są uniwersalne i przydatne w procesie przygotowania i wdrażania każdej skutecznej strategii marketingowej. Ich znajomość stanowi niezbędną wiedzę dla każdego marketera.

Na czym polega koncepcja 4P?

Koncepcja 4P (ang. Marketing Mix) to klasyczna koncepcja marketingu, która skupia się na czterech głównych składowych marketingu, zwanych „4P”: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji.

 • Produkt (Product) – to wszystko, co firma oferuje klientom, w tym fizyczne produkty, usługi, marki, opakowania itp.
 • Cena (Price) – to kwota, jaką klient musi zapłacić za produkt lub usługę.
 • Dystrybucja (Place) – to sposób, w jaki produkt jest dostarczany do klientów, w tym kanały dystrybucji, takie jak sklepy stacjonarne, sklepy internetowe, dystrybutorzy itp.
 • Promocja (Promotion) – to sposób, w jaki firma komunikuje się z klientami i promuje swoje produkty lub usługi, w tym reklama, public relations, marketing bezpośredni itp.

Koncepcja 4P pomaga firmom w planowaniu i realizacji działań marketingowych, tak aby lepiej trafiać do klientów i osiągać lepsze wyniki sprzedaży.

Na czym polega koncepcja 4C?

Koncepcja 4C (ang. Customer Value Marketing) to współczesna koncepcja marketingowa, która skupia się na tworzeniu wartości dla klientów poprzez dostosowywanie oferty do ich potrzeb i preferencji. W 4C analizowane są cztery główne składowe:

 • Customer Solutions – oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zgodnie z koncepcją 4C marketerzy powinni skupiać się na poznaniu potrzeb klienta, a następnie zaspokojeniu ich poprzez odpowiednie produkty i usługi.
 • Convenience – ułatwianie klientom korzystania z oferty poprzez dostępność i wygodę. W zadaniu tym firma powinna skupić się na wyeliminowaniu wszelkich niedogodności związanych z korzystaniem z produktu lub usługi (czyli ograniczeniu barier wejścia) oraz na zbudowaniu takiej dystrybucji, która sprawi, że produkt będzie łatwo dostępny.
 • Communication – skuteczne komunikowanie się z klientami i budowanie z nimi relacji. W obszarze tym analizie podlega sposób dotarcia z komunikatem marketingowym do konsumentów, następuje opracowanie insightów oraz podtrzymywanie relacji z użytkownikami.
 • Cost – oferowanie atrakcyjnych cen i warunków zakupu. W koncepcji 4C analizuje się nie tylko cenę zakupu, ale również koszty pośrednie, np. nauczenia się korzystania z produktu, czy też finansowania zakupu produktu.

Koncepcja 4C umożliwia firmom lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostosowywanie oferty do nich, co prowadzi do wzrostu satysfakcji klientów i lojalności wobec marki. Więcej dowiesz się z artykułu 4C marketing: na czym polega koncepcja 4C marketing mix?

Na czym polega marketing mix?

Marketing mix to koncepcja, która skupia się na tworzeniu strategii marketingowej poprzez dostosowywanie czterech głównych składowych, zwanych „4P” i omówionych wyżej, ale też uwzględnia również kilka innych składowych, takich jak ludzie (ang. people), procesy (ang. process) i fizyczne składniki produktu (ang. physical evidence).

 • Ludzie – to wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie i obsługę produktu, w tym pracownicy, dystrybutorzy, dostawcy itp.
 • Procesy – to sposób, w jaki firma realizuje swoje działania, w tym sposób produkcji, obsługi klienta, dystrybucji itp.
 • Fizyczne składniki produktu – to wszystkie elementy fizyczne związane z produktem, w tym opakowanie, wygląd, jakość itp.

Marketing mix jest często używany jako narzędzie do planowania i realizacji działań marketingowych, ponieważ pomaga firmom lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, a także własny sposób działania w celu lepszego dostosowania oferty do potrzeb rynku.

Na czym polega RBM (marketing relacji)?

Koncepcja marketingu relacji (RBM) polega na tworzeniu i utrzymywaniu długoterminowych relacji z klientami. Opiera się na założeniu, że klienci, którzy są lojalni i oddani marce, częściej dokonują powtórnych zakupów, a inwestowanie w te relacje może pomóc w zwiększeniu sprzedaży i zysków. RBM koncentruje się na budowanie relacji z klientami poprzez programy lojalnościowe, obsługę klienta i komunikację.

Klienci, którzy czują się docenieni i dowartościowani cechują się wyższą lojalnością, co pozwala osiągnąć w dłuższej perspektywie wyższą rentowność.

Na czym polega koncepcja STP?

STP oznacza segmentację, targetowanie i pozycjonowanie. W koncepcji tej marketer powinien podzielić rynek na mniejsze, łatwiej zarządzalne segmenty, a następnie opracować konkretne strategie pozwalające zaspakajać ich potrzeby poprzez targetowanie komunikacji do konkretnej grupy docelowej oraz pozycjonowanie. Pozycjonowanie oznacza to, że należy stworzyć unikalny wizerunek i przekaz, który przemawia do klientów z danego segmentu.

Dobre poznanie i zrozumienie koncepcji STP, a następnie zastosowanie jej w strategii marketingowej sprawia, że sprawniej trafiamy z przekazem do właściwych odbiorców, we właściwym czasie i z właściwym przesłaniem. Pozwala to uzyskiwać lepsze rezultaty, niższe koszty sprzedaży itp.

Na czym polega buzz marketing?

Buzz marketing (inaczej marketing szeptany), to strategia marketingowa polegająca na generowaniu „szumu” wokół produktu lub marki poprzez rozpowszechnianie informacji o nich w naturalny sposób, zwykle za pośrednictwem zadowolonych klientów. Celem buzz marketingu jest tworzenie pozytywnych emocji i zainteresowania wokół produktu lub marki, aby zwiększyć świadomość i zainteresowanie konsumentów.

Buzz marketing może być skuteczny, ponieważ ludzie często ufają rekomendacjom od znajomych i rodziny bardziej niż reklamom tradycyjnym. Może być również bardziej skuteczny w przypadku produktów, które są nowe lub niszowe, ponieważ konsumenci są bardziej skłonni do szukania informacji i opinii o takich produktach.

Buzz marketing może być realizowany za pomocą różnych narzędzi, takich jak promocje, eventy, działania w mediach społecznościowych, rekomendacje od influencerów, programy poleceń typu MGM itp. Ważne, aby pamiętać, że buzz marketing opiera się na naturalnym przekazywaniu informacji, więc nie powinien być mylony z reklamami tradycyjnymi ani z fałszywymi rekomendacjami.

Poznanie rozmaitych koncepcji marketingowych pozwala lepiej rozumieć wszystkie składowe, które decydują o sukcesie komercyjnym danego produktu, usługi, a często całego przedsięwzięcia. Analiza poszczególnych składowych pozwala marketerom odkrywać mocne i słabe strony oferty, dostosowywać ją do potrzeb konsumentów i warunków panujących na danym rynku. Trafne zastosowanie odpowiedniej koncepcji marketingowej może prowadzić do znacznej poprawy wyników i osiągania wysokiej rentowności prowadzonych działań promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych.

Czytaj też: Jak będzie wyglądał marketing internetowy w 2023 roku?

Jedna odpowiedź do „Poznaj 4P, 4C, Marketing Mix, STP, RBM i buzz marketing.”
 1. Awatar Marketing
  Marketing

  Marketing szeptany po Polsku to z reguły dodawanie samodzielnie nieprawdziwych opinii, ale teraz trochę to zostanie ukrócone. Pierwsze firmy, które specjalizowały się w takich usługach dostały wysokie kary, gdyż takie fake’owe opinie wprowadzają w błąd konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *