/

/

,

Jak wstawić znak paragrafu (§) w programie Microsoft Word?

Znak paragraf

Wiele osób poszukuje w Internecie informacji jak wstawić symbol paragraf pisząc w programie Word. Nie powinno to dziwić, gdyż znak paragraf nie jest dostępny bezpośrednio na klawiaturze czy to w laptopie czy na komputerze stacjonarnym. Jest na szczęście kilka sposobów wstawienia symbolu paragraf, w takim z użyciem klawiatury i skrótów klawiaturowych. Sprawdźmy więc jak wstawić paragraf w Word?

Z tego artykułu dowiesz się czym jest znak paragrafu, kiedy i w jakim celu się go stosuje, a także dowiesz się jakie są sposoby wstawienia znaku paragraf w programie Word, zarówno poprzez menu, jak też dzięki skrótowi na klawiaturze.

Jak napisać paragraf w Word?

Wstawianie znaku paragrafu za pomocą menu programu Word

 • Otwórz dokument w programie Microsoft Word.
 • Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znak paragrafu.
 • Przejdź do zakładki „Wstaw” w górnym menu.
 • Kliknij przycisk „Symbol zaawansowany”. Zostanie otwarte okno „Symbol”.
 • W górnym polu „Czcionka” wybierz opcję „zwykły tekst”.
 • Na liście symboli znajdź znak paragrafu (§).
 • Kliknij na znak paragrafu, a następnie przycisk „Wstaw”. Znak paragrafu zostanie dodany do tekstu.

Jak przyśpieszyć kolejne wstawianie symbolu paragraf?

Jeśli chcesz, możesz dodać ten symbol do „Ostatnio używane symbole” dla łatwiejszego dostępu w przyszłości. Aby to zrobić, zaznacz opcję „Dodaj do automatycznie wybieranych” przed kliknięciem „Wstaw”.

Niestety metoda ta dostępna jest tylko w niektórych wersjach programu Word. Nie znajdziemy jej między innymi na wersjach Word dla komputerów Mac (system iOS).

Jak wstawić symbol paragrafu na klawiaturze?

Wstawianie znaku paragrafu za pomocą klawiatury

Aby ułatwić sobie wstawianie znaku paragrafu, możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego.

 • Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znak paragrafu.
 • Wciśnij i przytrzymaj klawisz „Alt”.
 • Na klawiaturze numerycznej (po prawej stronie klawiatury) wpisz kod ASCII znaku paragrafu, czyli „0167”. Upewnij się, że używasz klawiatury numerycznej, a nie rzędu cyfr nad literami.
 • Pozwól klawiszom „Alt” i zakończ wprowadzanie kodu. Znak paragrafu (§) zostanie wstawiony w tekście.

Co to jest znak paragrafu i kiedy się go stosuje?

Znak paragrafu (§) to symbol używany głównie w dokumentach prawniczych i oficjalnych. Pochodzi z łacińskiego słowa „paragraphus”, które oznacza „krótki napis”. Służy do oznaczania poszczególnych sekcji lub punktów w tekście, zwłaszcza wtedy, gdy są one numerowane lub mają zastosowanie odniesienia krzyżowe.

Znak paragrafu stosuje się w celu ułatwienia nawigacji w dokumencie, a także do precyzyjnego odwoływania się do konkretnych fragmentów tekstu. Może być również używany w innych typach tekstów, takich jak instrukcje, regulaminy czy poradniki, gdzie wymagana jest jasna struktura i numeracja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *