/

/

ISO 17025 – system jakości w laboratoriach

ISO 17025

ISO 17025 to uznana na całym świecie norma, która stanowi ramy dla systemów jakości w laboratoriach badawczych i kalibracyjnych. Opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), norma ISO 17025 zapewnia stałą jakość i dokładność dzięki wdrożeniu zasad, procedur i dobrych praktyk.

Co to jest ISO 17025?

ISO 17025 jest międzynarodowo uznaną normą, która określa standardy dla systemów jakości w laboratoriach testowych i wzorcujących. Opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, standard ISO 17025 gwarantuje stałą jakość i dokładność prac wykonywanych w laboratoriach. Przestrzegając norm ISO 17025, laboratoria badawcze i kalibracyjne są w stanie wykazać, że ich usługi są wiarygodne, dokładne i o stałej wysokiej jakości. Prowadzi to nie tylko do zmniejszenia liczby błędów w wynikach badań laboratoryjnych, ale także buduje zaufanie do procesów i usług oferowanych przez laboratorium. Dla organizacji, które potrzebują usług laboratorium badawczego lub kalibracyjnego, norma ISO 17025 może być użytecznym narzędziem do oceny możliwości laboratorium w zapewnieniu, że usługi, które otrzymują są najwyższej jakości.

Wprowadzenie do ISO 17025

ISO 17025 ustanawia kompleksowy zestaw zasad i procedur dla laboratoriów testujących i kalibrujących, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności ich usług.

Norma ISO 17025 składa się z kilku elementów, w tym z systemu zarządzania jakością, wymagań dotyczących kompetencji laboratorium, wymagań technicznych oraz zarządzania danymi laboratoryjnymi. System zarządzania jakością zapewnia określa zestaw procesów i procedur gwarantujących utrzymanie dokładności i wiarygodności. Wymagania dotyczące kompetencji laboratorium pozwalają określić kwalifikacje i wiedzę wymaganą ze strony personelu laboratorium. Wymagania techniczne obejmują opis działań, metod i przyrządów stosowanych podczas badań i kalibracji. Wreszcie, zarządzanie danymi laboratoryjnymi ma na celu określić procedury gromadzenia i przechowywania danych.

Korzyści z ISO 17025 dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych

Wdrożenie normy ISO 17025 niesie wiele korzyści dla laboratoriów. Do najważniejszych należą:

  • możliwość zademonstrowania zaangażowania laboratorium w najwyższą jakość i dokładność oferowanych usług,
  • zmniejszenie liczby błędów w wynikach badań, poprawa dokładności świadczonych usług,
  • wsparcie w procesie pozyskania nowych klientów dzięki spełnieniu wymogu posiadania systemu zarządzania jakością, niezbędnego w wielu branżach i kategoriach.

Wdrożenie ISO 17025

Przyjęcie normy ISO 17025 może być procesem złożonym i czasochłonnym. Laboratoria muszą najpierw opisać i ocenić swoje obecne procesy i procedury, aby ustalić, czy są one zgodne z normą. Jeśli nie, muszą następnie pracować nad wdrożeniem niezbędnych zmian w celu osiągnięcia zgodności. Może to obejmować opracowanie i udokumentowanie procedur, szkolenie personelu oraz pozyskanie niezbędnego sprzętu i materiałów. Ważne jest zapewnienie, że personel jest świadomy swoich obowiązków oraz posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

Niezbędne jest również przygotowanie i stałe prowadzenie działań z zakresu utrzymania systemu zarządzania jakością, między innymi poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych, ocen zewnętrznych i inspekcji laboratoryjnych. Audyty wewnętrzne są przeprowadzane przez samo laboratorium i pozwalają mu ocenić własną wydajność i zgodność z normą. Oceny zewnętrzne są przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych i zapewniają niezależną ocenę działania laboratorium. Wreszcie, inspekcje laboratoryjne są przeprowadzane przez jednostkę kontrolną strony trzeciej i zapewniają dodatkowy poziom pewności, że laboratorium spełnia wymagania normy.

Ponadto, system powinien zapewniać środki śledzenia i reagowania na niezgodności i działania korygujące, system oceny kompetencji personelu zaangażowanego w działania związane z testowaniem i kalibracją.

Podsumowanie

ISO 17025 jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych w demonstrowaniu ich zaangażowania w jakość i dokładność. Norma ta zapewnia kompleksowe ramy dla systemów jakości w laboratoriach i wymaga od laboratoriów wdrożenia systemu dokumentowania procedur, monitorowania wyników oraz oceny i poprawy jakości usług. Ponadto zapewnia, że personel zaangażowany w działania związane z testowaniem i kalibracją posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę.

Jedna odpowiedź do „ISO 17025 – system jakości w laboratoriach”
  1. Awatar kasiulek
    kasiulek

    Dobry artykuł, dzięki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *