Czym jest PRINCE2® i dlaczego warto znać tę metodykę?

Zespół w trakcie szkolenia

Zdecydowanie trudniej osiąga się cele, patrząc tylko na całokształt pracy, jaką trzeba wykonać, by je osiągnąć. Często efektywniejsze okazuje się podzielenie procesu na mniejsze etapy. Tego rodzaju podejście proponuje PRINCE2® – jedna z najpopularniejszych na świecie metodyk zarządzania projektami. Wyjaśnijmy krótko, na czym polega oraz kiedy i dlaczego warto ją wdrożyć w swojej firmie.

Czym jest PRINCE2®?

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments, wersja 2) to znany na całym świecie standard zarządzania projektami opracowany przez rząd brytyjski. Metoda stosowana jest z powodzeniem już od 1989 roku. Powstała na bazie wniosków wyciągniętych z wielu projektów zakończonych zarówno powodzeniem jaki i porażką. Celem jej stworzenia było zmaksymalizowanie szans na sukces przedsięwzięć charakteryzujących się pewnym stopniem ryzyka i niepewności.

PRINCE2® skoncentrowana jest głównie na biznesie. Proponuje podział projektu na mniejsze etapy, w których definiowane są działania zarządcze i administracyjne przekładające się na całokształt prac. Metodyka składa się z siedmiu zasad (pryncypiów), siedmiu tematów i siedmiu procesów projektowych. Celem pierwszych jest zdefiniowanie kluczowych aspektów skutecznego zarządzania projektami (np. zasadność biznesowa, zdefiniowanie ról i odpowiedzialność, zarządzanie etapami i wykorzystanie tolerancji). Drugie skupiają się na takich aspektach jak ryzyko projektowe, jakość, plany czy postęp. Siedem procesów obejmuje fazy od rozpoczęcia i zarządzania projektem aż do jego zamknięcia.

PRINCE2® – dlaczego warto znać?

Skuteczne zarządzanie projektami jest niezbędne w każdej firmie, która pragnie się rozwijać i budować swoją konkurencyjność. PRINCE2® jest formalną, uporządkowaną, ale elastyczną i uniwersalną metodyką, która nie opiera się wyłącznie na teorii, ale praktycznym doświadczeniu. Dzięki niej można lepiej zrozumieć i zaplanować prace do wykonania, weryfikować działania niezasadne biznesowo czy uzyskać lepszą kontrolę nad procesem projektowym. Metodyka zwiększa wiarygodność planów i przewidywalność prac. Dostarcza również wiarygodnych informacji o postępach, eliminując nieistotne lub problematyczne zagadnienia, które mogłyby utrudniać realizację celu.

Powyższe profity sprawiają, że PRINCE2® poprawia efektywność działań, skracając czas realizacji poszczególnych projektów. Minimalizując ryzyko błędów, pomaga optymalizować firmowy budżet. Dużą wartością omawianej metodyki jest jej uniwersalność. PRINCE2® można stosować, zarządzając projektami w każdej branży, w przedsięwzięciach o każdej wielkości i złożoności. Projekty zarządzanie według PRINCE2® współpracują i podejściami agile, jak również mogą wchodzić w skład programów i portfeli.

Jak poznać i wdrożyć PRINCE2® w swojej firmie?

Najlepszą metodą, by poznać, zrozumieć i nauczyć się praktycznie wykorzystywać tę metodykę, jest udział w szkoleniach. Szkolenia odbywają się na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Każde szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje uczestnika. Szkolenia akredytowane PRINCE2® możesz zrealizować np. w ramach subskrypcji Inprogress Plus, dzięki której otrzymasz możliwość udziału w akredytowanych szkoleniach m.in. z zakresu zarządzania projektami, programami, portfelem.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *