Szkolenie FIDIC

Szkolenie FIDIC

Coraz większą popularnością cieszą się tzw. Warunki Kontraktowe FIDIC, zgodnie z którymi realizowanych jest coraz więcej kontraktów na roboty budowlane. W Polsce wciąż jednak brakuje specjalistów znających zasady konstruowania i realizacji kontraktów zgodnie z zasadami FIDIC, stąd też rosnąca popularność szkoleń FIDIC. W dzisiejszym artykule omawiamy czym są warunki kontraktowe FIDIC oraz czym kierować się przy wyborze szkolenia z FIDIC.

Czym są warunki kontraktowe FIDIC?

Sama nazwa FIDIC to skrótowiec od Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, czyli Międzynarodowej Organizacji Inżynierów Konsultantów. Jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca inżynierów z siedzibą w Genewie. Za główny cel FIDIC stawia sobie popularyzację wysokich standardów działalności na rynku inżynierskim, technologicznym i właśnie kontraktów związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

FIDIC stała się znana właśnie dzięki opublikowaniu systemu standardów jakimi w codziennej działalności powinni kierować się inwestor, wykonawca oraz inżynier kontraktu. Upowszechniły się one pod nazwą Warunki Kontraktowe FIDIC. Publikowane są już od lat 50-tych, a dzisiaj są w dużym stopniu powszechnym standardem stosowanym na świecie, w tym zwłaszcza w przypadku bardzo dużych kontraktów infrastrukturalnych finansowanych przez np. Bank Światowy czy Unię Europejską. Instytucjom tym zależy i na transparentności procesów inwestycyjnych, i na takim ich ułożeniu, aby ich realizacja wiązała się z możliwie niskim ryzykiem, sprawnym przebiegiem i podobnymi zasadami prowadzenia bez względu na miejsce realizacji inwestycji.

W oczywisty sposób Warunki Kontraktowe FIDIC stają się coraz popularniejsze w Polsce, co ma związek zarówno z bardzo dużą liczbą kontraktów budowlanych finansowanych przez Unię Europejską, ale również coraz częstszymi głosami, że również inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych i finansowane przez krajowe instytucje, samorządy czy agendy rządowe skorzystałyby na zastosowaniu ich w codziennym użyciu.

Na czym polega zawieranie kontraktów zgodnie z FIDIC?

Wymogi określone przez FIDIC są stale aktualizowane, tak aby odpowiadały rzeczywistości rynkowej. Aktualnie w użyciu jest kilka typów Wzorców Kontraktowych, które są dopasowane do różnych modeli spotykanych w trakcie realizacji kontraktów. Najważniejsze to:

  • „czerwona książka” – ogólne Warunki Kontaktu na roboty budowlane czy prace inżynieryjno-budowlane, gdy Zamawiający/Inwestor dostarcza projekt, a Wykonawca zajmuje się jego wykonaniem,
  • „żółta książka” – zawiera wzorce kontraktowe w przypadku, gdy Zamawiający dostarcza wytyczne, a następnie Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację inwestycji, są to tzw. Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy – dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robot Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę,
  • „srebrna książka” – opisuje Warunki Kontraktu EPC, czyli przy realizacji robót „pod klucz”, w których Wykonawca odpowiedzialny jest zarówno za przygotowanie projektu, jak też realizację inwestycji,
  • „zielona książka” – tu znajduje się krótka forma Umowy, stosowana w przypadku inwestycji o ograniczonej wielkości i czasie realizacji.

Każdy ze zbiorów jest zestawem zasad regulujących prawa i obowiązki między Zamawiającym a Wykonawcą, a także Inżynierem Kontraktu.

Szkolenia z FIDIC

Ze względu na złożoność procesów inwestycyjnych i znaczące ryzyko towarzyszące tego typu kontraktów Warunki Kontraktowe FIDIC będą stale się upowszechniać. Warto zainwestować o ich wdrożenie już dzisiaj, ponieważ pozwala to ubiegać się o duże kontrakty budowlane realizowane z funduszy unijnych, ale też minimalizuje ryzyko w projekcie, określa w czytelny sposób prawa i obowiązki stron itp.

Zaznajomienie się z zasadami FIDIC możliwe jest dzięki licznym szkoleniom z FIDIC realizowanym w formule otwartej. Oznacza to, że w szkoleniu udział wziąć mogą przedstawiciele różnych firm, co pozwala obniżyć koszt usługi szkoleniowej w porównaniu do szkolenia dedykowanego. Szkolenie otwarte z FIDIC pozwala też nawiązać cenne kontakty branżowe, poznać punkt widzenia innych specjalistów ds. realizacji kontraktów budowlanych i uczyć się poprzez wymianę doświadczeń.

Szkolenie z FIDIC można znaleźć m.in. poprzez tzw. bazy szkoleń. Bazę szkoleń FIDIC znajdziemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia/fidic, gdzie nie tylko znajdziemy terminy najbliższych szkoleń, ale mamy też możliwość zapoznania się z programem szkolenia, sylwetkami prowadzących, cenami i zgłoszenia swojego udziału online, poprzez wypełnienie uniwersalnego formularza rejestracji. Zebranie ofert kursów i szkoleń wielu organizatorów w jednym miejscu ułatwia znalezienie odpowiedniej oferty, zarówno pod względem merytorycznym, jak i cenowym.

One comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *