/

/

Szkolenia z obsługi osób niepełnosprawnych w transporcie zbiorowym

Szkolenia dla pracowników transportu publicznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w piątek 26 lipca podpisały umowę w sprawie szkolenia pracowników transportu zbiorowego z zasad współpracy i obsługi osób niepełnosprawnych. Szkolenia przejdzie nawet 5 tys. pracowników transportu zbiorowego zatrudnionych u ok. 50 przewoźników z całej Polski. Szkolenia finansowane będą ze środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia obejmuje między innymi kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku, w tym również korzystające w codziennym życiu i przemieszczaniu się z z pomocy psów przewodników. Uwaga zostanie poświęcona również zasadom obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też ze schorzeniami psychicznymi.

„Podpisanie umowy jest elementem rządowego Programu „Dostępność+”, który mocno wpisuje się w „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. Podróżowanie, to jedna z cech niezależnego życia, a łatwy dostęp do środków transportu jest bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych. Istotne są kwestie architektoniczne, czy techniczne, ale wiedza pracowników transportu na temat potrzeb ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ma fundamentalne znaczenie.” – mówi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. „Przeszkolenie personelu, który ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami podczas podróży, to element budowania społeczeństwa przyjaznego i otwartego na wszystkich obywateli bez względu na ich potrzeby. Jestem przekonany, że szkolenia przeprowadzane w ramach podpisanej umowy pomogą w budowaniu zachowań, jakich oczekują osoby niepełnosprawne podczas transportu środkami publicznymi.” – dodaje Michałkiewicz.

Podpisanie umowy jest sporym zaskoczeniem dla wielu obserwatorów życia publicznego w Polsce, ponieważ obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości dał się poznać raczej jako trudny partner dla osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy przypomnieć traktowanie osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie, czy też skandaliczne wypowiedzi wielu członków Prawa i Sprawiedliwości kierowane pod adresem osób niepełnosprawnych.

Zbliżające się wybory skłaniają jednak rząd do pochylenia się nad problemami osób niepełnosprawnych, zwłaszcza zważywszy że jest to bardzo duża grupa potencjalnych wyborców. W Sejmie ważą się również losy ustawy zapewniającej wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, które nieoczekiwanie jest dużo większe niż planował rząd dzięki poprawkom zgłoszonym przez opozycję, a które wbrew swoim intencjom poparli również posłowie PIS. Los ustawy i wysokość wsparcia nie są jednak jeszcze przesądzone – ponoć planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu, w trakcie którego PIS planuje odebrać niepełnosprawnym uchwalone dzięki opozycji wsparcie.

Nie mniej zapewnienie dofinansowania do szkoleń organizowanych przez PFRON należy ocenić bardzo pozytywnie. Szkolenia są zresztą finansowane w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowana seria szkoleń obejmie zarówno pracowników obsługujących bezpośrednio pasażerów, jak i personel mający zdalny kontakt z pasażerami, w tym: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personel pokładowy, kontrolerów biletów oraz kadrę kierowniczą i pracowników komórek rozwoju zasobów ludzkich przewoźników transportu zbiorowego.

Projekt pod tytułem „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany dzięki środkom dostępnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 9 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *