/

/

Szkolenia Lotos: szkolenia w GK Lotos!

Szkolenia Lotos

Firmy inwestują w umiejętności pracowników rozumiejąc, że kapitał ludzki to jeden z najcenniejszych składników przedsiębiorstwa. Prześledziliśmy na jakie szkolenia mogą liczyć pracownicy Lotos. Grupa Lotos zgodnie ze swoimi wiadomościami prasowymi inwestuje w szkolenia znaczne środki.

Szkolenia w Lotos – przegląd

Szkolenia w Grupie Lotos to między innymi:

 • Ćwiczenia i szkolenia z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego, ratowniczego oraz urządzeń pożarniczych, które prowadzi Lotos Straż.
 • Akademia Lotos, a więc wewnętrzny program szkoleń między innymi z komunikacji, kreatywności, planowania pracy, motywowania, przywództwa czy wystąpień publicznych.
 • Szkolenia adaptacyjne dla nowych pracowników koncernu Lotos w ramach programu „Wsparcie na Starcie”, których celem jest zapoznanie nowych członków zespołu pracowniczego ze sprawami pracowniczymi, obowiązującymi w firmie zasadami i regulaminami, stosowanymi systemami, a także z podstawami technologii przerobu ropy naftowej i pracy całej rafinerii.
 • Grupa Lotos zapewnia również dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych pracownikom koncernu.
 • Lotos organizuje oczywiście jak każdy pracodawca w Polsce wstępne i okresowe szkolenia BHP, ale jako koncern z branży rafineryjnej dostarcza swoim pracownikom również liczne szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz szkolenia, podczas których pracownicy przećwiczyć mogą działania niezbędne do zapobiegania wypadkom i incydentom.
 • Szkolenia w Lotos dostępne są nie tylko w postaci tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, ale również poprzez e-learning, czyli e-szkolenia dostępne na platformie e-learning.lotos.pl, która pozwala przeprowadzać szkolenia online i egzaminy zarówno wśród pracowników Grupy Kapitałowej Lotos, jak i wśród kontrahentów koncernu.
 • Firma uchwaliła również standardy operacyjne i oficjalną politykę szkoleniową, a więc dokument regulujący wewnętrzne zasady w zakresie wstępnych szkoleń dla personelu stacji paliwowych prowadzonych przez Partnerów. W ramach tych szkoleń Lotos omawiane są zagadnienia takie jak zasady działania w systemie partnerskim LOTOS, standardy operacyjne stacji paliw LOTOS, standardy obsługi klienta na stacjach paliw działających pod marką LOTOS, informacje o polityce handlowej oraz zasadach merchandisingu i udziału w promocjach organizowanych przez LOTOS. Polityka szkoleniowa Lotos określa również zasady prowadzenia szkoleń bieżących, w tym dotyczące szkolenia wstępnego z zakresu obsługi klienta, aktywnej sprzedaży oraz szkoleń dodatkowych.
 • Lotos angażuje się również regularnie w inicjatywy społeczne w ramach, których prowadzone są szkolenia z bezpiecznej jazdy, znajomości przepisów kodeksu drogowego, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych itp.
 • Pracownicy Lotos uczestniczą również w rozmaitych szkoleniach branżowych i tematycznych, a dostęp do nich określony jest w całym szeregu dokumentów.

Akademia Lotos

Akademia Lotos to chyba sztandarowy projekt Grupy Kapitałowej Lotos ukierunkowany na szkolenia. Jakie cele i zasady przyświecają Akademii Lotos? Jakie szkolenia dostępne są w ramach Akademii Lotos? Przyjrzyjmy się informacjom pochodzącym ze spółki i przekazywanym opinii publicznej i mediom między innymi poprzez stronę internetową firmy.

Firma dzieli się na swego rodzaju manifestem przyświecającym organizacji szkoleń w Lotos. W zasadach Akademii LOTOS znajdziemy między innymi:

 • zasadę dostępności – firma podkreśla, że szkolenia organizowane w ramach Akademii Lotos przeznaczone są dla wszystkich grup pracowniczych,
 • zasadę spójności – celem prowadzonych szkoleń jest wspieranie firmy w realizacji jej misji, strategii, a także długofalowych planów rozwoju firmy oraz zasobów ludzkich,
 • zasadę odpowiedzialności – podkreślającą, że efekty prowadzonych szkoleń zależne są od zaangażowania i starań wszystkich osób uczestniczących w przygotowanie szkoleń, a więc zarówno ich autorów, jak i uczestników,
 • zasadę ciągłości – wychodzącą z przekonania, że rozwój to nie jednorazowe działania, ale ciągły proces, powiązany z funkcjonującym w firmie systemem pracowniczych ocen okresowych, planami sukcesji oraz programami rozwojowymi,
 • zasadę elastyczności – której nadrzędnym zadaniem jest monitorowanie otoczenia oraz niezbędnych zmian w zakresie kwalifikacji pracowników, a następnie przygotowywanie szkoleń w oparciu o te ustalenia.

Jakie szkolenia wchodzą w zakres Akademii Lotos?

 • Szkolenia z umiejętności osobistych i menedżerskich, takich jak komunikacja interpersonalna, przywództwo, zarządzanie zespołami i delegowanie zadań, motywowanie pracowników, a także planowanie pracy, kreatywność czy wystąpienia publiczne. Jeśli poszukujesz szkoleń o podobnej tematyce możesz odwiedzić stronę Szkolenia stacjonarne i szkolenia online w Eventis.pl.
 • Szyte na miarę szkolenia obejmujące specyficzne dla spółki obszary, a więc zarówno szkolenia adaptacyjne omawiające sposób działania przemysłu rafineryjnego, jak i specjalne programy szkoleniowe takie jak Kadra 10+, Lider Przyszłości czy też szkolenia i programy pozwalające uzyskać certyfikaty z zakresu produkcji.
 • Szkolenia wewnętrzne, w których departamenty i zespoły dzielą się wiedzą i doświadczeniami z różnych obszarów funkcjonowania GK Lotos.

Szkolenia Lotos mogą być doskonałym przykładem jak szeroka i bogata może być oferta szkoleniowa przedsiębiorstwa kierowana do pracowników, kontrahentów, a nawet klientów. Wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie tego typu szkoleń pozwalają zachować konkurencyjność w szybko zmieniającym się świecie.

Szkolenia Lotos
Szkolenia Lotos
Jedna odpowiedź do „Szkolenia Lotos: szkolenia w GK Lotos!”
 1. Awatar Grześ
  Grześ

  Szkolenia są, ale głównie takie niezbędne. Dostępność do szkoleń branżowych wcale nie jest na takim wysokim poziomie, a piszę to jako były pracownik!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *