/

/

,

Rozporządzenia REACH i CLP: szkolenia i kursy Reach i CLP

Szkolenia REACH, szkolenia CLP

Substancje chemiczne są powszechnie wykorzystywane we współczesnej gospodarce. Z uwagi na ich charakter, wpływ na środowisko naturalne oraz ludzi niezbędne jest postępowanie z nimi w uważny i ostrożny sposób. Zasady postępowania z chemikaliami w przedsiębiorstwach, w tych ich produkcji, wprowadzania do obrotu, transportu, magazynowania i wycofania z rynku zostały opisane w rozporządzeniach REACH oraz CLP. Sprawdzamy, co dokładniej zawierają te akty prawne oraz jakie szkolenia Reach i kursy CLP pozwolą firmie przygotować się do poprawnego stosowania przepisów w codziennej praktyce.

REACH oraz CLP to dwa europejskie akty prawne, które regulują zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwach. Chociaż dotyczą tego samego tematu, obejmują inny zakres powiązanych z nim zagadnień.

Szkolenia REACH, szkolenia CLP
Szkolenia REACH, szkolenia CLP

Zasady stosowania chemikaliów – rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH zaczęło obowiązywać w 2007 roku na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Przepisy te znalazły zastosowanie również w krajach EOG, czyli Norwegii, Islandii i w Lichtensteinie. Rozporządzenie to reguluje wszelkie kwestie związane ze stosowaniem chemikaliów, w zagadnienia takie jak:

  • zasady stosowania chemikaliów,
  • obowiązki i reguły dotyczące ich rejestracji,
  • warunki i ścieżki udzielania zezwoleń na obrót chemikaliami,
  • reguły ograniczania obrotu chemikaliami.

Zasadniczym celem przyświecającym ustawodawcom w trakcie wprowadzania rozporządzenia REACH jest troska o zapewnienie skutecznych metod ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego, a także standaryzacja procedur związanych z obchodzeniem się chemikaliami. Wspomnienia wymaga fakt, że rozporządzenie nie dotyka swoim zakresem substancji radioaktywnych, pod nadzorem celnym, jak również półproduktów niewyodrębnionych. Nie znajdują się w nim także zapisy dotyczące przewozu substancji – tych trzeba szukać w innych dokumentach legislacyjnych, głównie w rozporządzeniu ADR.

Więcej o zakresie działania Reach można dowiedzieć się w trakcie profesjonalnych warsztatów, kursów i szkoleń Reach.

Klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów – rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLP obowiązuje od 2009 roku i dotyczy klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych w sposób zgodny z jednolitym globalnym systemem.

Wprowadzenie rozporządzenia CLP pozwoliło ujednolicić oznaczenia dotyczące wszelkich substancji chemicznych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo ich magazynowania i transportu.

Zgodnie z rozporządzeniem, opakowania zawierające substancje chemiczne muszą zostać oznakowane we właściwy sposób – zgodnie z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Są to nowe, opatrzone czerwoną ramką piktogramy, które w przejrzysty, niebudzący wątpliwości sposób komunikują, co znajduje się w opakowaniu.

Do zasad wynikających z rozporządzeń REACH oraz CLP muszą się dostosować wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, dystrybuują lub wykorzystują chemikalia do zastosowań przemysłowych. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować poważnymi sankcjami – nie tylko finansowymi, ale również karnymi.

Szkolenia Reach, szkolenia CLP

Ze względu na złożoność, ale przede wszystkim doniosłość przepisów wynikających z rozporządzeń Reach i CLP należy zadbać o ich efektywne i pełne wdrożenie w podmiotach zajmujących się czy to produkcją, czy obrotem i dystrybucją chemikaliów. Pomóc w tym mogą szkolenia Reach i CLP organizowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Listę szkoleń z rozporządzenia Reach oraz rozporządzenia CLP można znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/reach-clp. Zgromadzone na stronie szkolenia Reach, kursy CLP mogą być doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu rozporządzeń Reach oraz CLP i praktycznych umiejętności stosowania obowiązujących przepisów w codziennej praktyce. Zebranie w jednym miejscu kursów CLP i szkoleń Reach powoduje też że zapoznanie się z programem szkolenia, cenami szkolenia oraz sylwetkami prelegentów i trenerów prowadzących szkolenie lub kurs jest wyjątkowo proste i łatwe.

Strona zapoznać się z programem szkoleń CLP, sylwetkami osób prowadzących zajęcia merytoryczne oraz zasadami uczestnictwa i rejestracji na szkolenia i kursy CLP. W ofercie znajdziemy szkolenia CLP online oraz stacjonarne. Stacjonarne szkolenia CLP realizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Katowice, Wrocław, Płock, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Toruń, Kraków, Lublin, Szczecin, Rzeszów oraz Bydgoszcz. Szkolenia stacjonarne cechują się nieznacznie wyższą ceną od ich zdalnych odpowiedników, dlatego szkolenia CLP online zdobywają coraz większą popularność.

Przeczytaj też: Szkolenia Lotos – jak wyglądają szkolenia w GK Lotos.

Jedna odpowiedź do „Rozporządzenia REACH i CLP: szkolenia i kursy Reach i CLP”
  1. […] Szkolenia CLP i REACH należą do najpopularniejszych, ale dostępne są również inne tematy – zarówno te węższe i bardziej specyficzne, jak i rozleglejsze. Na szkoleniach z chemikaliów można się zapoznać np. z zasadami tworzenia magazynów substancji niebezpiecznych, gospodarowania odpadami czy też pakowania substancji chemicznych. To programy przeznaczone dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, producentów kosmetyków i każdej innej gałęzi przemysłu, która zajmuje się obrotem chemikaliami i chce poznać obowiązujące w tym zakresie prawo. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *