/

/

Prince2 – metoda zarządzania projektami

Metody zarządzania projektami

PRINCE2, czyli Projects In Controlled Environments (Projekty w sterowanym środowisku) to jedna z najpopularniejszych w świecie biznesu i administracji publicznej metod zarządzania projektami.

Metoda Prince2 powstała w latach 80-tych w Wielkiej Brytanii w angielskich agendach rządowych i funkcjonowała pod nazwą Prince. Po zmianach dokonanych w 1996 r. mówimy już o Prince2, czyli unowocześnionej wersji metody, która zyskała uniwersalność pozwalającą ją zastosować w wielu różnych branżach czy kategoriach. Uaktualniona i najnowsza wersja Prince2 powstała w roku 2017 i obok PBOK czy Scrum jest najpopularniejszym międzynarodowym standardem w zarządzaniu projektami.

Metody zarządzania projektami
Szkolenia Prince2

Potocznie często mówi się że jest to specyficzna instrukcja zarządzania projektami, która opisuje fazy projektu, definiuje zespół projektowy i role oraz zakres decyzyjności poszczególnych jego członków.

Zasady PRINCE2

Prince2 opiera się na pewnych zasadach, bez których trudno mówić, że mamy do czynienia ze zdefiniowanym projektem zarządzanym zgodnie z tą metodyką. Te zasady to:

  • Określony i skończony czas trwania – projekt musi posiadać swój początek i koniec,
  • Niezbędne jest zdefiniowane co będzie wynikiem projektu – a więc wskazanie co chcemy osiągnąć, jakie mierzalne efekty/produkty biznesowe powstaną w wyniku realizacji projektu,
  • Projekt musi mieć określony system działań, których podjęcie jest niezbędne do budowy produktów biznesowych – musimy wiedzieć w jaki sposób osiągnąć cele projektu,
  • Projekt powinien posiadać zdefiniowaną pulę zasobów – bez nich realizacja projektu nie będzie możliwa.
  • Projekt wymaga wyznaczenia zespołu projektowego – podziału członków zespołu na role (np. sponsor, kierownik projektu, użytkownik) i przypisane im odpowiedzialności za poszczególne zadania w projekcie.

Czym jest Prince2 Foundation?

PRINCE2 Foundation to certyfikat potwierdzający znajomość tej metodyki zarządzania projektami. Uzyskanie certyfikatu może być świetnym pomysłem na rozwój zawodowy dla osób specjalizujących się w realizacji i zarządzaniu projektami, głównie Kierowników Projektów (Project Managera), ale również osób pełniących w projekcie inne role, np. analityka biznesowego, analityka systemowego czy specjalisty ds. zarządzania projektami. Wiele dużych organizacji, zarówno prywatnych przedsiębiorstw, jak i podmiotów z sektora użyteczności publicznej (np.: energetyczne, wodno-kanalizacyjne, komunalne) stosują tę metodykę zarządzania projektami. Szeroko jest ona rozpowszechniona w przedsiębiorstwach pochodzących z Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Commonwealth’u.

Szkolenia Prince2

Na polskim rynku funkcjonuje szereg firm szkoleniowych oferujących kursy, warsztaty i szkolenia z metodyki Prince2. Wiele tego typu ofert znajdą Państwo w portalu szkoleniowym https://eventis.pl/szkolenia/prince2. Warto zwrócić uwagę, że oficjalnych materiałów z logo metodyki Prince2 mogą używać tylko firmy szkoleniowe posiadające certyfikat APM Group – co oczywiście nie oznacza, że organizatorzy nie posiadający tego certyfikatu oferują odmienny poziom szkolenia, warto jednak porównać poszczególne oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *