Kategorie
Artykuły

Prawo autorskie dla przedsiębiorców i administracji publicznej

Bezprawne wykorzystanie cudzego utworu może grozić poważnymi konsekwencjami i poważnie nadszarpnąć wizerunek organizacji, dowiedz się czym jest prawo autorskie.

Czy prawo autorskie jest istotne w działalności przedsiębiorstwa? Jak najbardziej! Bezprawne wykorzystanie cudzego utworu może grozić poważnymi konsekwencjami i poważnie nadszarpnąć wizerunek organizacji, dlatego nie warto ryzykować. Warto też wiedzieć, jakie prawa autorskie obowiązują w zakresie własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej.

Czego dotyczy prawo autorskie?

Prawo autorskie dotyczy ochrony prawnej własności intelektualnej. Jego najważniejszym aspektem są prawa autorów utworów dotyczące ich wykorzystania, eksploatacji, modyfikacji, czy też czerpania z nich korzyści majątkowych. Prawo autorskie głosi, że utwór podlega automatycznej ochronie od momentu jego ustalenia, nawet jeśli jest nieukończony. Utworem nazywa zaś każdy przejaw działalności twórczej człowieka, który ma indywidualny charakter i jest ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przykład? Za utwory uznaje się oczywiście dzieła literackie (książki, artykuły, wiersze), muzyczne, plastyczne, filmowe, fotograficzne. Są to też wytwory lutnicze, architektoniczne, sceniczne czy wzornictwa przemysłowego. Warto pamiętać, że długość czy subiektywna wartość utworu nie mają znaczenia. Dlatego też ochronie prawnej z tytułu prawa autorskiego podlegają nawet SMS-y czy e-maile. W Ustawie o prawie autorskim określone są zasady tzw. dozwolonego użytku prywatnego i publicznego utworów.

Prawo autorskie dla przedsiębiorców i administracji publicznej – co trzeba wiedzieć?

Rozmaite wytwory przedsiębiorstwa mogą podlegać ochronie z tytułu prawa autorskiego, jeśli spełniają warunki, które pozwalają zaliczyć je do utworów (mogą to być np. niektóre bazy danych!). Należy pamiętać, że z tej grupy wyłączone są m.in. niezrealizowane pomysły oraz:

  • odkrycia,
  • idee,
  • procedury – np. technologiczne, biurowe czy też z zakresu administracji państwowej,
  • metody i zasady działania, w tym wynalazki oraz know-how,
  • koncepcje matematyczne.

Z kolei w przypadku utworów tworzonych przez pracowników należy zadbać (za pomocą odpowiedniej umowy) o przeniesienie majątkowych praw autorskich na organizację, jeśli mają one być wykorzystywane w jej imieniu. To jednak zaledwie podstawy prawa autorskiego! Dlatego warto zadbać o kompleksową wiedzę w tym zakresie i zgodność działania firmy z prawem (tzw. compliance). Godnym polecenia sposobem na jej zdobycie są szkolenia, które poruszają temat w sposób kompleksowy i przystępny.

Autor: Sebastian Nowak

Cześć, jestem redaktorem serwisu Szkolenia News! Z wykształcenia jestem nauczycielem i psychologiem, od lat związany jestem z branżą szkoleniową w internetowym jej wydaniu. Interesuję się zagadnieniami podnoszenia umiejętności osobistych i menedżerskich oraz tematyką lifelong learning, czyli koncepcji zakładającej, że uczyć powinniśmy się przez całe życie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zmiany postępują tak szybko.

W odpowiedzi na “Prawo autorskie dla przedsiębiorców i administracji publicznej”

U nas grafik ściągnął zdjęcie z netu, przerobił i puścił w newletterze. A później przyszło się zapłacić za nie 10 koła 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *