/

/

Podstawy prawne i środki windykacji

Windykacja twarda

Kiedy wierzyciel napotyka problemy z odzyskaniem należnych mu pieniędzy, a próba polubownego rozwiązania kwestii długu się nie powiodła, może skorzystać z narzędzi, jakich dostarcza mu prawo. W jaki sposób może przebiegać windykacja twarda? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Windykacja twarda

Windykacja twarda – na czym polega?

Wszelkie działania związane z windykacją twardą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a same procedury – Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa wierzycielowi przysługują rozmaite instrumenty na drodze do odzyskania należnych mu pieniędzy.

Windykacja twarda to nic innego jak sięgnięcie po środki przymusu podczas odzyskiwania długów. Zaliczają się do nich przede wszystkim wszczęcie postępowania sądowego, a następnie – zlecenie egzekucji komorniczej.

Szczegółowe informacje o windykacji twardej warto poznać w trakcie specjalistycznych szkoleń z windykacji. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów zapoznania kadry pracowników nie posiadających wykształcenia prawniczego z tematyką windykacji.

Jak przebiega windykacja twarda?

Kiedy wierzyciel nie jest w stanie rozwiązać problemu zadłużenia na drodze polubownej, może zgłosić się o rozstrzygnięcie problemu do sądu. Przebieg windykacji twardej może wyglądać następująco:

  1. Złożenie pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty – we wniosku wierzyciel musi przedstawić dokumentację potwierdzającą istnienie długu oraz wszelkie inne dowody działające na jego korzyść. W konsekwencji odbywa się rozprawa lub seria rozpraw, co zazwyczaj kończy się wydaniem wnioskowanego nakazu zapłaty.
  2. Powód, po uzyskaniu sądowego nakładu zapłaty, składa wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. W efekcie otrzymuje tytuł wykonawczy, który daje mu legitymację prawną do dalszych działań.
  3. Wierzyciel zgłasza się z tytułem wykonawczym do komornika sądowego, wnioskując o wszczęcie przez niego egzekucji.

Warto pamiętać, że to wierzyciel wskazuje we wniosku do komornika m.in. sposoby, w jakie ma być prowadzona egzekucja. Dlatego w razie wątpliwości warto skonsultować podejmowane działania z prawnikiem.

Odzyskanie należnych pieniędzy na drodze prawnej często jest długotrwałym procesem. Z tego względu wielu przedsiębiorców – aby jak najszybciej przywrócić sobie zachwianą płynność finansową – rozważa również opcję sprzedaży długu podmiotowi trzeciemu za określony procent jego wartości. Inną alternatywą jest zaangażowanie do pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, która na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa działa w imieniu klienta celem odzyskania należnych mu pieniędzy. Warto rozpocząć prowadzenie polityki windykowania należności od kompleksowej strategii. W trakcie szkoleń i kursów windykacyjnych mogą Państwo poznać cały szereg tego typu strategii czy polityk, które usprawniają procesy płatności w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *