Kim jest brygadzista i jaka jest jego rola?

Produkcja

Dowiedz się kim jest brygadzista, jaką rolę spełnia w organizacji, na czym polega jego praca oraz jakie są perspektywy zarobkowe na stanowisku brygadzisty. Dowiedz się jakie szkolenia mogą pomóc w skutecznym wykonywaniu pracy brygadzisty.

Brygadzista jest specjalistą w dziedzinie zarządzania, którego zadaniem jest nadzorowanie codziennych działań powierzonego mu zespołu. Jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zadania są wykonywane na czas, że procedury bezpieczeństwa są przestrzegane, a wszyscy pracownicy pracują wydajnie i skutecznie. Brygadziści są łącznikiem pomiędzy kierownictwem a pracownikami i muszą być w stanie zarządzać relacjami z obydwoma stronami. Muszą być w stanie kierować pracownikami, a jednocześnie bronić ich i przekazywać ich potrzeby kierownictwu. Muszą posiadać silne umiejętności przywódcze, jak również dobre umiejętności komunikacji interpersonalnej, aby odnieść sukces w tej roli. Od brygadzistów często wymaga się szybkiego podejmowania decyzji w celu zapewnienia terminowego zakończenia prac oraz w celu zapewnienia bezpieczeństw. Ostatecznie są oni odpowiedzialni za sukces lub porażkę zespołu lub projektu, który nadzorują.

Kim jest jest brygadzista?

Brygadzista to osoba kierująca zespołem roboczym. Brygadziści zazwyczaj pracują na budowach lub w zakładach produkcyjnych, gdzie nadzorują zespół pracowników, którzy mogą specjalizować się w określonych zadaniach. Na przykład brygadzista budowlany może być odpowiedzialny za nadzorowanie ekipy budowlanej i upewnienie się, że projekt został ukończony na czas i w ramach budżetu.

Brygadzista jest odpowiedzialny za to, aby zespół wykonał swoją pracę w odpowiednim czasie, a jego rolą jest między innymi przydzielanie zadań członkom zespołu, jak też zatrudnianie i wdrażanie w pracę nowych pracowników, jeśli projekt wymaga dodatkowych rąk do pracy. Brygadziści są również odpowiedzialni za upewnienie się, że załoga przestrzega przepisów bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w zakładzie pracy czy na planu budowy.

Brygadzista może zostać awansowany do roli spośród pracowników firmy, jak też przygotowany do pełnienia tej roli poprzez zapewnienie mu odpowiednich szkoleń czy kursów dla brygadzistów.

Obowiązki brygadzisty

Obowiązki brygadzisty różnią się w zależności od branży i firmy, która go zatrudnia. Są jednak pewne obowiązki, które są wspólne dla wszystkich brygadzistów. Należą do nich:

 • Zarządzanie codziennymi operacjami zespołu lub projektu, który nadzorują.
 • Nadzorowanie i kierowanie pracą innych pracowników.
 • Komunikowanie się i współpraca z kierownictwem w celu rozwiązywania problemów, opracowywania planów i rozwiązań.
 • Nadzorowanie budżetu i upewnianie się, że koszty są monitorowane i kontrolowane.
 • Zapewnienie, że procedury bezpieczeństwa są przestrzegane, a pracownicy są bezpieczni podczas pracy.
 • Podejmowanie decyzji w kwestiach pojawiających się w trakcie bieżącej pracy.
 • Reprezentowanie zespołu lub projektu na spotkaniach i w komunikacji z interesariuszami.

Jakie umiejętności powinien posiadać dobry brygadzista?

Poniższe umiejętności i zdolności uważane są za niezbędne dla brygadzisty.

 • Zdolności przewodzenia. Brygadziści muszą być w stanie skutecznie prowadzić swój zespół do ukończenia projektu lub zadania. Muszą być w stanie wzbudzić zaufanie u członków zespołu, być w stanie ustalić i egzekwować harmonogramy oraz zachęcać członków zespołu do wykonywania pracy zgodnie z określonymi standardami jakości oraz w bezpieczny sposób.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne. Umiejętność sprawnego komunikowania się zarówno w codziennych relacjach, jak i na drodze pisemnej są niezbędne dla brygadzisty. Musi on być w stanie skutecznie komunikować się ze swoimi współpracownikami, pracownikami i kierownictwem, aby zapewnić, że wszyscy dobrze rozumieją sytuację i wyzwania stojące przed zespołem.
 • Umiejętności zarządzania projektami. Projekty są podstawą pracy w wielu branżach. Aby zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany na czas, zgodnie z określonym budżetem oraz jakością brygadzista musi być w stanie skutecznie zarządzać projektem i przekazywać informacje o postępach oraz ryzykach wszystkim zainteresowanym.

Warunki pracy brygadzisty

Brygadziści często pracują długie godziny na budowie lub w zakładzie produkcyjnym bądź montażowym ze swoim zespołem. Ich godziny pracy są często uzależnione od projektu, nad którym pracują i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb. Warunki pracy zależą również od rodzaju branży, w której pracują.

 • Wielu brygadzistów pracuje w budownictwie, gdzie mogą być narażeni na trudne warunki pogodowe oraz konieczność pracy w środowisku wymagającym zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Rola brygadzisty rozpowszechniona jest również we wszelkiego typu zakładach produkcyjnych i montażowych, gdzie zarządzają zespołami produkcyjnymi, utrzymania ruchu, montażu, serwisu itp.
 • Brygadziści są również powszechnie zatrudniani w przedsiębiorstwach z zakresu użyteczności publicznej (energetyka, telekomunikacja, wod-kan…) oraz utrzymania infrastruktury, w których dominuje praca w terenie.
 • Transport i logistyka to kolejne branże polegające na pracy brygadzistów organizujących pracę poszczególnych zespołów odpowiedzialnych za przeładunek towarów czy utrzymanie parku maszynowego.
 • Wydobycie surowców naturalnych, od ropy i gazu, poprzez kopalnie wszelkiego typu minerałów i bogactw naturalnych to kolejny przykład środowiska pracy, w którym spotkamy brygadzistów.

Szkolenia dla brygadzisty

Wymagania dotyczące wykształcenia dla brygadzisty różnią się w zależności od branży, nie sposób jest je uśrednić. Jednak wiele branż, takich jak budownictwo, gaz i ropa naftowa oraz telekomunikacja, wymaga co najmniej dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz przynajmniej dwuletniej praktyki w zawodzie. Coraz więcej pracodawców decyduje się na uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych bądź planowanych do zatrudnienia na stanowisku brygadzista. Rynek oferuje coraz liczniejsze szkolenia dla brygadzistów, menedżerów liniowych produkcji oraz kierowników produkcji, których zadaniem jest przygotować do efektywnej pracy w zawodzie. Trwają one od 2 dni do nawet kilku tygodni i kompleksowo omawiają kwestie istotne w pracy na tym stanowisku.

Zarobki brygadzisty

Średnia wynagrodzenie brygadzisty zatrudnionego w produkcji wynosi około 6 000 złotych brutto. Zróżnicowanie pensji brygadzistów jest jednak duże i z powodzeniem znajdziemy branże, które oferują dużo wyższe zarobki, jak i takie, w których osiągnięcie mediany nie jest możliwe. Za branżę oferującą wyjątkowo wysokie zarobi dla brygadzistów uchodzi wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Brygadziści zatrudnieni na platformach wiertniczych mogą liczyć na zarobki przekraczające nawet 25 000 złotych. Atrakcyjne zarobki oferują również branże takie jak energetyka czy telekomunikacja. Szybko rosnące pensje spotkać możemy również w budownictwie, zwłaszcza w budownictwie specjalistycznym.

Brygadzista z czasem może awansować na przykład na kierownika produkcji, gdzie wynagrodzenia są znacznie wyższe. Mediana wynagrodzenia na stanowisku kierownik produkcji przekracza 9 000 złotych brutto miesięcznie.

Brygadzista: pytania i odpowiedzi

Czy brygadzista to stanowisko kierownicze?

Tak, brygadzista jest stanowiskiem kierowniczym w wielu branżach i sektorach. Brygadzista to osoba odpowiedzialna za nadzór i zarządzanie grupą pracowników, często na niższym poziomie hierarchii w stosunku do innych menedżerów.

W zależności od kontekstu i branży, rola brygadzisty może się różnić. Na przykład, w przemyśle produkcyjnym brygadzista może być odpowiedzialny za nadzór nad pracą zespołu na linii produkcyjnej, zapewnienie przestrzegania standardów jakości i terminów, a także rozwiązywanie problemów i koordynację działań. W budownictwie, brygadzista może nadzorować zespół budowlany i koordynować prace na placu budowy.

W skrócie, brygadzista to stanowisko kierownicze, które ma za zadanie nadzorowanie i zarządzanie grupą pracowników w określonym obszarze lub branży.

Kto to brygadzista i jakie są obowiązki brygadzisty?

Brygadzista to osoba na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie grupą pracowników w określonym obszarze lub branży. Jego główne obowiązki to koordynacja działań zespołu, zapewnienie przestrzegania standardów jakości i terminów, rozwiązywanie problemów oraz utrzymanie efektywnej komunikacji między pracownikami a wyższym szczeblem zarządzania. Zakres obowiązków brygadzisty będzie różnił się w zależności od tego czy jest to brygadzista produkcji, czy brygadzista na budowie itp.

Podsumowanie

Brygadzista może liczyć na zatrudnienie w wielu branżach oraz atrakcyjne zarobi. Co istotne brygadziści mają możliwość awansu zawodowego oraz rozwoju. Jest to praca, w której mają oni możliwość wpływania na swoich współpracowników, częściowego kontrolowania swoich godzin pracy, a nawet pracy z domu w wybranych branżach. Jest to też jednak praca odpowiedzialna, często wymagająca pracy w trudnych warunkach oraz wiążąca się z pewnym poziomem stresu i presji w pracy.

Czytaj też: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

Jedna odpowiedź do „Kim jest brygadzista i jaka jest jego rola?”
 1. Awatar Tolek
  Tolek

  Ile zarabia się jako brygadzista średnio?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *