/

/

Jakie kryteria musi spełnić firma, aby ubiegać się o fundusze europejskie?

Rozpoczynając własny biznes, trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z wysokimi kosztami. Prawie nikt nie odkłada pieniędzy i wkładu własnego na rozwój własnego biznesu. Zwłaszcza, że zyski zaczynają płynąć dopiero po czasie. Aby umożliwić przedsiębiorstwom rozwój, wiele jednostek udziela dotacji i dotacji na rozwój przedsiębiorstw. Gdzie udać się po fundusze europejskie dla firm i jakie kryteria muszę spełnić starając się o dotacje unijne dla firm?

Czym są fundusze europejskie i do kogo są skierowane?

Fundusze europejskie dla firm to forma wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom w całej UE. Europejskie fundusze i dotacje na rozpoczęcie różnych biznesów od ponad dekady cieszą się popularnością nie tylko w Polsce, ale niemal w każdym kraju członkowskim. W ramach pomocy przedsiębiorcy mogą otrzymać preferencyjne pożyczki lub dotacje, czyli bezpłatne dotacje, które mogą być przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej. Po pierwsze, osoby powyżej trzydziestego roku życia, które nie mają pracy. Transfery na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej kierowane są głównie do bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz osób powyżej czterdziestego piątego roku życia. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy pośredniczą w udzielaniu dotacji, dzięki czemu każdy obywatel może w łatwy sposób uzyskać informacje i wsparcie w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Dotacje unijne dla firm na rozpoczęcie działalności

Jeżeli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy, która nie jest zatrudniona lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej, opiekun osoby niepełnosprawnej lub jesteś absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, jeżeli nie przebywałeś w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszonego do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeżeli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym i chcesz otrzymać fundusze europejskie dla firm na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz również: nie odmówić bez ważnego powodu odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej, szkoleń, staży, pracy społecznie użytecznej, kształcenie zawodowe dorosłych, podejmowanie projektów interwencyjnych lub robót publicznych.

Dotacje unijne dla firm – dofinansowanie do kredytów i pożyczek

Jeszcze kilka lat temu sytuacja nie była różowa dla nowych firm, które udawały się do banków w celu znalezienia finansowania. Instytucje finansowe wymagają od przedsiębiorców przedstawienia dowodów i poręczeń lub poręczeń majątkowych, co często nie jest możliwe w przypadku początkujących podmiotów. Obecnie wśród oferowanych na rynku pożyczek można wyróżnić dwa rodzaje pożyczek: zabezpieczone i niezabezpieczone. Dla tych pierwszych zaletą jest niewątpliwie większa kwota środków i niższy koszt. Kredytobiorca musi jednak posiadać nieruchomość, co może stanowić problem dla nowych firm. W przypadku pożyczki niezabezpieczonej podstawowym limitem jest kwota pożyczki, która jest znacznie niższa niż w przypadku pożyczki zabezpieczonej. Również krótsze okresy spłaty mogą sprawić, że małe firmy będą miały problemy ze spłatą dużych rat kredytu.

Więcej informacji znajdziesz na: https://edoradca.pl/na-co-mozesz-pozyskac-srodki-rozbudowa-wyposazenia-firmy/

Czytaj też: Zmiany w rozliczaniu VAT od handlu unijnego.

Dlaczego warto ubiegać się o fundusze europejskie?

Istnieje wiele powodów, dla których warto ubiegać się o fundusze europejskie prowadząc firmę lub organizację społeczną.

  1. Fundusze europejskie stanowią znaczące źródło finansowania dla przedsiębiorców. Mogą pomóc w sfinansowaniu różnych projektów, inwestycji czy badań i rozwoju. Dzięki temu można zdobyć dodatkowe środki finansowe, które pomogą w rozwinięciu firmy, wprowadzeniu innowacji czy zwiększeniu konkurencyjności na rynku.
  2. Fundusze europejskie oferują wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw. Mogą pomóc w modernizacji produkcji, rozszerzeniu działalności na nowe rynki, wprowadzeniu nowych technologii czy zwiększeniu efektywności operacyjnej. Dzięki tym środkom przedsiębiorstwa mogą szybciej rozwijać się i konkurować na rynku.
  3. Fundusze europejskie umożliwiają firmom ekspansję na rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na działania eksportowe, udział w międzynarodowych targach i wystawach, promocję swoich produktów czy nawiązywanie partnerstw zagranicznych. Dzięki temu można poszerzyć bazę klientów i osiągnąć większy zasięg globalny.
  4. Fundusze europejskie skupiają się również na wspieraniu innowacyjności i badań naukowych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, wprowadzanie nowych technologii czy stworzenie produktów o wysokim stopniu innowacyjności. To umożliwia firmom tworzenie bardziej zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań.
  5. W ramach programów finansowanych przez fundusze europejskie, przedsiębiorcy mają szansę nawiązać kontakty z innymi podmiotami biznesowymi, instytucjami badawczymi, uczelniami czy organizacjami sektora publicznego. To otwiera możliwość współpracy, wymiany know-how i tworzenia partnerstw, co może przynieść długoterminowe korzyści dla firmy.

Warto jednak pamiętać, że proces ubiegania się o fundusze europejskie może być czasochłonny i wymagać spełnienia określonych kryteriów. Konieczne jest staranne przygotowanie wniosku oraz spełnienie określonych warunków i wymagań programowych. Niemniej jednak, korzyści wynikające z uzyskania funduszy europejskich mogą przewyższyć wysiłek i czas poświęcone na aplikację.

Rodzaje funduszy europejskich

Polscy przedsiębiorcy mają dostęp do różnych funduszy europejskich, które są przeznaczone dla sektora prywatnego. Oto kilka głównych funduszy europejskich, które są dostępne dla przedsiębiorców w Polsce:

  1. Europejski Fundusz Społeczny (ESF). ESF ma na celu wspieranie rozwoju zasobów ludzkich poprzez finansowanie projektów związanych z szkoleniami, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, tworzeniem miejsc pracy, włączeniem społecznym oraz rozwijaniem przedsiębiorczości. ESF wspiera także projekty związane z równością płci i walką z wykluczeniem społecznym.
  2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). EFRR ma za zadanie wspierać zrównoważony rozwój regionalny. Finansuje projekty związane z modernizacją infrastruktury, inwestycjami w przedsiębiorczość, tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmacnianiem konkurencyjności regionów oraz ochroną środowiska. EFRR pomaga w tworzeniu i rozwijaniu małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). PO IR jest największym programem operacyjnym w Polsce, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skupia się na wspieraniu innowacyjności, badań naukowych, rozwoju przedsiębiorczości, współpracy nauki z biznesem, internacjonalizacji firm oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
  4. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW). PO PW jest skierowany do przedsiębiorców z regionów Polski wschodniej. Finansuje projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości, inwestycjami w infrastrukturę, modernizacją sektora MŚP, rozwijaniem rynku pracy, promocją turystyki oraz rozwijaniem potencjału społecznego i kulturalnego regionu.
  5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). PO IG skupia się na wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Finansuje projekty związane z badaniami naukowymi, rozwojem technologii, transferem technologii, rozwojem klastrów, wspieraniem startupów oraz rozwijaniem potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw.

Oczywiście to tylko wybrane z dostępnych funduszy europejskich i form dofinansowania. Dostępność funduszy europejskich i szczegóły dotyczące ubiegania się o nie mogą się zmieniać w zależności od programu i okresu programowania. Warto śledzić oficjalne strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych programów, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami bądź sięgnąć po doradztwo ze strony podmiotu wyspecjalizowanego w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *