Kategorie
Artykuły

Jakie kryteria musi spełnić firma, aby ubiegać się o fundusze europejskie?

Fundusze unijne stanowią koło zamachowe rozwoju firm, a nawet branż. Dowiedz się jak starać się o fundusze unijne i jakie kryteria spełnić, aby je otrzymać.

Rozpoczynając własny biznes, trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z wysokimi kosztami. Prawie nikt nie odkłada pieniędzy i wkładu własnego na rozwój własnego biznesu. Zwłaszcza, że zyski zaczynają płynąć dopiero po czasie. Aby umożliwić przedsiębiorstwom rozwój, wiele jednostek udziela dotacji i dotacji na rozwój przedsiębiorstw. Gdzie udać się po fundusze europejskie dla firm i jakie kryteria muszę spełnić starając się o dotacje unijne dla firm?

Czym są fundusze europejskie i do kogo są skierowane?

Fundusze europejskie dla firm to forma wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom w całej UE. Europejskie fundusze i dotacje na rozpoczęcie różnych biznesów od ponad dekady cieszą się popularnością nie tylko w Polsce, ale niemal w każdym kraju członkowskim. W ramach pomocy przedsiębiorcy mogą otrzymać preferencyjne pożyczki lub dotacje, czyli bezpłatne dotacje, które mogą być przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej. Po pierwsze, osoby powyżej trzydziestego roku życia, które nie mają pracy. Transfery na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej kierowane są głównie do bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz osób powyżej czterdziestego piątego roku życia. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy pośredniczą w udzielaniu dotacji, dzięki czemu każdy obywatel może w łatwy sposób uzyskać informacje i wsparcie w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Dotacje unijne dla firm na rozpoczęcie działalności

Jeżeli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy, która nie jest zatrudniona lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej, opiekun osoby niepełnosprawnej lub jesteś absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, jeżeli nie przebywałeś w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszonego do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeżeli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym i chcesz otrzymać fundusze europejskie dla firm na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz również: nie odmówić bez ważnego powodu odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej, szkoleń, staży, pracy społecznie użytecznej, kształcenie zawodowe dorosłych, podejmowanie projektów interwencyjnych lub robót publicznych.

Dotacje unijne dla firm – dofinansowanie do kredytów i pożyczek

Jeszcze kilka lat temu sytuacja nie była różowa dla nowych firm, które udawały się do banków w celu znalezienia finansowania. Instytucje finansowe wymagają od przedsiębiorców przedstawienia dowodów i poręczeń lub poręczeń majątkowych, co często nie jest możliwe w przypadku początkujących podmiotów. Obecnie wśród oferowanych na rynku pożyczek można wyróżnić dwa rodzaje pożyczek: zabezpieczone i niezabezpieczone. Dla tych pierwszych zaletą jest niewątpliwie większa kwota środków i niższy koszt. Kredytobiorca musi jednak posiadać nieruchomość, co może stanowić problem dla nowych firm. W przypadku pożyczki niezabezpieczonej podstawowym limitem jest kwota pożyczki, która jest znacznie niższa niż w przypadku pożyczki zabezpieczonej. Również krótsze okresy spłaty mogą sprawić, że małe firmy będą miały problemy ze spłatą dużych rat kredytu.

Więcej informacji znajdziesz na: https://edoradca.pl/na-co-mozesz-pozyskac-srodki-rozbudowa-wyposazenia-firmy/

Czytaj też: Zmiany w rozliczaniu VAT od handlu unijnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *