/

/

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w 2019 roku

Prawo i przepisy

Prawo Zamówień Publicznych to z jednej strony dobrodziejstwo, a z drugiej zmora firm biorących udział w przetargach na roboty publiczne. Z jednej strony ustawa ta pozwala wprowadzić przejrzystość i jednakowe zasady dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych, a z drugiej strony jej stopień złożoności i częste nowelizacje są ciągłym wyzwaniem wymagającym zapoznawania się z przepisami, szkolenia pracowników i wdrażania zmian. Nie inaczej będzie w 2019 roku, gdyż rząd już zapowiedział kolejną nowelizację Prawa Zamówień Publicznych.

Nowelizacja czy coś więcej?

Jak stwierdziła niedawno Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii „Przygotowujemy nową ustawę, a nie nowelizację, ponieważ przepisy, które obowiązują dzisiaj, były wielokrotnie nowelizowane – wraz z kolejnymi dyrektywami unijnymi – i w efekcie brakuje nam spójnego systemu zamówień publicznych.” Z powyższego wynika, że osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi czeka prawdziwy maraton szkoleń i kursów pozwalających zapoznać się ze zmienionymi przepisami.

Najważniejsze planowane zmiany w PZP w 2019 roku

Projekt ustawy jest w trakcie powstawania i jak mówią eksperci z Urządu Zamówień Publicznych powinien być gotowy w III kwartale tego roku. Wejście w życie planowane jest od 1 stycznia 2020 roku. Najważniejsze z planowanych zmian to:

 1. Wprowadzenie obowiązkowych analiz rynku obejmujących wskazanie dostępnych opcji i wariantów realizacji zamówienia publicznego wraz ze wstępnym rozeznaniem jego wartości i związanych z nim ryzyk.
 2. Wprowadzenie większej elastyczności w zakresie stosowanych trybów negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa innowacyjnego.
 3. Wprowadzenie daleko idącej automatyzacji, elektronizacji i cyfryzacji systemu zamówień publicznych.
 4. Wprowadzenie obowiązkowego stosowania przez Zamawiających systemu płatności częściowych oraz zaliczek, zawsze gdy zawierana jest umowa o czasie wykonania powyżej 12 miesięcy.
 5. Wprowadzenie obowiązku przygotowania przez organy administracji centralnej strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (tzw. drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie w tej strategii zamówień publicznych, które realizują politykę państwa.
 6. Wprowadzenie zasady proporcjonalności stron umowy, która zakłada proporcjonalne i równe rozłożenie praw, a także obowiązków i ryzyk pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę.
 7. Wprowadzenie obowiązku współdziałania Zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych katalogu klauzul abuzywnych, czyli zapisów niedozwolonych, które z mocy prawa nie obowiązują nawet, jeśli pojawiły się w umowie.
 9. Wprowadzenie katalogu obowiązkowych postanowień umownych i wzorców umownych, których zadaniem jest podniesienie poziomu merytorycznego umów i kontraktów w zamówieniach publicznych.
 10. Wprowadzenie uaktualnionych zasad waloryzowania stawek wynagrodzenia, aby rozwiązać problem gwałtownej inflacji w trakcie realizacji zamówienia.

Czy będą potrzebne szkolenia z zamówień publicznych?

Niewątpliwie zakres planowanych zmian w prawie przekracza możliwości zapoznania się z nimi pojedynczych pracowników czy firm. Zatrudnienie w tej roli firm doradczych czy kancelarii prawnych może być dobrym pomysłem, ale ze względów finansowych niedostępnym dla większości przedsiębiorstw. Dlatego warto zapoznać się z listą szkoleń, konferencji czy kursów z prowadzenia zamówień publicznych dostępnych na rynku. Szkolenia z zamówień publicznych dostępne są w największym polskim portalu szkoleniowym, tj. Eventis.pl, a także na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Lista firm szkoleniowych, które posiadają bogatą i sprawdzoną ofertę w tym zakresie rośnie i bez wątpienia można znaleźć tego typu wydarzenia organizowane w głównych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Łódź, Kraków, Katowice czy Lublin. Dostępne są również oferty kursów wyjazdowych, gdzie pracownicy mają szansę połączyć zajęcia merytoryczne z integracją i wypoczynkiem.

2 odpowiedzi na „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w 2019 roku”
 1. Awatar Anna
  Anna

  Zdecydowanie, prawo zamówień publicznych to niekończący się maraton nowelizacji. I nawet, jeśli teraz przygotują nową ustawę to to się nie skończy, zwłaszcza że obecny rząd potrafi w ciągu roku kilka razy po nocach poprawiać własne ustawy 😂

 2. Awatar Jerzy
  Jerzy

  Dobre szkolenia z zamówień publicznych można znaleźć na stronie https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne Co ważne szkolenia są w wielu miejscach w Polsce, podane są program, ceny, zniżki itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *