Kategorie
Artykuły

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w 2019 roku

Prawo Zamówień Publicznych od czasu naszego wstąpienia do wspólnoty europejskiej jest bardzo często nowelizowane. Wymaga tego potrzeba doprowadzenia do wysokiego poziomu transparentności przy przyznawaniu zamówień publicznych oraz chęć dostosowania prawa do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Nie inaczej będzie w tym roku, szykują nam się kolejne zmiany w przepisach!

Prawo Zamówień Publicznych to z jednej strony dobrodziejstwo, a z drugiej zmora firm biorących udział w przetargach na roboty publiczne. Z jednej strony ustawa ta pozwala wprowadzić przejrzystość i jednakowe zasady dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych, a z drugiej strony jej stopień złożoności i częste nowelizacje są ciągłym wyzwaniem wymagającym zapoznawania się z przepisami, szkolenia pracowników i wdrażania zmian. Nie inaczej będzie w 2019 roku, gdyż rząd już zapowiedział kolejną nowelizację Prawa Zamówień Publicznych.

Nowelizacja czy coś więcej?

Jak stwierdziła niedawno Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii „Przygotowujemy nową ustawę, a nie nowelizację, ponieważ przepisy, które obowiązują dzisiaj, były wielokrotnie nowelizowane – wraz z kolejnymi dyrektywami unijnymi – i w efekcie brakuje nam spójnego systemu zamówień publicznych.” Z powyższego wynika, że osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi czeka prawdziwy maraton szkoleń i kursów pozwalających zapoznać się ze zmienionymi przepisami.

Najważniejsze planowane zmiany w PZP w 2019 roku

Projekt ustawy jest w trakcie powstawania i jak mówią eksperci z Urządu Zamówień Publicznych powinien być gotowy w III kwartale tego roku. Wejście w życie planowane jest od 1 stycznia 2020 roku. Najważniejsze z planowanych zmian to:

  1. Wprowadzenie obowiązkowych analiz rynku obejmujących wskazanie dostępnych opcji i wariantów realizacji zamówienia publicznego wraz ze wstępnym rozeznaniem jego wartości i związanych z nim ryzyk.
  2. Wprowadzenie większej elastyczności w zakresie stosowanych trybów negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa innowacyjnego.
  3. Wprowadzenie daleko idącej automatyzacji, elektronizacji i cyfryzacji systemu zamówień publicznych.
  4. Wprowadzenie obowiązkowego stosowania przez Zamawiających systemu płatności częściowych oraz zaliczek, zawsze gdy zawierana jest umowa o czasie wykonania powyżej 12 miesięcy.
  5. Wprowadzenie obowiązku przygotowania przez organy administracji centralnej strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (tzw. drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie w tej strategii zamówień publicznych, które realizują politykę państwa.
  6. Wprowadzenie zasady proporcjonalności stron umowy, która zakłada proporcjonalne i równe rozłożenie praw, a także obowiązków i ryzyk pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę.
  7. Wprowadzenie obowiązku współdziałania Zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy.
  8. Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych katalogu klauzul abuzywnych, czyli zapisów niedozwolonych, które z mocy prawa nie obowiązują nawet, jeśli pojawiły się w umowie.
  9. Wprowadzenie katalogu obowiązkowych postanowień umownych i wzorców umownych, których zadaniem jest podniesienie poziomu merytorycznego umów i kontraktów w zamówieniach publicznych.
  10. Wprowadzenie uaktualnionych zasad waloryzowania stawek wynagrodzenia, aby rozwiązać problem gwałtownej inflacji w trakcie realizacji zamówienia.

Czy będą potrzebne szkolenia z zamówień publicznych?

Niewątpliwie zakres planowanych zmian w prawie przekracza możliwości zapoznania się z nimi pojedynczych pracowników czy firm. Zatrudnienie w tej roli firm doradczych czy kancelarii prawnych może być dobrym pomysłem, ale ze względów finansowych niedostępnym dla większości przedsiębiorstw. Dlatego warto zapoznać się z listą szkoleń, konferencji czy kursów z prowadzenia zamówień publicznych dostępnych na rynku. Szkolenia z zamówień publicznych dostępne są w największym polskim portalu szkoleniowym, tj. Eventis.pl, a także na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Lista firm szkoleniowych, które posiadają bogatą i sprawdzoną ofertę w tym zakresie rośnie i bez wątpienia można znaleźć tego typu wydarzenia organizowane w głównych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Łódź, Kraków, Katowice czy Lublin. Dostępne są również oferty kursów wyjazdowych, gdzie pracownicy mają szansę połączyć zajęcia merytoryczne z integracją i wypoczynkiem.

Autor: Sebastian Nowak

Cześć, jestem redaktorem serwisu Szkolenia News! Z wykształcenia jestem nauczycielem i psychologiem, od lat związany jestem z branżą szkoleniową w internetowym jej wydaniu. Interesuję się zagadnieniami podnoszenia umiejętności osobistych i menedżerskich oraz tematyką lifelong learning, czyli koncepcji zakładającej, że uczyć powinniśmy się przez całe życie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy zmiany postępują tak szybko.

2 odpowiedzi na “Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w 2019 roku”

Zdecydowanie, prawo zamówień publicznych to niekończący się maraton nowelizacji. I nawet, jeśli teraz przygotują nową ustawę to to się nie skończy, zwłaszcza że obecny rząd potrafi w ciągu roku kilka razy po nocach poprawiać własne ustawy 😂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *