Najpopularniejsze szkolenia managerskie w Polsce

Kursy i szkolenia dla managerów

Praca menadżera niesie za sobą ogrom wyzwań związanych z zarządzaniem pracownikami. Budowanie sprawnych zespołów, umiejętne budowanie autorytetu bez poczucia strachu, rozliczanie z wykonania zadań, rozwiązywanie napięć i konfliktów – to tylko niektóre z nich. Dlatego osoby pełniące stanowiska kierownicze chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, zapisując się na szkolenia managerskie. Które z nich cieszą się największą popularnością? Zobacz!

Dobry manager, czyli jaki?

Mówi się, że dobry menadżer jest spoiwem całej firmy – osobą, dzięki której praca idzie sprawnie, a zespół pnie się w górę. To bardzo prawdziwe stwierdzenie. Choć wiedza merytoryczna i umiejętności poszczególnych członków zespołu są nieocenione, to właśnie manager potrafi je w pełni wykorzystać – tak, aby osiągnąć efekt synergii.

Warto pamiętać, że zadania menadżera nie sprowadzają się jedynie do wydawania poleceń służbowych i rozliczania z ich realizacji. To żmudne działania, które są związane z planowaniem i organizowaniem działań, a przede wszystkim zarządzaniem ludźmi. Właśnie dlatego od osoby na takim stanowisku oczekuje się m.in.:

 • charyzmy i umiejętności budowania autorytetu,
 • doskonałej organizacji i samodyscypliny,
 • wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych,
 • asertywności i jasnego wydawania poleceń,
 • wysokiej odporności na działanie w sytuacjach stresowych.

Wiele spośród tych cech może wynikać z charakteru, jednak nawet osoba, która ma „wrodzone” zadatki na lidera, musi je rozwijać i pogłębiać. Właśnie temu służą szkolenia menadżerskie.

szkolenia managerskie, szkolenia i kursy dla menedżerów

Na jakie szkolenia managerskie warto się zapisać?

Rozpiętość tematyczna szkoleń managerskich jest bardzo szeroka, co pozwala zarówno doświadczonym dyrektorom, jak i początkującym kierownikom znaleźć optymalny kierunek rozwoju. Najpopularniejsze nieustannie są kursy, szkolenia i warsztaty poświęcone:

 • komunikacji interpersonalnej – jest ona podstawą budowania długofalowych relacji z pracownikami i sprawnego działania firmy, bez względu na to w jakiej branży biznesu czy kategorii działamy,
 • budowaniu zespołów – przemyślane łączenie pracowników pozwala optymalnie wykorzystać ich kompetencje, jednak integracja pojedynczych osób w zespół, a następnie sprawienie że będzie on sprawnie funkcjonował nie jest proste, stąd przydatne mogą być odpowiednie szkolenia z budowania zespołu,
 • motywowania zespołu – inspirowania do działania, pozytywnego wzmacniania zapału do pracy, również odkrywania motywatorów i demotywatorów działających na poszczególnych członków zespołu,
 • delegowania zadań i rozliczania efektów ich realizacji – to warsztaty pomagające reagować asertywnie, ale po partnersku, wyznaczać priorytety i w ten sposób wpływać na efektywność pracowników,
 • mentoringu i coachingu – ich zadaniem jest rozwinąć umiejętność wydobywania i rozwijania mocnych stron poległego zespołu.

Równie dużą popularnością cieszą się szkolenia z zakresu mediacji, zarządzania sobą i innymi w czasie, a ostatnio również organizacji pracy zdalnej. Jak zatem widać, możliwości rozwojowe dla menadżerów są ogromne i warto w nie zainwestować swój czas i energię. Szkolenia managerskie mogą znacząco usprawnić osiągane efekty nie tylko przez samych menedżerów, ale również przez zarządzane przez nich zespoły. Wreszcie szkolenia i kursy menedżerskie pozwalają uniknąć najpoważniejszych błędów, które mogą demotywować pracowników, a samych menedżerów zmotywować do pracy poprzez pokazanie im, że firma jest gotowa inwestować w ich umiejętności menedżerskie.

Kurs managerski „First Time Manager”

Kurs menedżerski „First Time Manager” został przygotowany dla osób, które właśnie rozpoczynają swoją karierę jako kierownicy lub menedżerowie po raz pierwszy. Jest skierowany do osób, które awansowały z pozycji pracowniczych lub mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Kurs managerskiego FTM – cele

Głównym celem kursu „First Time Manager” jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem. Obejmuje on szereg zagadnień, które są istotne dla nowych menedżerów.

Program szkolenia menedżerskiego dla świeżo upieczonych menedżerów

Program każdego szkolenia managerskiego różni się w zależności od jego celów, grupy docelowej, czasu trwania czy organizatora. Są jednak tematy, które omawiane są na niemalże każdym kursie czy szkoleniu dla nowych menedżerów:

 1. Rola i odpowiedzialności menedżera. Omówienie roli menedżera, oczekiwań wobec niego oraz zrozumienie swoich zadań i odpowiedzialności jako kierownika zespołu.
 2. Budowanie relacji. Nauka budowania efektywnych relacji z członkami zespołu poprzez komunikację, wsparcie i budowanie zaufania.
 3. Delegowanie zadań. Przekazywanie zadań i odpowiedzialności członkom zespołu, zarządzanie priorytetami oraz efektywne wykorzystywanie zasobów.
 4. Motywowanie zespołu. Rozumienie różnych motywacji pracowników oraz technik motywacyjnych, które mogą być stosowane w celu zwiększenia zaangażowania i wydajności zespołu.
 5. Rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność identyfikowania i skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole, zachowanie obiektywności i pośredniczenie w sytuacjach spornych.
 6. Zarządzanie czasem. Organizacja własnego czasu oraz wspieranie członków zespołu w efektywnym zarządzaniu ich czasem.
 7. Rozwój umiejętności przywódczych. Identyfikowanie własnych obszarów rozwoju i stosowanie technik rozwoju umiejętności przywódczych.

Kurs „First Time Manager” ma na celu zapewnienie nowym menedżerom niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby mogli skutecznie zarządzać zespołem, budować pozytywną atmosferę pracy oraz osiągać cele organizacyjne.

Szkolenia managerskie dla różnych branż

Na rynku dostępne jest wiele specjalistycznych szkoleń managerskich, które są dostosowane do różnych branż i specjalizacji. Każda z nich charakteryzuje się unikalnym środowiskiem i specyfiką pracy, w każdej z nich występują inne wyzwania oraz zespoły, którymi przychodzi się zarządzać menedżerom. Dlatego warto rozważyć szkolenia, kursy i warsztaty, które przygotowane zostały z myślą o konkretnych branżach czy kategoriach biznesu. Przykładowe menedżerskie szkolenia branżowe, to między innymi:

 1. Szkolenia dla menedżerów gastronomii:
  • Zarządzanie operacjami w branży gastronomicznej
  • Doskonalenie umiejętności przywódczych w restauracji
  • Zarządzanie kosztami i optymalizacja zysków w gastronomii
  • Obsługa klienta i budowanie marki w branży spożywczej
  • Kreowanie i wprowadzanie nowych koncepcji restauracji
 2. Szkolenia dla menedżerów hoteli:
  • Zarządzanie działem recepcji i obsługą gości
  • Zarządzanie zespołem pracowników hotelowych
  • Planowanie i zarządzanie działaniami marketingowymi w hotelarstwie
  • Zarządzanie operacjami żywieniowymi i usługami cateringowymi w hotelu
  • Doskonalenie umiejętności sprzedażowych w branży hotelarskiej
 3. Szkolenia dla menedżerów w służbie zdrowia:
  • Zarządzanie zespołem medycznym i pielęgniarskim
  • Zarządzanie jakością opieki zdrowotnej
  • Przywództwo i komunikacja w służbie zdrowia
  • Zarządzanie zmianą i innowacjami w sektorze medycznym
  • Planowanie strategiczne i budżetowanie w opiece zdrowotnej
 4. Szkolenia dla menedżerów IT:
  • Zarządzanie projektami IT
  • Zarządzanie zespołem programistów i inżynierów
  • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w IT
  • Agile i Scrum w zarządzaniu projektami IT
  • Trendy i innowacje w branży technologicznej
 5. Szkolenia dla menedżerów sprzedaży:
  • Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym
  • Techniki negocjacyjne i budowanie relacji z klientami
  • Planowanie strategiczne i rozwój rynków sprzedaży
  • Budowanie i zarządzanie marką osobistą jako menedżer sprzedaży
  • Zarządzanie wskaźnikami sprzedaży i osiąganie celów

To tylko kilka przykładów szkoleń dla menedżerów w różnych branżach. Na rynku istnieje wiele innych specjalistycznych programów, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań menedżerów w danym sektorze. Ważne jest znalezienie szkolenia, które najlepiej odpowiada specyfice danej branży i umiejętnościom, jakie chce się rozwinąć.

Ile trwa przeciętne szkolenie lub kurs managerski?

Czas trwania przeciętnego szkolenia lub kursu managerskiego może się różnić w zależności od jego zakresu, intensywności i poziomu zaawansowania. Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia managerskie mogą trwać od jednego dnia do kilku tygodni. Oto kilka przykładów typowych czasów trwania szkoleń:

 • Krótkie szkolenia. Są to intensywne szkolenia trwające zazwyczaj od jednego do trzech dni. Skupiają się na konkretnych aspektach zarządzania, takich jak umiejętności komunikacyjne, negocjacje, zarządzanie konfliktami itp. Czas trwania może być dostosowany do konkretnej tematyki i zakresu szkolenia.
 • Średnie szkolenia. Czas trwania takiego szkolenia może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Obejmują one bardziej wszechstronne zagadnienia dotyczące zarządzania, takie jak przywództwo, zarządzanie zespołem, efektywność operacyjna, zarządzanie zmianą itp. Często składają się z kilku sesji lub modułów, które są realizowane w różnych dniach.
 • Długie programy szkoleniowe. Są to kompleksowe programy rozwoju dla menedżerów, które mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Mogą obejmować zarówno sesje w formie zajęć teoretycznych, jak i praktyczne zadania, studia przypadków, projekty grupowe itp. Często są one skoncentrowane na rozwijaniu różnych kompetencji przywódczych i umiejętności menedżerskich.

Warto zauważyć, że czas trwania szkolenia może być dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań uczestników oraz do głębokości i zaawansowania tematyki omawianej na kursie. Ostateczny czas trwania zależy również od organizatora szkolenia i preferencji uczestników.

Certyfikowane szkolenia i kursy dla mangerów

Wybieranie kursów i szkoleń menedżerskich, które oferują uzyskanie certyfikatu, może być korzystne z kilku powodów:

 1. Certyfikat jest potwierdzeniem ukończenia kursu oraz zdobycia określonych kompetencji i umiejętności. Jest to dowód na to, że uczestnik przeszedł proces szkoleniowy i zrozumiał omawiane zagadnienia.
 2. Posiadanie certyfikatu menedżerskiego może zwiększyć wiarygodność i zaufanie w oczach pracodawców, klientów i współpracowników. Jest to potwierdzenie, że osoba ma odpowiednie kwalifikacje do pełnienia roli menedżera i może efektywnie zarządzać zespołem.
 3. Uzyskanie certyfikatu menedżerskiego może być ważnym elementem rozwoju zawodowego. Certyfikaty często są uznawane przez branżę i mogą pomóc w awansie zawodowym oraz otworzyć nowe możliwości kariery.

Rodzaje certyfikatów dla menedżerów

Rodzaje certyfikatów menedżerskich mogą się różnić w zależności od organizacji szkoleniowej, branży i regionu. Oprócz ogólnych certyfikatów wydawanych na zakończenie typowych kursów menedżerskich dostępny jest cały szereg specjalistycznych certyfikatów, potwierdzających wiedzę i umiejętności specjalistyczne. Przykładami takich popularnych certyfikatów menedżerskich mogą być:

 • Certyfikaty zarządzania projektami, takie jak PMP (Project Management Professional) przyznawany przez Project Management Institute (PMI) lub PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) przyznawany przez Axelos.
 • Certyfikaty zarządzania jakością, takie jak Six Sigma Green Belt lub Black Belt, które są powszechnie stosowane w dziedzinie zarządzania jakością i doskonalenia procesów.
 • Certyfikaty zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak SHRM-CP (Society for Human Resource Management Certified Professional) lub PHR (Professional in Human Resources), które potwierdzają kompetencje w zakresie HR.
 • Certyfikaty zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem, takie jak CISSP (Certified Information Systems Security Professional) w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego.
 • Certyfikaty zarządzania produkcją i operacjami, takie jak CPIM (Certified in Production and Inventory Management) przyznawany przez APICS (The Association for Supply Chain Management).

Należy pamiętać, że wartość certyfikatu może się różnić w zależności od branży i regionu. Ważne jest, aby wybierać uznane i renomowane organizacje certyfikujące oraz certyfikaty, które są uznawane w danej dziedzinie i miejscu pracy.

Dlaczego warto stale się rozwijać?

Menedżerowie powinni stale inwestować w rozwój swoich umiejętności zawodowych, ponieważ zapewnia to dostosowanie do zmieniającego się środowiska biznesowego i nowych wyzwań. Pomaga w zdobywaniu nowej wiedzy i narzędzi potrzebnych do efektywnego zarządzania oraz poprawia umiejętności przywódcze i budowanie pozytywnej atmosfery pracy.

Stały rozwój zwiększa konkurencyjność na rynku pracy i otwiera nowe możliwości kariery. Wspiera również zdobywanie uznania i zaufania ze strony pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Umożliwia adaptację do nowych trendów, technologii i innowacji w branży.

Sledź mnie na Disqus: Anna Gajewska

Jedna odpowiedź do „Najpopularniejsze szkolenia managerskie w Polsce”
 1. Awatar Joasia
  Joasia

  Czy ktoś może polecić jakieś sprawdzone szkolenie First Time Manager? ktoś korzystał?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *