/

/

Jak rozwijać wiedzę i kompetencje pracowników?

Rowój kompetencji pracowników

Jak w świecie dynamicznych zmian, zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną? Kluczowym elementem strategii przedsiębiorstwa powinno być ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników. Jakie to przynosi korzyści oraz w jaki sposób je rozwijać?

Technologie, trendy czy potrzeby klientów nieustannie się zmieniają. Nie wystarczy raz przygotować ofertę lub produkty. Konieczne jest ich ciągłe doskonalenie i rozwój. Nie jest to możliwe bez inwestowania w kapitał ludzki. To pracownicy budują sukces organizacji i zwiększają konkurencyjność biznesu na rynku.

Lepsze kwalifikacje pracowników wpływają pozytywnie na zwiększenie ich efektywności i profesjonalizmu. Dzięki temu podnosi się wydajność organizacji, a to przekłada się na jej zyski. Każda złotówka zainwestowana w rozwój pracownika przynosi niewspółmierny zysk dla firmy.

Co zyskuje firma?

Jakie korzyści wynikają z inwestowania w rozwój pracowników? To przede wszystkim wzrost efektywności i zaangażowania. Pracownik, który ma wiele możliwości rozwijania kompetencji, jest bardziej zmotywowany do pracy i z większym zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki. Bardziej utożsamia się z firmą, co przekłada się na lojalność wobec pracodawcy i mniejszą rotację pracowników.

Szkolenia z umiejętności miękkich poprawiają komunikację między pracownikami i atmosferę w pracy. Zadowoleni podwładni z większym zapałem i zrozumieniem wypełniają swoje obowiązki. W miłej atmosferze sprzyjającej rozwojowi łatwiej o nowe rozwiązania i innowacje. Dzięki temu firma może zyskać (lub utrzymać) przewagę konkurencyjną i zadbać o swój wizerunek na rynku.Warto pamiętać, że nie wystarczy zatrudnić pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Wiedza tak szybko się dezaktualizuje, że bez ciągłego rozwoju, często traci ona na wartości. Powstaje luka kompetencyjna, która ogranicza rozwój organizacji.

Ważne jest rozwijanie nie tylko brakujących kompetencji, ale także tych, które w danym momencie mogą nie być jeszcze przydatne. Pozwoli to na wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych i dostosowanie się firmy do nowych warunków czy możliwości.

System zarządzania kompetencjami

Rozwijanie zespołu powinno się odbywać w zorganizowany i przemyślany sposób. Warto stworzyć w organizacji system zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników. Jak do tego podejść? Zbudowanie dobrego programu składa się z trzech etapów: diagnoza, planowanie, realizacja.

W początkowej fazie konieczne jest sprawdzenie, jakie kompetencje posiadają pracownicy. Tu warto spojrzeć na każdego indywidualnie: jakie dana osoba ma talenty, predyspozycje, w jaką stronę chce się rozwijać. Konieczne jest także sprawdzenie, jakich kompetencji brakuje w organizacji i jak można je rozwijać wewnątrz firmy.

W dalszej części warto określić cele rozwojowe pracowników. Chodzi tu zarówno o perspektywę najbliższych tygodni, jak i miesięcy czy lat.

Ostatni etap to realizacja zaplanowanych działań i ocena stopnia ich realizacji. Może się okazać, że w wyniku realizowanych działań, dany pracownik ma zmieniony lub poszerzony zakres obowiązków. Ocena tego, co udało się zrobić to punkt wyjścia do dalszego cyklu rozwojowego.

Niezbędne narzędzia

E-learningowa platforma dla firm od Dolineo to narzędzie wspierające organizację na wszystkich trzech etapach tworzenia systemu zarządzania kompetencjami pracowników. Wspiera ona procesy pre-boardingu i onboardingu, rozwoju pracowników, zbierania informacji zwrotnej czy też oceny pracowniczej.

W Dolineo znajduje się ponad 200 gotowych szkoleń z obszarów: bezpieczeństwo, zarządzanie, rozwój osobisty, sprzedaż, obsługa klienta oraz planowanie pracy. Wszystkie kursy są na bieżąco aktualizowane przez ekspertów Dolineo. Nie ma więc obaw o aktualność przepisów dotyczących RODO, BHP czy przeciwdziałaniu mobbingowi.

Dzięki intuicyjnemu kreatorowi szkoleń, firmy mogą tworzyć własne kursy z myślą o wszystkich pracownikach lub wybranych specjalistach/działach. Istnieje możliwość dodania plików tekstowych, zdjęć, grafik, plików audio i wideo, co sprawia, że szkolenia mogą być różnorodne i atrakcyjne. Z łatwością można zweryfikować wiedzę zdobytą przez pracowników. Dzięki gotowym szablonom (które można dowolnie modyfikować) szybko przeprowadzisz test umiejętności. Z łatwością sprawdzisz też opinię pracowników na dany temat lub zbadasz satysfakcję podwładnych.

W Dolineo możesz skorzystać z gotowych ścieżek szkoleniowych stworzonych przez metodyków z takich obszarów jak komunikacja w organizacji czy sprawna organizacja pracy.
Możesz również stworzyć własne, wykorzystując do tego firmowe materiały i dowolnie łączyć je z gotowymi propozycjami. Wszystko po to, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby danej organizacji.

Dbanie o rozwój pracowników to niezbędny element działań każdej organizacji, która chce pozostać konkurencyjna. Kluczowe jest stworzenie takiego systemu rozwojowego, który będzie wspierał cele rozwojowe firmy i potrzeby pracowników.

Od redakcji: jak rozwijać pracowników?

Rozwój kompetencji pracowników polega na systematycznym podnoszeniu ich umiejętności, wiedzy i zdolności, aby mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki oraz osiągać lepsze wyniki w miejscu pracy. Jest to ważne zarówno dla samych pracowników, którzy mogą rozwijać swoje kariery i osiągać sukces zawodowy, jak i dla organizacji, która korzysta z lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Oto kilka praktycznych sposobów rozwijania kompetencji pracowników:

 1. Szkolenia i warsztaty. Organizuj regularne szkolenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby pracownicy mogli zdobywać nową wiedzę, uczyć się nowych umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej dziedzinie.
 2. Mentoring. Zapewnij pracownikom mentorów, doświadczonych kolegów, którzy mogą ich prowadzić i udzielać wsparcia. Mentoring pozwala na przekazywanie wiedzy i doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.
 3. Programy rozwoju zawodowego. Stwórz strukturalne programy rozwoju zawodowego, które pomogą pracownikom planować i realizować swoje cele rozwojowe. Może to obejmować ocenę kompetencji, ustalanie celów rozwojowych i regularne monitorowanie postępów.
 4. Delegowanie odpowiedzialności. Daj pracownikom możliwość przejęcia większej odpowiedzialności i wyzwań. Pozwól im rozwijać się poprzez podejmowanie nowych zadań i projektów, które wymagają rozwinięcia nowych umiejętności.
 5. Dostęp do zasobów i narzędzi. Zapewnij pracownikom dostęp do odpowiednich zasobów, takich jak biblioteki, bazy danych, oprogramowanie czy narzędzia, które pomogą im rozwijać swoje kompetencje.
 6. Regularne oceny i opinie zwrotne. Przeprowadzaj regularne oceny pracowników i udzielaj im konstruktywnej opinii zwrotnej na temat ich osiągnięć i obszarów do rozwoju. To pomoże im zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary, w których mogą się jeszcze poprawić.
 7. Rozwój umiejętności miękkich. Nie zapominaj o rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, praca zespołowa czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. Są one równie ważne jak umiejętności techniczne i mogą być kluczowe dla sukcesu zawodowego pracowników.

Pamiętaj, że rozwój kompetencji pracowników powinien być procesem ciągłym!

Dolineo

Dolineo.com to platforma e-learningowa, która umożliwia zarządzanie wiedzą i rozwojem pracowników w organizacjach. Główne obszary działalności Dolineo to onboarding (proces adaptacji nowych pracowników), tworzenie szkoleń e-learningowych, testów i ankiet, a także dzielenie się wiedzą i weryfikacja jej poziomu. Platforma oferuje bazę ponad 200 gotowych szkoleń e-learningowych w obszarach takich jak rozwój osobisty, obsługa klienta, sprzedaż, zarządzanie, bezpieczeństwo i planowanie pracy.

Dzięki Dolineo można tworzyć ścieżki onboardingowe, które umożliwiają nowym pracownikom dostęp do uporządkowanej wiedzy na temat firmy, jej wartości, procedur i produktów. Istnieje również możliwość korzystania z intuicyjnego kreatora do tworzenia własnych szkoleń, dzięki czemu eksperci w organizacji mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi pracownikami. Dodatkowo, platforma oferuje narzędzia do przeprowadzania testów i ankiet, które pozwalają na sprawdzenie wiedzy pracowników lub zdobycie opinii na temat poziomu zadowolenia z pracy.

Dolineo ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników, standaryzację wiedzy oraz poprawę jakości obsługi klienta poprzez udostępnienie szybkiego dostępu do szkoleń w różnych obszarach. Platforma Dolineo zbiera pozytywne opinie od użytkowników Internetu, a jej cennik uchodzi za przystępny w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Jedna odpowiedź do „Jak rozwijać wiedzę i kompetencje pracowników?”
 1. Awatar HR BP
  HR BP

  Szkolenia, kursy, instruktaż na stanowisku pracy to zdecydowanie dobre pomysły. Problem że pracownicy są tak zarobieni że nie mają na nie czasu. Odbycie 2-3 szkoleń rocznie powinno być absolutnym standardem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *