Kategorie
Artykuły

Jak przygotować miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością?

Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością wiąże się z przygotowaniem stanowiska pracy przystosowanego do jego możliwości i predyspozycji. Jak to zrobić?

Zatrudnienie w firmie osoby niepełnosprawnej nie wzbudza już żadnego zdziwienia. Coraz więcej kampanii medialnych, a także organizacji zachęca do tego, by dać szansę niepełnosprawnemu pracownikowi i przyczynić się do jego aktywizacji zawodowej. Pracodawca musie jednak zdać sobie sprawę z tego, iż pracownicy z niepełnosprawnościami potrzebują dostosowanego do ich możliwości i predyspozycji stanowiska pracy. Wobec tego, jak można je przygotować?

Adaptacja stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dlaczego jest istotna?

Nie da się ukryć, że organizacje wspierające w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami, coraz intensywniej wspierają pracodawców pod względem przygotowania merytorycznego, w zakresie zaadaptowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Warto jednak zauważyć, że jest to rzeczywista potrzeba, na której realizacji skorzystają obie strony. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb i możliwości nowego pracownika jest istotne z uwagi na:

  • pełne wykorzystanie potencjału pracownika z niepełnosprawnością,
  • ułatwienie komunikacji, wykonywania zadań i adaptacji w nowym środowisku pracowniczym,
  • zwiększenie efektywności niepełnosprawnego pracownika.

Oczywiście, wymóg dostosowania stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest także określony przepisami prawa. Pracodawca jednak nie powinien traktować tego jako przymus, a jako szansę na rozwój – zarówno nowego pracownika, ale także biznesu. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać kontaktując się z organizacją OBPON.

Jak przystosować stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością?

Dostosowanie stanowiska pracy, dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością, powinno odbyć się w ten sposób, by maksymalnie ułatwić jej wykonywanie obowiązków. W pierwszej kolejności trzeba uwzględnić stopień i rodzaj niepełnosprawności danego pracownika. Każdy z nich ma indywidualne potrzeby, które powinny być spełnione. Nie da się więc ustalić jednoznacznych wskazówek co do np. wysokości biurka czy krzesła. Jednocześnie, adaptując nowe miejsce pracy, warto pamiętać o:

  • przestrzeni – osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć zapewnione znacznie więcej przestrzeni, by mogły się swobodnie poruszać, bez względu na swoje utrudnienia;
  • bezpieczeństwie – adaptując nowe miejsce pracy, warto pamiętać o tym, by wszystkie, niezbędne przedmioty znalazły się w zasięgu pracownika z niepełnosprawnościami. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko jakiegokolwiek urazu, kontuzji czy wypadku w pracy;
  • elastyczności – ważna staje się także kwestia dopasowania nowego miejsca pracy do wymiarów pracownika. Wszystkie meble – w miarę możliwości – powinny posiadać regulację wysokości, by pracownik mógł dopasować je do własnych potrzeb.

Zawsze warto kierować się wskazaniami zawartymi w opinii medycznej, wydawanej przez lekarza, który dopuścił pracownika do wykonywania konkretnych obowiązków. Pracodawca, zawsze możesz zwrócić się do konkretnych organizacji zarówno z prośbą o pomoc merytoryczną, jak i niezbędne środki finansowe, celem przystosowania nowego miejsca pracy.

Czytaj też: Dlaczego warto zadbać o wellbeing pracowników?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *