/

/

Jak przygotować miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością?

pracownik z niepełnosprawnością w biurze

Zatrudnienie w firmie osoby niepełnosprawnej nie wzbudza już żadnego zdziwienia. Coraz więcej kampanii medialnych, a także organizacji zachęca do tego, by dać szansę niepełnosprawnemu pracownikowi i przyczynić się do jego aktywizacji zawodowej. Pracodawca musie jednak zdać sobie sprawę z tego, iż pracownicy z niepełnosprawnościami potrzebują dostosowanego do ich możliwości i predyspozycji stanowiska pracy. Wobec tego, jak można je przygotować?

Adaptacja stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dlaczego jest istotna?

Nie da się ukryć, że organizacje wspierające w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnościami, coraz intensywniej wspierają pracodawców pod względem przygotowania merytorycznego, w zakresie zaadaptowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Warto jednak zauważyć, że jest to rzeczywista potrzeba, na której realizacji skorzystają obie strony. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb i możliwości nowego pracownika jest istotne z uwagi na:

 • pełne wykorzystanie potencjału pracownika z niepełnosprawnością,
 • ułatwienie komunikacji, wykonywania zadań i adaptacji w nowym środowisku pracowniczym,
 • zwiększenie efektywności niepełnosprawnego pracownika.

Oczywiście, wymóg dostosowania stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest także określony przepisami prawa. Pracodawca jednak nie powinien traktować tego jako przymus, a jako szansę na rozwój – zarówno nowego pracownika, ale także biznesu. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać kontaktując się z organizacją OBPON.

Jak przystosować stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością?

Dostosowanie stanowiska pracy, dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością, powinno odbyć się w ten sposób, by maksymalnie ułatwić jej wykonywanie obowiązków. W pierwszej kolejności trzeba uwzględnić stopień i rodzaj niepełnosprawności danego pracownika. Każdy z nich ma indywidualne potrzeby, które powinny być spełnione. Nie da się więc ustalić jednoznacznych wskazówek co do np. wysokości biurka czy krzesła. Jednocześnie, adaptując nowe miejsce pracy, warto pamiętać o:

 • przestrzeni – osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć zapewnione znacznie więcej przestrzeni, by mogły się swobodnie poruszać, bez względu na swoje utrudnienia;
 • bezpieczeństwie – adaptując nowe miejsce pracy, warto pamiętać o tym, by wszystkie, niezbędne przedmioty znalazły się w zasięgu pracownika z niepełnosprawnościami. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko jakiegokolwiek urazu, kontuzji czy wypadku w pracy;
 • elastyczności – ważna staje się także kwestia dopasowania nowego miejsca pracy do wymiarów pracownika. Wszystkie meble – w miarę możliwości – powinny posiadać regulację wysokości, by pracownik mógł dopasować je do własnych potrzeb.

Zawsze warto kierować się wskazaniami zawartymi w opinii medycznej, wydawanej przez lekarza, który dopuścił pracownika do wykonywania konkretnych obowiązków. Pracodawca, zawsze możesz zwrócić się do konkretnych organizacji zarówno z prośbą o pomoc merytoryczną, jak i niezbędne środki finansowe, celem przystosowania nowego miejsca pracy.

Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami przynosi wiele korzyści zarówno pracodawcom, jak i społeczeństwu jako całości. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami:

 1. Dywersyfikacja zespołu: Zatrudnianie osób z różnymi umiejętnościami i doświadczeniem tworzy bardziej zdywersyfikowany zespół. Dzięki temu zespołowi możesz korzystać z różnorodnych perspektyw, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i lepszej kreatywności.
 2. Wzrost lojalności pracowników: Osoby z niepełnosprawnościami często doceniają możliwość zatrudnienia i są bardziej lojalne wobec pracodawcy, który oferuje im szanse zawodowe. To może prowadzić do mniejszej rotacji pracowników i oszczędności związanych z rekrutacją oraz szkoleniami nowych pracowników.
 3. Pozytywny wizerunek firmy: Przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zyskują pozytywny wizerunek w społeczności i wśród klientów. To działa korzystnie na markę firmy i może przyciągać nowych klientów oraz inwestorów.
 4. Zgodność z przepisami: W wielu krajach istnieją przepisy i regulacje zachęcające firmy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zgodność z tymi przepisami może przynieść korzyści podatkowe i inne ulgi dla pracodawcy.
 5. Różnorodność umiejętności: Osoby z niepełnosprawnościami często posiadają unikalne umiejętności i perspektywy, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Niepełnosprawność jednej dziedziny może być równoważona przez wyjątkowe zdolności w innych obszarach.
 6. Kreatywność w dostosowaniu miejsc pracy: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wymaga często dostosowania miejsc pracy. To z kolei może stymulować kreatywność w tworzeniu bardziej przyjaznego i dostępnego środowiska pracy, co może korzystnie wpływać na wszystkich pracowników.
 7. Wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest jednym ze sposobów realizowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania te wpisują się w ideę równego dostępu do rynku pracy dla wszystkich i przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonych społeczności.

Podsumowując, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa, poprzez promowanie równości, dywersyfikację i tworzenie bardziej przyjaznych miejsc pracy.

Czytaj też: Dlaczego warto zadbać o wellbeing pracowników?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *