Rozwój kompetencji przyszłości na kursach językowych: nowe wyzwania i możliwości

Lektor w trakcie kursu językowego prowadzonego online.

Przyszłość, to bez wątpienia zawsze interesujący temat, bez względu na etap życia, w którym się znajdujemy. W dobie tak szybko rozwijającej się technologii oraz towarzyszącej nam właściwie na każdym kroku sztucznej inteligencji, coraz częściej zadajemy sobie pytanie: jak zadbać o kompetencje przyszłości?

Kompetencje przyszłości: istota i definicja

W obliczu zmian i rozwoju technologicznego jaki obserwujemy, naturalnym jest, że z troską patrzymy na rynek pracy. Kompetencje, które za kilka, kilkanaście lat będą stanowiły o naszej wartości na rynku pracy to właśnie kompetencje przyszłości.

Odnosząc się do raportu The Future of Skills oraz publikacji EY Polska w tym zakresie, możemy stwierdzić, że wnioski są spójne. W latach 2025-2030, kluczową rolę będą odgrywały kompetencje z zakresu:

  • aktywnego uczenia się,
  • znajomości języków obcych,
  • współdziałania,
  • logicznego i krytycznego myślenia,
  • kreatywności,
  • umiejętności przywódczych.

2. Kursy językowe jako platforma rozwoju kompetencji przyszłości

Wydaje się oczywistym, że już sama znajomość języków obcych jest ogromnym atutem. Spójrzmy jednak szerzej na wartości, jakie dają nam kursy językowe właśnie w zakresie szeroko rozumianych kompetencji przyszłości. Możemy śmiało stwierdzić, że nowoczesne, dobrze zaplanowane kursy językowe zdecydowanie niosą ze sobą ogromną wartość dodaną.

Kursy językowe www.sufiks.com.pl

Nowoczesne podejście do dydaktyki

Samo podejście do dydaktyki, promujące metody zgodne z neurodydaktyką, oparte na wspieraniu dedukcji, samodzielności jest już treningiem bardzo wartościowym. Dydaktyka, która zachęca Kursantów do autonomii, aktywnego uczenia się, zaprasza ich do współodpowiedzialności za proces uczenia się, to właśnie nowoczesne podejście. Na takich kursach już od dawna wyeliminowano metodę wykładu i rolę Kursanta sprowadzoną do biernego słuchacza.

Projekty i ich rola w rozwoju umiejętności praktycznych

Trudno wyobrazić sobie drugą materię tak wielotematyczną jak kursy językowe. Tutaj praktycznie nie mamy ograniczeń w tematach – projekty tworzone przez kursantów mogą być na każdym etapie spersonalizowane i zgodne z ich zainteresowaniami. Trudno o lepszą motywację!

Nauka projektowa zawsze idzie w parze z rozwojem umiejętności praktycznego planowania, współdziałania, wystąpień publicznych i aktywnego uczestnictwa w procesie nauki, tak często wymienianych pośród kompetencji przyszłości.

Międzykulturowość: znaczenie w nowoczesnym świecie

Nauka prowadzona na kursach językowych z założenia otwiera horyzonty międzykulturowości. Nie sposób przecenić ten aspekt we współczesnym świecie, który praktycznie z dnia na dzień staje się coraz bardziej globalną wioską.

Znajomość elementów kultury innych państw, kontynentów, która pogłębiana jest dzięki licznym projektom kulturowym towarzyszącym kursom językowym, niesamowicie wzmacnia otwartość i pewność siebie w kontaktach ze środowiskami międzynarodowymi. Co z kolei punktować będzie w przyszłości.

Aktywne uczenie się i krytyczne myślenie

Nauczyciel grupy językowej jest jej przewodnikiem i trenerem. Główna praca wykonywana jest przez samych uczniów i to jest właśnie aktywne uczenie się. Ta umiejętność jest coraz częściej wymieniana jako czołowa w kwestii kompetencji przyszłości. Mamy świadomość, że zmiana jest stałym elementem naszej rzeczywistości, a umiejętność dostosowania się do zmian, to umiejętność uczenia się i otwartości. Z tymi w parze idzie umiejętność krytycznego myślenia. Na kursach językowych mamy do czynienia z przeróżnymi okazjami do dyskusji, wymiany poglądów, analizy faktów i opinii, które to właśnie stanowią trening krytycznego myślenia.

Kompetencje społeczne w procesie nauki języków

Język to narzędzie komunikacji, jednej z podstawowych kompetencji społecznych. Nie zapominajmy jednak, że kursy językowe wspierają również trening między innymi takich kompetencji społecznych jak: rozpoznawanie i zarządzanie emocjami, empatia, współpraca, a nawet radzenie sobie ze stresem. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kursy językowe mają najwięcej wspólnego z treningiem umiejętności społecznych spośród wielu innych przedmiotów.

Podsumowując, rozwój kompetencji przyszłości to proces dynamiczny, który wymaga nieustannego dostosowywania się do rynku pracy. Nowoczesne i dobrze zarządzane kursy językowe to niesamowita trampolina  wielowymiarowego rozwoju uczestników. Warto spojrzeć szerzej na spektrum korzyści jakie niosą ze sobą jako wartość dodaną do znajomości języka obcego.

Innowacyjne metody dydaktyczne, skupienie się na praktycznym zastosowaniu języków obcych oraz wspieranie rozwoju umiejętności miękkich sprawiają, że kursy językowe są naprawdę wspaniałym narzędziem przygotowania do przyszłości, która kreśli się przed nami.

Jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt rozwoju, który wspierany jest na kursach językowych, okazuje się, że są one jedną z najlepszych inwestycji w przyszłość naszą i naszych podopiecznych.

O Autorce

Alicja Rżysko-Komosa

Prezes Zarządu Sufiks Spółka z o.o.

Właścicielka Szkoły Językowej Sufiks specjalizującej się w nowoczesnych kursach językowych dla dzieci i młodzieży oraz kursach korporacyjnych.

Z branżą językową związana od ponad 20 lat. Lektorka języka francuskiego oraz polskiego jako obcego. Obecnie zajmuje się głównie tworzeniem nowoczesnych programów dydaktycznych, obserwuje trendy oraz potrzeby nowoczesnego Klienta i opracowuje produkty odpowiadające wyzwaniom branży edukacyjnej na każdym szczeblu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *