/

/

3 szkolenia, które każdy menedżer powinien przejść w swojej karierze

Szkolenia dla menedżera

Kierowanie ludźmi, budowa skutecznego zespołu i motywowanie pracowników okazują się bardzo często być dużo trudniejszym zadaniem niż większość z nas myśli. Jak pokazują badania w praktyce przekonuje się o tym blisko 60% nowo upieczonych menedżerów, ponieważ w ciągu pierwszego roku od objęcia przez nich funkcji deklarowali oni pojawienie się istotnych problemów w obszarze miękkiego zarządzania. Te problemy to głównie niedostateczny poziom komunikacji w zespole, złe kaskadowanie zadań i obowiązków, trudność z integracją zespołu oraz utrzymaniem należytego zaangażowania pracowników. Podpowiadamy jak radzić sobie z tymi problemami dzięki szkoleniom otwartym dla menadżerów.

Szkolenia dla menedżera

Szkolenia otwarte to takie szkolenia, gdzie uczestnicy reprezentują różne firmy, różne branże, ale interesuje ich podobny temat. Cechą charakterystyczną szkoleń otwartych jest, że są one z reguły dużo tańsze, są powszechnie dostępne, pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami (dzięki temu że reprezentują oni różne firmy, branże, punkty widzenia i właśnie różny poziom doświadczeń zawodowych), a jednocześnie w dzisiejszym świecie są coraz mocniej dopasowane do potrzeb poszczególnych uczestników kursu dzięki ankietom potrzeb szkoleniowych poprzedzającym spotkanie.

Nowo upieczeni menedżerowie powinni zwrócić uwagę na kilka szkoleń otwartych, które na pewno pomogą im zmierzyć się z zadaniami na stanowisku menedżerskim.

1. Szkolenie z efektywnej komunikacji

Szkolenia takie są skierowane do osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi, a których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym. Bez wątpienia tak jest w przypadku menedżerów, którzy muszą zarządzać i swoim zespołem i sprawnie komunikować się z kolegami na podobnym poziomie oraz kadrą na wyższym szczeblu. Każdy menedżer, który chce znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji powinien się zainteresować szkoleniem z efektywnej komunikacji czy asertywności.

2. Szkolenie z kierowania ludźmi

Poznanie mechanizmów zachowań menedżerskich ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia roli i zadań menedżera. Umiejętność dopasowania indywidualnego stylu kierowania do rozwoju zawodowego i osobistego poszczególnych pracowników, a także swobodnego stosowania technik motywowania siebie i pracowników ma zasadnicze znaczenie dla stałego podnoszenia skuteczności i efektywności działań menedżerskich. Częścią takiego szkolenia powinna być również nauka i trening rozpoznawania sytuacji konfliktowej, diagnozowania jej przyczyn. Dodatkowe elementy, na które warto zwrócić uwagę w programie szkolenia to punkty pozwalające zdobyć wiedzę z zakresu integracji zespołu.

3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Chociaż nie każdy menedżer będzie miał okazję prowadzić duże wystąpienia publiczne to de facto każdego dnia jest wystawiony na sytuacje, w których będzie budował swój wizerunek, autorytet i wpływał na innych. Ważne jest zatem, aby czuł się pewnie w tego typu formalnych i nieformalnych sytuacjach, aby mógł z powodzeniem budować relacje z audytorium. Uczestnicy wzorcowego szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych powinni poznać techniki argumentowania, nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, prowadzenia dyskusji oraz radzenia sobie ze stresem i trudnymi pytaniami (zobacz też: Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi?) Szkolenie powinno też prowadzić do zwiększenia pewności siebie podczas wystąpień publicznych oraz poprawy własnego wizerunku w oczach innych ludzi. Tego typu szkolenia najczęściej mają postać ćwiczeń przy pomocy mikrofonu i kamery video, inscenizowanych wystąpień przed grupą i późniejszej analizy mocnych i słabych stron wystąpienia, obszarów do udoskonalenia itp.

Jakie są korzyści z regularnego szkolenia menedżerów?

Regularne szkolenia menedżerów stanowią niezbędny element rozwoju każdej nowoczesnej organizacji. Inwestycja w umiejętności i wiedzę kadry zarządzającej przynosi liczne korzyści, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i całej firmy.

Po pierwsze, regularne szkolenia umożliwiają menedżerom stałe doskonalenie i rozwijanie swoich kompetencji. Świat zarządzania jest nieustannie zmienny, a nowe trendy, narzędzia i strategie pojawiają się w szybkim tempie. Dzięki regularnym szkoleniom menedżerowie mogą być na bieżąco z aktualnymi zjawiskami i efektywniej podejmować decyzje w swoim zakresie odpowiedzialności.

Po drugie, szkolenia menedżerów przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników. Kiedy menedżerowie są wyposażeni w odpowiednie umiejętności i narzędzia do skutecznego zarządzania zespołami, mogą lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania swoich podwładnych. Dzięki temu są w stanie budować silniejsze relacje, zwiększać zaangażowanie i motywować do osiągania lepszych wyników.

Po trzecie, regularne szkolenia menedżerów przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności procesów wewnątrz organizacji. Menedżerowie, którzy uczestniczą w szkoleniach, mogą nabywać wiedzę na temat nowych narzędzi i strategii zarządzania, które mogą być wykorzystane do optymalizacji i ulepszenia istniejących procesów. Dzięki temu organizacja może osiągać lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie pracy i środków.

Po czwarte, szkolenia menedżerów przyczyniają się do budowania silniejszej i bardziej spójnej kultury organizacyjnej. Kiedy menedżerowie uczestniczą w szkoleniach razem, mogą wspólnie rozwijać i wdrażać nowe idee i strategie. Dzięki temu budują silniejsze relacje między sobą i przyczyniają się do tworzenia spójnej wizji i misji organizacji.