/

/

Pięć trendów w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami

Popularność zarządzania projektami w oparciu o rozmaite metodyki rośnie nieustannie od wielu lat. Szeroką popularność i zastosowanie w wielu dziedzinach życia znalazły PMBOK, Prince2 oraz wszelkie metodyki zwinne Agile, Scrum, Lean… Świat zarządzania projektami ulega wciąż przeobrażeniom związanym z procesami globalizacji. Omawiamy pięć trendów, które będą wpływały na zarządzanie projektami w kolejnych latach.

Wykorzystanie nowoczesnych platform do zarządzania projektami, zadaniami i komunikacji

W zarządzaniu projektami wykorzystanie rozmaitych narzędzi pojawiło się bardzo wcześnie. Każdy project manager zna narzędzia takie jak chociażby wykres Gantta pozwalający planować i monitorować poszczególne etapy projektu. Dzisiaj jednak ze względu na coraz częstszą pracę zdalną oraz pracę w zespołach rozproszonych po różnych lokalizacjach, obejmujących często wiele krajów i stref czasowych, coraz większą popularność zdobywają wyspecjalizowane platformy usprawniające zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami oraz komunikację w zespole projektowym. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale programy takie jak Zoho Projects, Basecamp, Jira, Asana, Trello, Wrike czy Agilean podbijają rynek. Charakterystyczne jest przy tym odchodzenie od rozwiązań instalowanych na lokalnym komputerze do rozwiązań Software as a Service (SaaS).

Wzrost znaczenia danych dla projektów

Ogromny postęp w zarządzaniu projektami dokonuje się również dzięki rewolucji w zakresie przetwarzania danych, w tym big data z użyciem sztucznej inteligencji. Dane nigdy nie były tak obszerne, a jedocześnie tak łatwo dostępne jak dzieje się to dzisiaj. Analiza danych wpływa nie tylko na definiowanie zakresu projektu, ale może służyć również do usprawnienia przebiegu samego projektu oraz wykrywania ryzyk. Sztuczna inteligencja może natomiast wspierać kierowników projektu w harmonogramowaniu i planowaniu projektów.

Nowe umiejętności Kierowników Projektów

Kierownik Projektu coraz częściej będzie musiał się orientować w technologii, aby sprawnie zarządzać zadaniami oraz zespołem projektowym. Wiedza techniczna kierownikom projektów będzie potrzebna również, aby zrozumieć poziom wyzwań stojących przed zespołem. Upowszechnienie technologii takich jak blockchain czy machine learining przyniesie dodatkowy element komplikacji w zarządzaniu projektami. Wzrost liczby projektów realizowanych zdalnie i z udziałem bardzo zróżnicowanych członków zespołów postawi natomiast zupełnie nowe wyzwania w obszarze komunikacji i współpracy. Kierownicy Projektów coraz częściej będą musieli rozumieć różnice kulturowe, uwzględniać w planowaniu pracy zespołu fakt, że poszczególni członkowie zespołu mogą pracować w różnych strefach czasowych, a także posługiwać się odmiennym słownictwem fachowym czy światopoglądem. Znacząco wzrośnie znaczenie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz inteligencji emocjonalnej.

Orientacja w różnych metodykach zarządzania projektami i umiejętność ich łączenia

Świat powoli odchodzi od podręcznikowego trzymania się metodyk zarządzania projektami. Ktoś kto jeszcze kilka lat temu specjalizował się w PMBOK, Prince2 czy metodach Scrumowych, dzisiaj coraz częściej musi wykorzystywać elementy z wielu metodyk jednocześnie. Proces ten będzie postępował, a wiele firm będzie decydowało się na wdrożenie metodyk hybrydowych, które zapewnią im lepsze dopasowanie do własnych potrzeb i specyfiki działania danej firmy czy branży. Kierownik Projektu powinien aktywnie uczestniczyć w tym procesie i byś swego rodzaju dyrygentem dopuszczającym łączenie elementów pochodzących z różnych metodyk, niż konserwatystą pilnującym czystości metodyki i jej zgodności z podręcznikiem.

Redefinicja celów projektu

Coraz częściej projekty zorientowane są na podnoszenie wartości w opracowywanym procesie czy produkcie, a w coraz mniejszym stopniu orientują się one na samym dostarczeniu produktu czy usługi. Kryteria sukcesu ewoluują wraz z ewolucją biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu  – dzisiaj projekt powinien tylko dostarczać ustalony zakres, w ustalonym budżecie i harmonogramie, ale istotny staje się również styl w jakim osiągane są te cele. Osiąganie celów nie może być okupione dobrostanem zaangażowanego zespołu, społeczności lokalnej czy kosztami dla środowiska. Te nowe kryteria oceny sukcesu projektu będą z czasem coraz częściej obecne w zarządzaniu projektami, co znajduje już swoje odzwierciedlenie w oficjalnych metodykach projektowych, np. w 6. edycji PMBOK® Guide i ICB 4.0.

Szkolenia z zarządzania projektami

Listę szkoleń przydatnych dla kierowników projektów można znaleźć w portalu szkoleniowym Eventis.pl. Są to szkolenia zarówno dotyczące metodyk zarządzania projektami, jak też rozwoju umiejętności miękkich kierowników projektów, dotyczących komunikacji czy inteligencji emocjonalnej.

Szkolenia dla kierowników projektów:

Szkolenia z metod zarządzania projektami

Warto rozważyć odpowiednie szkolenia w zależności od swoich potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Zawsze analiza dotycząca stanu aktualnego, zarówno w obszarze zarządzania projektami przez przedsiębiorstwo oraz umiejętności osobistych zatrudnionych kierowników projektów powinna być podstawą do wyboru odpowiedniego programu szkoleniowego.

Może Ci się spodobać: Jak zarządzać projektami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *